Tässä artikkelissa käsittelemme kuparin merkitystä elimistölle, kuparin saantisuosituksia, kupariarvojen testaamisen tarpeellisuutta sekä kupariarvojen vaikutusta terveydentilaan.

Kupari lyhyesti

 • Kupari vaikuttaa lukuisiin elimistön toimintoihin.
 • Elimistössä on kuparia 50–120 mg.
 • Kupari on erityisen tärkeää odottaville äideille sekä sikiöille ja vauvoille.
 • Parhaita kuparin lähteitä ovat maksa ja sisäelimet, täysjyväviljatuotteet, peruna, pähkinät, palkokasvit, äyriäiset ja kaakao.

Kupari

Kupari on elimistölle välttämätön hivenaine, jota tarvitaan muun muassa raudan hyödyntämiseen, moniin elimistön entsyymireaktioihin sekä hapetus- ja pelkistysreaktioihin. Sitä on elimistössä keskimäärin 50–120 mg. Kupari varastoituu elimistössä pääasiassa luihin ja lihaksiin, sekä maksaan. Maksa säätelee veressä olevan kuparin määrää.

Normaalista ravinnosta saadaan tavallisesti riittävästi kuparia. Erilaiset poikkeus- tai häiriötilat voivat kuitenkin aiheuttaa vaikeuksia kuparin riittävälle saannille tai imeytymiselle.

Kuparin tehtävät: mikä on kuparin merkitys elimistössä?

Kupari vaikuttaa lukuisiin elimistön toimintoihin. Kuparia tarvitaan kehossa muun muassa:

 • hermosolujen solukalvojen ja hermoston viestiaineiden (adrenaliinin ja noradrenaliinin) muodostukseen
 • kolesteroli– ja sokeriaineenvaihduntaan
 • vastustuskyvyn kehittymiseen
 • ihon, hiusten ja silmien väripigmentin muodostukseen
 • tukikudosten normaaliin toimintaan
 • hemoglobiinin tuotantoon
 • raudan aineenvaihduntaan
 • sydämen toimintaan
 • solujen energia-aineenvaihduntaan ja energiantuotantoon
 • elimistön lämmönsäätelyyn
 • antioksidanttituotannon välittäjäaineena.

Elimistössä kuparia on eniten maksassa. Yhteensä elimistössä on kuparia 50–120 mg.

Miten kupari vaikuttaa punasolujen toimintaan?

Kupari edistää normaalia punaisten verisolujen muodostumista. Sitä tarvitaan myös hemoglobiinin muodostukseen. Kupari auttaa muuntamaan raudan käyttökelpoisimpaan muotoon ferriraudaksi ja kuljettamaan sen kudoksiin ja niistä pois. Kuparin puutos saattaa johtaa anemiaan.

Miten kupari vaikuttaa luuston hyvinvointiin?

Kuparia tarvitaan edistämään luustoa tukevan vahvan ja joustavan sidekudoksen muodostumista. Kuparin puutoksen on todettu edistävän osteoporoosia.

Miten kupari vaikuttaa aivojen ja keskushermoston toimintaan?

Kuparilla vaikuttaisi olevan useita keskushermoston, erityisesti aivokudoksen, terveyttä ylläpitäviä vaikutuksia. Se on välttämätön myeliinin eli neuroneita peittävän suojakerroksen muodostumisen ja säilymisen kannalta sekä hermoston välittäjäaineiden synteesissä.

Kupari ja verenkiertoelimistön terveys

Kuparilla on merkittävä rooli sydämen ja verisuonten rakenteelliselle eheydelle. Valtimoiden kollageeni- ja elastaanisäikeiden poikkisidoksissa tarvitaan lysyylioksidaasia, joka on kuparista riippuvainen entsyymi. Kuparia tarvitaan myös veren hyytymisjärjestelmässä.

Kuinka kupari vaikuttaa immuunijärjestelmän toimintaan?

Kuparilla on immuunijärjestelmän toiminnassa useita tehtäviä. Se vaikuttaa muun muassa tiettyihin valkosolukantoihin ja osallistuu elimistön puolustustehtäviin.

Kupari raskauden aikana

Kupari on erityisen tärkeää odottaville äideille sekä sikiöille ja vauvoille tukikudoksen ja aivojen normaalin kasvun ja kehityksen kannalta.

Kuparin tutkimus

Voit tilata kupariarvon mittauksen S-Cu Puhdin verkkokaupasta. Kupari tutkitaan, kun halutaan selvittää, saadaanko sitä ravinnosta tarpeeksi. Tutkimusta käytetään myös maksa- ja sappitiesairauksien seuraamiseen.

Lääkärin etäkonsultaation voi tilata erikseen helposti suoraan tulosraportin lopusta, mikäli haluat keskustella tuloksistasi ja terveydestäsi, tulokset poikkeavat viitearvoista, sinulla on oireita tai herää epäilys sairaudesta.

Alhainen keruloplasmiinipitoisuus voi liittyä kuparin puutteeseen. Keruloplasmiiniarvo on pienentynyt esimerkiksi Wilsonin ja Menkesin taudeissa. Lisääntynyt keruloplasmiinipitoisuus voi liittyä raskauteen, estrogeenihoitoon, akuuttiin tai krooniseen tulehdukseen, maligniittiin tai sappitietukokseen.

Voit lisätä yksittäisiä tutkimuksia valmiisiin testipaketteihin, kuten suosittuun Puhti-terveystarkastukseen. Yhdellä kertaa onkin hyvä tarkastaa useat terveyteen sekä jaksamiseen liittyvät mittarit.

Kuparin tutkimuksen viitearvot

Verinäytteestä tehtävän kuparitutkimuksen (S-Cu) viitearvot ovat:

Miehet: 11.0 – 24.0 µmol/l
Naiset: 12.6 – 24.4 µmol/l

Kuparin saantisuositukset

 • Valtion ravitsemusneuvottelukunta suosittelee kuparin päivittäiseksi saanniksi 0,9 mg.
 • Raskaana oleville saantisuositus on 1 mg/vrk ja imettäville 1,3 mg/vrk.
 • Lapsille suositukset ovat pienemmät (0,3 – 0,9 mg/vrk). Lasten suosituksen vaihtelevat iän mukaan.

Kuparin turvallisen saannin yläraja

Turvallisen saannin ylärajaksi on Suomessa määritelty 5 mg päivässä.

Kuparin lähteet

Mitkä ruoat ovat hyviä kuparin lähteitä? Parhaita kuparin lähteitä ovat muun muassa:

 • äyriäiset ja muut merenelävät
 • maksa
 • sisäelimet
 • täysjyväviljatuotteet, vehnäleseet
 • peruna
 • pähkinät
 • siemenet
 • palkokasvit
 • suklaa ja kaakao.

Kuparin imeytyminen

Kuparin imeytyminen tapahtuu mahalaukussa ja ohutsuolen alkuosassa. Kuparin imeytyminen tapahtuu kuljetusvalkuaisen välittämänä.

Kuparin imeytyminen riippuu ravinnon sisältämästä kuparista. Kuparin imeytyminen vaihtele 75 prosentista (kun ravinto sisältää vain 0,4 mg kuparia päivässä) aina 12 prosenttiin (kun ravinto sisältää 7,5 mg kuparia päivässä).

Milloin kuparin määrä veressä kannattaa testata?

Kupariarvot voi tarkistuttaa, jos epäilee saavansa liian vähän kuparia ravinnostaan. Kupariarvot kannattaa testata verikokeella myös silloin, mikäli altistuu esimerkiksi työnsä vuoksi merkittäville määrille kuparia.

Wilsonin tauti on kupariaineenvaihdunnan häiriö

Kupariarvot tutkitaan aina, jos herää epäily Wilsonin taudista. Wilsonin taudilla tarkoitetaan synnynnäistä maksan kupariaineenvaihdunnan häiriötä. Se aiheuttaa maksan ja keskushermoston vaurioita ja voi hoitamattomana johtaa varhaiseen kuolemaan.

Mikäli häiriö havaitaan varhain, sitä voidaan hoitaa tehokkaasti, ja ennuste on hyvä. Mikäli lapsella tai nuorella on todettu maksan toimintahäiriö ja neurologisia tai psykiatrisia oireita, on syytä selvittää Wilsonin taudin mahdollisuus.

Wilsonin tauti on harvinainen autosomissa peittyvästi periytyvä aineenvaihduntahäiriö, jossa kuparia kertyy elimistöön. Kuparin poistuminen elimistöstä on häiriintynyt. Kupari kertyy ensin henkilön maksaan, mistä seuraa maksavaurio. Tämän jälkeen kuparia kertyy muihin elimiin kuten sarveiskalvoon, niveliin, haimaan ja keskushermostoon.

Wilsonin taudissa kuparin erittyminen virtsaan on lisääntynyt, vapaan kuparin pitoisuus plasmassa on suurentunut ja seerumin keruloplasmiinin pitoisuus on pienentynyt.

Wilsonin tauti vaatii elinikäistä hoitoa.

Liian vähäinen kuparin saanti ruokavaliosta

Liian vähäinen kuparin saanti ruokavaliosta on harvinaista. On kuitenkin riskiryhmiä, joiden kohdalla tulisi kiinnittää huomiota kuparinsaantiin. Tällaisia ryhmiä ovat:

 • Ihmiset, joiden ruokavalio on erittäin ravinneköyhä ja sisältää suuria määriä pitkälle prosessoituja valmisruokia.
 • Ihmiset, jotka käyttävät suuria määriä rauta– ja sinkkivalmisteita.
 • Vastasyntyneet, joilla on kroonisen ripulin aiheuttama aliravitsemus.
 • Kroonisista ruoansulatusongelmista kärsivät henkilöt.
 • Keskoset.
 • Ikääntyneet ihmiset, joiden ravinnonsaanti on niukkaa ja joiden runsas lääkitys vaikuttaa ravintoaineiden hyväksikäyttöön.
 • Letkuruokinnassa olevat ihmiset.
 • Suolen ohitusleikkauksessa olleet ihmiset.

Matala kupari (kuparin puute)

Kuparin puutos on harvinainen. Kuparin saanti ruokavaliosta on yleensä normaalitilanteessa riittävää. Matala kupariarvo saattaa johtua muun muassa seuraavista syistä:

 • rautalääkitys
 • Wilsonin tauti
 • aliravitsemus
 • hypoproteinemia
 • malabsorptiotila
 • Nefroottinen syndrooma
 • Menkesin tauti
 • sinkkipitoisten ruokien runsas nauttiminen, sinkkiravintolisät.

Kuparin puutos oireet: mitä kuparin puute aiheuttaa?

Kliinisin oirein esiintyvä kuparin puutos on harvinaista. Näissä tapauksissa kuparin puutteeseen liittyy oirena anemiaa, pigmentaatiohäiriöitä, rasva-aineenvaihdunnan häiriöitä, sidekudoksen häiriöitä, luuston häiriöitä, ataksiaa tai herkkyyttä infektioille.

Yleensä kuparin puutos ilmenee anemiana, joka voi olla mikrosyyttinen, normosyyttinen tai makrosyyttinen anemia. Lisäksi usein voi esiintyä neutropeniaa.

Kuparin puutoksessa seerumin kupari ja kuparin eritys virtsaan ovat matalat, ja keruloplasmiinin pitoisuus voi olla viitteissä tai alhainen.

Kuparin puutos hoito

Kuparin puutoksen hoitona käytetään kuparin saannin lisäämistä. Omatoimista kuparin käyttöä ei tule aloittaa ilman asian tarkempaa selvittelyä lääkärin kanssa.

Korkea kupari

Suurentuneita kuparipitoisuuksia esiintyy muun muassa:

 • primaarisessa biliaarisessa kirroosissa
 • sklerosoivassa kolangiitissa
 • hemokromatoosissa
 • tyreotoksikoosissa
 • syöpätaudeissa
 • vaikeissa infektioissa
 • estrogeenilääkityksen yhteydessä.

Korkea kupari oireet (kupari terveyshaitat)

Pitkäaikaiseen kuparin ylimäärään voi liittyä maksavaurio ja oireita maha-suolikanavassa. Oireina voi olla vatsakipuja, kouristuksia, pahoinvointia, oksentelua ja ripulia.

Kuparimyrkytys (kupari yliannostus): onko kupari myrkyllistä?

Kupari on myrkyllistä suurina pitoisuuksina. Kuparimyrkytykset ovat harvinaisia terveillä henkilöillä (ellei ole perinnöllistä kuparin aineenvaihdunnan häiriötä). Ylimääräinen kupari erittyy sappinesteen kautta suoleen.

Kupari ja estrogeenilääkitys naisilla

Estrogeenilääkitys lisää kuparipitoisuutta, sillä se lisää keruloplasmiinin synteesiä maksassa. Tästä syystä hormonikorvaushoidossa olevilla naisilla kupariarvot ovat tavallista korkeammat.

Teksti

Kirjoittajan avatar


Päivitetty: 04.08.2022

Kävijöiden kommentteja ja kokemuksia aiheesta “Kupari tukee verenkiertoelimistön terveyttä”

Onko sinulla kokemuksia aiheesta, joita haluaisit jakaa?

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *