Siirry pääsisältöön
Etusivu / Tietopaketit / Vaihdevuodet – Oireet ja hoito
Naisten vaihdevuodet menopaussi

Vaihdevuodet – Oireet ja hoito

Vaihdevuodet eli klimakterium on vuosia kestävä prosessi, jossa naisen elimistö siirtyy hedelmällisestä tilasta hedelmättömään.

Vaihdevuodet ja menopaussi

 • Vaihdevuodet ei ole sairaus, mutta niiden oireita kannattaa silti pyrkiä helpottamaan.
 • Tavallisimmin menopaussi tapahtuu 45–55-vuotiaana.
 • Menopaussi määritellään ajankohtaan, jossa vaihdevuosi-ikäisen naisen kuukautiset ovat olleet poissa yli vuoden.
 • Menopaussin jälkeen nainen ei enää voi tulla raskaaksi.

Sisällysluettelo

Mitä vaihdevuodet tarkoittavat?

Vaihdevuosilla tarkoitetaan ajanjaksoa, jolloin naisen munasarjojen toiminta heikkenee ja vähitellen sammuu. Menopaussissa naisen kuukautiskierto on lopullisesti päättynyt.

Vaikka vaihdevuodet eivät ole sairaus, vaan ennen pitkää jokaisen naisen elämään kuuluva luonnollinen tapahtuma, kyseessä on kuitenkin hormoninpuutostila. Se voi aiheuttaa useita hankalia oireita ja lisää monien sairauksien riskiä.

Tavallisimpia vaihdevuosioireita ovat unihäiriöt ja kiihtynyt hikoilu.

Vaihdevuosiin liittyvät oireet ovat hyvin yksilöllisiä. Vaikka kaikkien vaihdevuosi-ikäisten naisten elimistön estrogeenipitoisuus pienenee, kaikki eivät saa siitä oireita. Toisaalta hankaliakin oireita voidaan tehokkaasti hoitaa hormonihoidoilla.

Milloin naisen vaihdevuodet alkavat?

Suomalaiset naiset kokevat menopaussin keskimäärin 51-vuotiaana ja suurimmalla osalla menopaussi ajoittuu ikävuosien 45 ja 55 väliin. Yksilöllinen vaihtelu on kuitenkin suurta, ja jollain naisista menopaussi voi tulla jo 40-vuotiaana ja toisilla taas vasta 60 vuoden iässä.

Miten vaihdevuodet todetaan?

Vaihdevuodet on yleensä helppo tunnistaa. Selkeät vaihdevuosioireet ja kuukautisten harveneminen tai loppuminen yli 45-vuotiaalla naisella viittaavat vahvasti vaihdevuosiin.

Mitä naisen kehossa tapahtuu vaihdevuosina?

Vaihdevuodet eli klimakterium on vuosia kestävä prosessi, jossa naisen elimistö siirtyy hedelmällisestä tilasta hedelmättömään. Prosessissa munarakkuloiden määrä vähenee, ovulaatiot loppuvat ja estrogeenituotanto hiipuu. Lopulta munasarjojen toiminta  sammuu.

Menopaussi määritellään ajankohtaan, jossa vaihdevuosi-ikäisen naisen kuukautiset ovat olleet poissa yli vuoden. Tavallisimmin tämä tapahtuu 45 – 55-vuotiaana.

Vaihdevuosien vaiheet

Vaihdevuodet jaetaan kolmeen vaiheeseen: premenopaussiin, perimenopaussiin ja postmenopaussiin.

Premenopaussi

Premenopaussilla tarkoitetaan aikaa ennen viimeisiä kuukautisia, jolloin hormonitoiminta alkaa vähetä ja kuukautiskierto muuttuu epäsäännölliseksi. Tämä tapahtuu yleensä 5 – 10 vuotta ennen menopaussia.

Munasarjojen ikääntymisen ensimmäinen vaihe ilmenee kuukautiskierron lyhentymisenä. Kuukautiskierto on lyhyimmillään keskimäärin 42-vuotiaana. Kierron lyheneminen johtuu munarakkulan nopeutuneesta kasvusta, varhaisesta ovulaatiosta ja keltarauhasen toiminnan heikentymisestä. Estrogeenipitoisuuden lasku ei vielä tässä vaiheessa aiheuta vaihdevuosioireita.

Myöhemmin kuukautiskierto alkaa pidentyä ja vaihdevuosioireita voi alkaa esiintyä. Oireet voivat alkaa jo useita vuosia ennen kuukautisten loppumista. Estrogeenituotannon väheneminen voi aiheuttaa kuukautiskierron häiriöitä, PMS-oireilun vaikeutumista sekä tyypillisiä vaihdevuosioireita kuten unihäiriöitä, hikoilua ja kuumia aaltoja.

Perimenopaussi

Perimenopaussilla tarkoitetaan varsinaisia vaihdevuosia tai niiden huippukohtaa. Perimenopaussi alkaa kun vaihdevuosioireita esiintyy ensimmäisen kerran. Kuukautiset muuttuvat epäsäännölliseksi ja harvenevat ennen kuin lopulta päättyvät kokonaan. Vaiheen katsotaan päättyvän menopaussiin, kun kuukautiset ovat olleet poissa vuoden.

Menopaussin aikana naisen munasarjoissa on jäljellä enää muutama sata munarakkulaa. Munarakkuloiden vähenemisen myötä munasarjojen estrogeenituotanto loppuu lähes kokonaan.

Menopaussin aikana aivolisäkkeen erittämien follikkelia stimuloivan hormonin (FSH) ja luteinisoivan hormonin (LH) tuotanto kasvaa. Follikkelia stimuloiva hormoni eli follitropiini edistää kuukautiskierron alussa munasolun ja munarakkulan kasvua sekä lisää munarakkulan hormonien eritystä. Luteinisoiva hormoni stimuloi munasolujen irtoamista.

Vaihdevuosioireet ovat pahimmillaan perimenopaussin aikana.

Postmenopaussi

Postmenopaussilla tarkoitetaan menopaussin jälkeisiä vuosia. Hormonitoiminnan vaihtelu jatkuu postmenopaussin aikana, joten vaihdevuosioireita voi esiintyä vielä muutaman vuoden ajan. Pääsääntöisesti oireet alkavat kuitenkin vähitellen helpottaa.

Vähentyneen estrogeenitason vuoksi postmenopaussi-ikäisillä naisilla on kohonnut riski useisiin sairauksiin, kuten osteoporoosiin ja sydänsairauksiin.

Voiko nainen tulla raskaaksi menopaussin jälkeen?

Menopaussin jälkeen nainen ei enää voi tulla raskaaksi.

Ennenaikainen menopaussi

Alle 40-vuotiaana koettua menopaussia kutsutaan ennenaikaiseksi menopaussiksi. Sen syynä voivat olla mm. munasarjojen poisto, sädehoito tai solunsalpaajahoito. Myös tupakoinnin on havaittu aikaistavan vaihdevuosia. Ennenaikainen menopaussi on haitallinen terveydelle, sillä se on yhteydessä sydämen vajaatoimintaan ja se heikentää  vanhuuden kognitiivisia toimintoja.

Mitä oireita naisten vaihdevuosiin liittyy?

Vaihdevuosien tavallisimpia oireita ovat hikoilu ja kuumat aallot, unihäiriöt, erilaiset psyykkiset oireet ja emättimen limakalvojen kuivuminen. Vaihdevuosien oireet ovat hyvin yksilöllisiä ja päättyvät yleensä viimeistään vaihdevuosien päätyttyä.

Muita vaihdevuosien mahdollisia oireita ovat muun muassa:

Hikoilu ja kuumat aallot

Hikoilu ja niin sanotut kuumat aallot ovat vaihdevuosien tavallisimpia oireita. Niitä esiintyy 70–80 prosentilla naisista. Erityisen hankalasta hikoilusta kärsii vaihdevuosien aikana noin 20 prosenttia naisista.

Hikoiluoireet ovat voimakkaimpia vaihdevuosien alussa.  Yleensä hikoiluoireita esiintyy 2–7 vuoden ajan, mutta yhdellä kymmenestä oireita esiintyy vielä 20 vuoden kuluttua menopaussista. Hikoilua voi esiintyä mihin vuorokauden aikaan tahansa, ja se tulee yleensä puuskittain.

Kuuma aalto alkaa voimakkaalla sisäisellä lämmön tuntemuksella, jota seuraa voimakas hikoilu etenkin niskan ja ylävartalon alueella. Joillakin hikoilu näkyy hikikarpaloina otsalla ja rinnuksilla, toisilla oireet ovat lievempiä. Kuumaan aaltoon liittyy yleensä myös punastuminen ja monesti  myös tunne sydämen tykyttelystä. Kun lämpö haihtuu, voi alkaa paleltaa ja iho voi muuttua nihkeäksi.

Hikoilu ja kuumat aallot tuovat monesti mukanaan univaikeuksia.

Unihäiriöt – kuinka naisen menopaussi vaikuttaa uneen?

Unihäiriöt ovat hyvin tavallisia vaihdevuosioireita: jopa 80 prosenttia vaihdevuosi-ikäisistä naisista kärsii unettomuudesta ja unihäiriöistä. Osalle se saattaa olla vaihdevuosien ainoa oire.

Unihäiriöt laskevat selvästi elämänlaatua ja aiheuttavat päiväväsymystä, suorituskyvyn heikkenemistä, mielialaoireita, työtehon heikkenemistä, onnettomuusalttiutta ja jopa fyysisten sairauksien lisääntymistä.

Unettomuus voidaan jakaa kolmeen tyyppiin sen mukaan ovatko hallitsevimpina oireina nukahtamisvaikeudet, unen katkokset vai liian varhaiset heräämiset. Sama henkilö voi kärsiä näistä kaikista kolmesta.

Yksi unihäiriöiden syy on yöhikoilu, joka voi aiheuttaa toistuvia heräämisiä ja unen katkeilemista. Nukahtamisvaikeudet tai liian varhaiset heräämiset voivat olla yhteydessä masennukseen tai ahdistuneisuuteen. Unihäiriöt voivat olla myös täysin itsenäinen vaihdevuosioire.

Iän myötä univaikeudet lisääntyvät vaihdevuosioireista riippumatta sekä miehillä että naisilla.

Psyykkiset oireet – miten vaihdevuodet vaikuttavat mielen hyvinvointiin?

Vaihdevuosiin liitetään monenlaisia psyykkisiä oireita, kuten alakuloisuutta, mielialojen vaihtelua, ärtyneisyyttä, hermostuneisuutta, huonomuistisuutta, itsetunnon puutetta, aloitekyvyttömyyttä, masentuneisuutta, tuskatiloja, ahdistuneisuutta ja haluttomuutta.

Psyykkiset oireet ovat yleisiä vaihdevuosi-ikäisillä naisilla, mutta oireet eivät välttämättä johdu ainoastaan vaihdevuosista.

Mielialaoireet – miten vaihdevuodet vaikuttavat mielialaan?

On arvioitu, että masentuneisuutta ja ahdistuneisuutta esiintyy jopa puolella vaihdevuosi-ikäisistä naisista. Masennusoireet vaikuttavat heikentävästi kognitiiviseen suorituskykyyn, ja moni kokee muistin huononemista ja hajamielisyyttä.

Mielialaoireet ovat usein yhteydessä unihäiriöihin.

Psyykkisten vaihdevuosioireiden yhteyttä estrogeenin puutteeseen ei ole kyetty selvittämään. Vaikka estrogeenitasot ovat kaikilla naisilla matalat vaihdevuosien jälkeen, kaikki eivät koe mielialamuutoksia. Osa naisista jopa kokee voivansa paremmin kuin ennen. Estrogeenihoidosta voi kuitenkin olla apua myös mielialaongelmiin, varsinkin silloin jos vaihdevuosioireisiin liittyy myös unihäiriötä.

Tutkimusten mukaan mieliala ja kognitiiviset kyvyt palautuvat ennalleen kun pahimmat vaihdevuodet ovat ohi. Harrastamalla riittävästi liikuntaa ja noudattamalla terveellistä ruokavaliota voi omalta osaltaan vähentää vaihdevuosioireita ja niiden voimakkuutta.

Haluttomuus – miten naisen vaihdevuodet vaikuttavat seksuaalisiin haluihin?

Yli puolet naisista kärsii vaihdevuosien aikana seksielämän ongelmista. Yksi tavallisimmista ongelmista on haluttomuus.

Haluttomuus voi johtua useasta eri syystä. Vaihdevuosiin liittyvän estrogeenin puutteen on arveltu lisäävän haluttomuutta. Lisäksi haluttomuuteen vaikuttavat usein myös elämäntilanteeseen liittyvät tekijät. Naisen vartalossa voi vaihdevuosien aikana tapahtua kielteisiksi koettuja muutoksia, joilla voi olla negatiivinen vaikutus itsetuntoon. Jos nainen ei pidä itseään viehättävänä, hän saattaa kieltää myös seksuaalisuutensa.

Käytännön haasteita seksielämälle voivat tuoda emättimen limakalvojen oheneminen ja heikentynyt kostuminen. Nämä oireet alkavat usein vasta 4-6 vuotta viimeisten kuukautisten jälkeen, mutta saattavat alkaa myös huomattavasti aikaisemmin. Ongelmaa voidaan hoitaa estrogeenihoidolla ja liukuvoiteen käytöllä.

Seksielämän ongelmista kannattaa aina keskustella kumppanin kanssa, ja tarvittaessa voi hakeutua seksuaaliterapeutille.

Vaihdevuosien oireiden hoito

Tehokkain hoito vaihdevuosioireiseen on estrogeenia sisältävä hormonihoito. Mikäli hormonihoito ei sovi itselle, olemassa on myös joitakin lääkevalmisteita.

Akupunktiota tai luontaistuotteita voi kokeilla, mutta niiden tehoa ei ole tieteellisesti todistettu.

Omalla toiminnalla voi yrittää vähentää vaihdevuosioireita ja niiden voimakkuutta.

Itsehoito – Miten vaihdevuosien oireita voi helpottaa?

Vaihdevuosioireet pysyvät parhaiten kurissa kun keho ja mieli voivat hyvin. Monipuolisen ruokavalion ja säännöllisen liikunnan harrastaminen on tärkeää. Painonhallinta kannattaa, sillä ylipainoiset kokevat voimakkaampia hikoiluoireita normaalipainoisiin verrattuna.

Vaihdevuosioireita voi yrittää helpottaa seuraavilla tavoilla:

Mikäli kärsii emättimen limakalvon kuivuudesta, apteekista saa ilman reseptiä estriolia sisältäviä emätinpuikkoja ja -voiteita.

Hormonihoito vaihdevuosien aikana

Estrogeenia sisältävä hormonihoito on tehokkain apu vaihdevuosioireisiin. Hormonihoito saattaa kuitenkin aiheuttaa myös ikäviä sivuvaikutuksia. Kokonaisuudessaan on todettu, että hormonihoitojen aloituksesta on 50-59-vuotiaalle terveelle naiselle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Hormonihoidon aloittamista edeltää terveydentilan kokonaisvaltainen kartoitus, jossa suljetaan pois hormonien vasta-aiheet, tehdään gynekologinen tutkimus, tunnustellaan rinnat ja mitataan verenpaine. Hormonihoidon saattavat estää esimerkiksi sairastettu rintasyöpä, sairastettu syvä laskimotukos tai keuhkoveritulppa, vaikea verenpainetauti tai aiempi aivoinfarkti, sydänsairaus tai maksasairaus.

Estrogeenia voidaan ottaa usealla eri tavalla: suun kautta tabletteina tai ihon kautta laastarina, geelinä tai suihkutettavana estrogeeni-aerosolina. Tarkoituksena on käyttää pienintä annosta, jolla oireet pysyvät poissa. Jos naiselta ei ole poistettu kohtua, hoitoon liitetään keltarauhashormoni kohdun limakalvon liikakasvun estämiseksi.

Hormonihoidon pituus määräytyy yksilöllisesti vaihdevuosioireiden voimakkuuden ja keston mukaan. Hoito kannattaa lopettaa kun vaihdevuosioireet eivät enää haittaa oloa. Hoidon lopetusta voi kokeilla ajoittain, sillä sen voi aloittaa uudestaan mikäli oireet palaavat.

Mitä hyötyjä vaihdevuosien hormonihoidosta voi olla?

Mitä haittoja vaihdevuosien hormonihoidosta voi olla?

Muut lääkehoidot vaihdevuosien oireiden hoidossa

Monet naiset eivät halua käyttää hormonaalista hoitoa mahdollisten sivuvaikutusten vuoksi. Estrogeenihoidon voivat estää myös sairastettu rintasyöpä, sairastettu syvä laskimotukos tai keuhkoveritulppa.

Kuumien aaltojen hoitoon voidaan käyttää niin sanottuja serotoniinin takaisinoton estäjiä eli SSRI- ja SNRI-lääkkeitä. Lääkkeillä voidaan vähentää kuumia aaltoja jonkin verran, mutta niiden tehosta on ristiriitaisia tutkimuksia. Lääkkeiden vaikutus ei kuitenkaan ole läheskään estrogeenihoidon luokkaa.

Kasviestrogeenit ja rohdosvalmisteet vaihdevuosioireiden hoidossa

Erilaiset kasviestrogeenit ja rohdosvalmisteet ovat suosittuja vaihdevuosioireiden hoidossa. Tavallisimpia valmisteita ovat soijasta eristetty kasviestrogeeni ja tähkäkimikin juuriuute. Niiden tehoa ei ole tieteellisesti osoitettu. Jos valmisteista kokee saavansa apua, niitä voi käyttää. Tietyille erityisryhmille, kuten rintasyövän sairastaneille, valmisteiden käyttöä ei suositella. Lääkärille tulee kertoa kasvirohdosvalmisteiden käytöstä; näillä voi olla yhteisvaikutuksia lääkitysten kanssa.

Vaihdevuodet ja osteoporoosi

Vaihdevuosien aikana riski osteoporoosiin kasvaa. Siksi on tärkeää kiinnittää huomiota kalsiumin ja D-vitamiinin saantiin.

 • Loistava artikkeli , kiitos siitä . Varasin jo ajan lääkärille huomenna koska luulin että rintasyöpä on uusiutunut ( 4 syöpää takana ) mutta onneksi Googlen kautta löysin tämän artikkelin ja tästä kävi ilmi vaihdevuodet ja niitten asteet ja oireet .. menen tietysti silti lääkäriin mutta eri asenteella joten iso kiitos vielä kerran .

 • Missään ei kerrota, että kuumiin aaltoihin voi liittyä muitakin oireita. Vai olenko ainoa, jolle tulee lähes joka kerta epämääräisen huono olo, jano ja vessahätä? Siitä tiedän, että kuuma aalto on tulossa.

  • Minulla juuri sama janon tunne. Olen yrittänyt etsiä siihen liittyvää juttua mutta tämä oli ensimmäinen osuma. Hyvä tietää että en ole ainut. kun vielä tietäis liittyykö vaihdevuosi kuumaan aaltoon, Jano.

 • Onko normaalia että hikoilee koko kehon alueelta ?
  Lepoasennossa asennon vaihdon jälkeen tulee hikiaalto koko keholle ?Silti on kylmät jalat ja kädet,vilunväristyksiä…
  Jatkunut jo kauan, useita kertoja yössä!

 • Vastaa

  Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

  Miksi Puhti

  Helppo – Kotimainen – Nopea

  • Puhti tarjoaa parasta palvelua oman terveyden mittaamiseen ja kehittämiseen.

  • Kaikki testit ilman lääkärin lähetettä.

  • Selkeät paketit ja edullinen hinnoittelu.

  • Näytteenotto Mehiläisen laboratorioissa yli 75 toimipisteessä ympäri Suomen.

  • Suurin osa testeistä analysoidaan Suomessa Mehiläisen laboratorioissa.

  • Tulokset yleensä jo heti seuraavana arkipäivänä.

  • Selkeä ja helppolukuinen tulosraportti.

  • Tarvittaessa voit tilata erikseen Mehiläisen lääkärin neuvonnan testien jälkeen.

  • Saatavilla myös hyvinvointivalmennuksia.

  • Tiedot pysyvät Suomessa korkean turvaluokituksen palvelinsalissa.

  AVAINLUVUT

  Yli

  4 500 000

  testiä analysoitu

  Palautteen keskiarvo

  9,5

  Google-tähdet

  4,9 / 5

  Mediassa nähty

  Siirry maksamaan: : 0,00