Työssä jaksaminen rakentuu muutamien peruspalikoiden varaan. Edeytyksiä jaksamiselle ovat hyvät työolot, osaaminen, työn mielekkyys, palautuminen työpäivän aikana ja vapaa-ajalla sekä hyvä työkyky. Työkykyyn voi vaikuttaa pitämällä omasta terveydestä huolta esimerkiksi ravitsemuksen ja liikunnan avulla.

Väsymys ja yleinen jaksamattomuus ovat liian tuttuja suomalaisilla työpaikoilla. Oireiden pitkittyessä sairauspoissaolot ja presenteismi lisääntyvät. Samalla työn tehokkuus ja työn tulosten laatu kärsivät. Mitä itse voi tehdä oman työssä jaksamisen lisäämiseksi?

Työssä jaksaminen

Joskus tuntuu siltä, että vaikka töitä painetaan viimeisillä voimavaroilla, kunnon tulosta ei saada silti välttämättä aikaan. Nukkuminen kärsii, palautuminen ei ole riittävää ja stressin määrä lisääntyy. Voimavarat loppuvat myös työajan ulkopuolella. Työpäivän jälkeen voimia ei riitä enää perhettä ja omasta hyvinvoinnista huolehtimista varten.

Pahimmillaan tästä syntyy ikävä väsymyksen ja riittämättömyyden tunteen kierre, joka voi johtaa tilanteen pitkittyessä pahempiin terveysongelmiin.

Mitä tilanteessa tulisi sitten tehdä? Mitkä tekijät voivat aiheuttaa tätä väsymystä ja voimattomuuden tunnetta? Miten omaan vireystilaan voi vaikuttaa?

Työssä jaksamiseen vaikuttavien tekijöiden arvioiminen auttaa selvittämään syyn mahdolliseen vireystilan laskuun. Kehon vireystilan palauttaminen normaaliksi vaikuttaa positiivisesti niin jaksamiseen kuin mielialaankin.

Energiatasojen nousu työpaikalla luo hyvää ilmapiiriä ja edistää työssä viihtymistä. Jaksava työntekijä on tehokas ja hyvinvoiva, ja tällöin hän jaksaa olla apuna myös muillekin.

Selvittämällä syyt vireystilan laskuun voidaan:

  • edistää yleistä työssä jaksamista
  • lisätä yksilön ja työyhteisön hyvinvointia
  • välttyä turhilta sairauspoissaoloilta
  • välttyä tilanteilta, joissa ollaan läsnä töissä, mutta ei saada juuri mitään aikaan.

Vireyttä voidaan arvioida tehokkaasti esimerkiksi yhdistämällä Puhdin verikokeet palautumisesta kertovaan Firtsbeat-mittaukseen.

  • Firstbeat hyvinvointianalyysi kertoo kehon voimavaroista ja nostaa pöydälle asiat, jotka parantavat jaksamista, kuntoa ja terveyttä.
  • Puhdin vireyteen liittyvät laboratoriotestit kertovat puolestaan, ovatko edellytykset vireydelle ja jaksamiselle kunnossa.

Vain selvittämällä todelliset syyt vireyden laskuun tai väsymyksen oireisiin löydetään oikeat keinot asian korjaamiseksi. Mittaamisen avulla saat tietää, miten omaa – tai vaikka koko työyhteisön – terveyttä ja jaksamista voi edistää! Näin säästytään myös monilta sairauspoissaoloilta sekä presenteismin aiheuttamalta työpanoksen menetykseltä.

Presenteismillä tarkoitetaan tilannetta, kun työntekijä ei työskentele täysipainoisesti, vaikka onki töissä. Työntekijä työskentelee vain osittaisella teholla, koska on huonokuntoinen tai sairas. Tämä tilanne on varsin yleinen suomalaisilla työpaikoilla.

Presenteismin on arvioitu aiheuttavan saman verran työpanoksen menetystä kuin sairauspoissaolojen. Arvioksi presenteismin kustannuksesta on annettu noin 3,4 miljardia euroa (Rissanen, M. & Kaseva, E. 2014).

Mitkä tekijät vaikuttavat työpäivän aikaiseen vireystilaan ja työssä jaksamiseen?

Jatkuva päiväaikainen väsymys ei ole normaalia, ja tilanteeseen tulisi puuttua ennen kuin siihen turtuu. Väsymyksen taustalla voi olla psyykkistä uupumusta, fyysisiä oireita tai myös jokin sairaus tai esimerkiksi vitamiinien puute.

Väsymyksen ja vetämättömyyden syy voi selvitä verikokeella; esimerkiksi raudanpuuteanemia, D-vitamiinin puutos ja kilpirauhasen toimintahäiriöt vaikuttavat jaksamiseen niin työssä kuin vapaa-ajallakin. Joskus myös diabetes voi olla väsymyksen taustalla.

D-vitamiini aiheuttaa väsymystä ja masentuneisuuden oireita

D-vitamiinin puute aiheuttaa väsymyksen ja uupumuksen oireita. Suomessa saadaan muodostettua ja varastoitua D-vitamiinia kesällä auringossa oleskellessa. Tämä pitoisuus laskee kuitenkin nopeasti, sillä elimistö kuluttaa D-vitamiinia päivittäin elimistön eri toimintoihin.

Pimeään vuodenaikaan koettu kaamosmasennus voi olla yhteydessä valon määrän mukana väheneviin D-vitamiinivarastoihin. D-vitamiinin puutos on yksi yleisimpiä puutostiloja suomalaisilla. D-vitamiinin puutostilassa moni elimistön toiminto heikkenee. D-vitamiini on hyvä mitata – vuodenajat huomioiden – vähintään kerran vuodessa oman optimaalisen tason löytämiseksi.

Raudanpuute vie voimat – Tila on valitettavan yleinen

Raudanpuutteessa esiintyy oireita, kuten väsymystä, vireystilan laskua, alakuloisuutta, masennusoireita ja vetämättömyyttä. Arviolta 25–40 prosentilla naisista on jossain elämänsä varrella raudanpuuteanemia. Raudanpuute on varsin yleistä naisilla.

Ferritiini varastoi elimistön raudan. Jos tätä varastoijaproteiinia on elimistössä liian vähän, myös rautapitoisuus on matala. Ferritiinin määrityksellä saadaan selville elimistön varastoraudan pitoisuus ja onko henkilöllä raudanpuute.

Myös kilpirauhasen toiminta vaikuttaa työssä jaksamiseen

Moni uupunut ja masentunut voi tietämättään kärsiä kilpirauhasen vajaatoiminnasta, eikä hän saa tällöin oikeaa hoitoa oireisiin. Siksi vireystilaan ja jaksamiseen liittyvät tekijät tulisi aina selvittää.

Kilpirauhasen toiminta vaikuttaa vireyteen ja jaksamiseen. Kilpirauhasen vajaatoiminta voi aiheuttaa ajattelun hitautta, muistamisen vaikeutta ja painon lisääntymistä, sillä se hidastaa elimistöä. Kilpirauhasen liikatoiminta saa puolestaan kehon toimimaan ikään kuin kiihtyneesti, mikä voi myös aiheuttaa väsymystä.

Kuinka huolehtia hyvästä vireystilasta työpäivän aikana ja edistää omaa työssä jaksamista?

Aineenvaihdunnan tukeminen, normaalipainoon pyrkiminen, sopiva määrä liikuntaa, riittävät tauot työpäivän aikana ja tasaisesta verensokerista huolehtiminen ovat arkisia keinoja huolehtia kehon vireydestä sekä omasta terveydestä.

Säännöllisestä ruokarytmistä ja monipuolisista aterioista huolehtiminen on tärkeää. Ravitsevien aterioiden ja terveellisten välipalojen välistä jättäminen ei tee hyvää. Myös aamupala ja iltapala ovat tärkeitä tasaisen verensokerin ja riittävän energiansaannin takaamiseksi. Esimerkiksi kaurapuuro illalla voi auttaa nukkumaan paremmin.

Myös aivot tarvitsevat energiaa. Lounaan ja muiden päivän aterioiden tarkoitus on antaa keholle ja mielelle energiaa, ei väsyttää. Mikäli aterian jälkeen ja töissä iltapäivällä väsyttää, voi se kertoa liian suuresta annoskoosta tai esimerkiksi liian suuresta hiilihydraattimäärästä aterialla.

Säännöllinen liikunta (sekä aerobinen treeni että lihaskuntoharjoittelu) on luonnollisesti osa oman terveyden ylläpitoa. Liikunnan lisäys voi auttaa nukkumaan ja palautumaan paremmin, sekä edistää tervettä painonhallintaa. On kuitenkin hyvä huomata, että aktiivisen urheilijan kova harjoittelu puolestaan lisää levon tarvetta. Palautumisen merkitys on nousemassa yhä tärkeämpään rooliin kiireisen elämän keskellä.

Ravintoainepuutoksia, kuten raudan ja D-vitamiinin puutoksia voidaan hoitaa mittausten jälkeen ruokavalion ja elintapojen muutoksella, sekä tarvittaessa ravintolisin. Esimerkiksi D-vitamiini on oleellinen lisäravinne melkein kaikille Suomessa, erityisesti pimeään vuodenaikaan, mutta usein myös ympäri vuoden. Kilpirauhasen toimintahäiriöiden hoito vaatii yleensä lääkehoitoa.

Puhdin tutkimusten jälkeen voit varata tulosraportilta tarvittaessa myös ajan lääkärin etäkonsultaatioon, mikäli testien jälkeen herää epäilys sairaudesta tai mikäli sinulla on edelleen selittämättömiä oireita.

Työskentelytapojen, arkirutiinien ja elintapojen muutokset eivät ole aina helppoja, mutta niiden vaikutus yleishyvinvointiin ja vireystilaan on suuri. Omien arvojen seuraaminen verikokein motivoi muutoksessa ja auttaa palauttamaan vireystilan.

Tilaa vireyteen ja työssä jaksamiseen liittyvät testit Puhdilta:

Kaikki tutkimukset helposti ja nopeasti, ilman lääkärin lähetettä. Testien tulokset saat selkeänä raporttina, josta näet, mitkä arvot ovat viitearvojen sisällä ja mitä eri arvot tarkoittavat. Puhdin tulospalvelusta löydät myös syventäviä artikkeleita terveydestä ja tietoa, miten voit kehittää omaa hyvinvointiasi ja edistää työssä jaksamista!

Lähteet:

Rissanen, M. & Kaseva, E. STM/TSO/Strateginen suunnittelu -ryhmä. Menetetyn työpanoksen kustannus. 2014

Teksti

Kirjoittajan avatar


Päivitetty: 06.04.2021

Onko sinulla kokemuksia aiheesta, joita haluaisit jakaa?

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *