Hemoglobiini eli verenpuna muodostaa kolmanneksen kaikista kehon punasoluista. Sen tärkein tehtävä on hapen kuljettaminen elimistössä esimerkiksi lihaksiin ja sydämeen.

Tässä artikkelissa tutustumme hemoglobiiniin, sen määritykseen, viitearvoihin sekä merkitykseen elimistön toiminnassa. Kerromme myös, kuinka pääset laboratoriokokeisiin helposti ilman lähetettä.

Hemoglobiini B-Hb ja anemia

  • Hemoglobiini  on punasolujen rakenneaine, johon happi sitoutuu. Se myös aiheuttaa veren punaisen värin.
  • Hemoglobiini tutkitaan aina perusverenkuvan yhteydessä.
  • Hemoglobiiniarvosta voidaan päätellä, onko henkilöllä anemia.
  • Anemiaan liittyy monenlaisia oireita, mutta oireista ei voida suoraan päätellä, minkätyypin anemiasta on kyse.

Mitä hemoglobiini B-Hb on?

Hemoblogiini on rautapitoinen happea sitova proteiini, joka kantaa happea keuhkoista kudoksiin ja hiilidioksidia takaisin keuhkoihin. Lisäksi hemoglobiini pitää yllä punasolujen muotoa. Hemoglobiinin ansiosta veri saa punaisen värinsä. Sen tärkein tehtävä on hapen kuljettaminen elimistössä esimerkiksi lihaksiin ja sydämeen.

Hemoglobiini (Hb) testataan, kun selvitetään, onko henkilöllä anemia. Usein kyseessä on raudanpuuteanemia. Raudanpuuteanemia näkyy esimerkiksi kalpeutena ja väsymyksenä. Muita raudanpuutteen oireita ovat muun muassa hiustenlähtö, voimattomuus ja heikkous, huimaus, jatkuvat päänsäryt, hermostuneisuus tai hengitysvaikeudet.

Raudanpuutetta epäiltäessä on hyvä selvittää myös ferritiini (ensisijainen raudanpuutteen osoittaja) ja tulehdustila, joka puolestaan vaikuttaa ferritiiniarvoon.

Hemoglobiini viitearvot

Hemoglobiinin viitearvot ovat miehellä ja naisella eri. Hemoglobiinin pitoisuus ilmoitetaan Suomessa yksikössä grammaa per litra (g/l).

Hemoglobiinin viitearvot naisilla

Naisilla hemoglobiinin viitearvot ovat 117 – 155 g/l. Naisilla on keskimäärin alhaisempi hemoglobiini kuin miehillä. Arvo vaihtelee elämäntilanteen mukaan. Hemoglobiini on yksilöllinen ominaisuus, joka vaihtelee elämänvaiheen mukaan.

WHO:n määritelmän mukaan hemoglobiinin alaraja-arvo naisilla on 120 g/l.

Hemoglobiinin viitearvot miehillä

Miehillä hemoglobiinin viitearvot ovat 134 – 167 g/l. Yleisesti ottaen miehillä on korkeampi hemoglobiini kuin naisilla (murrosiän jälkeen).

WHO:n määritelmän mukaan hemoglobiinin alaraja-arvo miehillä on 130 g/l.

Hemoglobiinin viitearvot lapsella

Hemoglobiinin viitearvot lapsille on esitetty alla olevassa taulukossa. Lapsilla hemoglobiiniarvot vaihtelevat iän mukaan:

Ikä Viitearvo Yksikkö
<3 vrk 150 – 220 g/l
3 – 6 vrk 143 – 207 g/l
7 – 20 vrk 120 – 206 g/l
21 – 30 vrk 95 – 180 g/l
31 – 60 vrk 95 – 160 g/l
2 – 3 kk 95 – 130 g/l
4kk – 1 vuotta 100 – 141 g/l
2 – 9 vuotta 110 – 149 g/l
Tytöt 10 – 12 vuotta 118 – 148 g/l
Pojat 10 – 12 vuotta 110 – 152 g/l
Tytöt 13 – 14 vuotta 118 – 148 g/l
Pojat 13 – 14 vuotta 119 – 164 g/l
Naiset > 14 vuotta 117 – 155 g/l
Miehet > 14 vuotta 134 – 167 g/l

Alhainen hemoglobiini

Matala hemoglobiini voi liittyä anemiaan. Anemian löytyminen on aina hälytysmerkki, ja anemian syy tulee aina selvittää. Usein kyseessä on raudanpuutosanemia, mutta taustalla voi olla myös jokin muu veri- tai yleissairaus.

Mitkä ovat alhaisen hemoglobiinin oireet?

Anemiassa veren hemoglobiiniarvo on normaalia alhaisempi. Alhainen hemoglobiini voi merkitä anemiaa ja se voi aiheuttaa esimerkiksi väsymysoireilua. Anemia eli verenvähyys aiheuttaa yleensä yleistä väsymystä, ruumiillisen suorituskyvyn heikkenemistä, vetämättönmyyttä, huimauksen tunteita ja hengenahdistusta.

Oireet ovat sitä voimakkaamat, mitä vaikeampi anemia on. Joskus anemia voi olla syynä myös flunssa-alttiudelle.

Ferritiinin mittaus on ensisijainen tutkimus, josta mahdollinen raudanpuuteanemia selviää.

Mistä alhainen hemoglobiini johtuu?

Anemiasta voidaan puhua, kun veren hemoglobiinipitoisuus laskee liian matalaksi. Tämä huonontaa hapen kuljetusta elimistössä. Raudanpuuteanemia on yleisin anemian muoto. Raudanpuuteanemian osoittamiseksi mitataan elimistön rautavarastoja, eli veren ferritiinipitoisuus (S-Ferrit).

Anemian tarkempi syy tulee aina selvittää. Tavallisin anemian syy on raudan puute. Se aiheutuu yleensä pitkään jatkuneesta veren menetyksestä runsaiden kuukautisten tai suolistovuodon yhteydessä. Hedelmällisessä iässä olevalla naisella raudanpuute johtuu yleisimmin runsaasta kuukautisvuodosta.

Alhainen hemoglobiini vanhuksella

65 vuotta täyttäneistä anemiaa on 10 prosentilla ja yli 85-vuotiailla puolestaan 20 prosentilla.

Hemoglobiinipitoisuus vaihtelee iän mukaan. Naisen hemoglobiinipitoisuus voi olla alhaisempi kuin miehen. Vanhuutta kohden mentäessä miesten hemoglobiinitasot hiljalleen laskevat, naisten puolestaan nousevat. Kumpikaan muutos ei kuitenkaan ole pelkän iän vuoksi merkittävä.

Vanhuksilla ruokavalio voi usein olla puutteellinen. Iäkkäillä voi esiintyä raudanpuuteanemiaa, jolloin hemoglobiini on tästä syystä alhainen. Iäkkään henkilön on hyvä kiinnittää raudan lisäksi huomiota myös esimerkiksi proteiinin, B12-vitamiinin ja folaatin riittävään saantiin.

Hemoglobiinin nostaminen

Ensin tulee selvittää, mistä syystä anemia johtuu.

Yleisintä anemiaa, eli raudanpuuteanemiaa voidaan ehkäistä tarpeeksi rautaa sisältävällä ruokavaliolla. Runsaasti rautaa on esimerkiksi pinaatissa, palkokasveissa ja liharuoissa. Myös kasvissyöjät ja vegaanit voivat saada ravinnon kautta tarpeeksi rautaa, vaikka kasviperäinen rauta imeytyy eläinperäistä rautaa huonommin.

Rautaa voidaan ottaa myös rautalisänä, jos raudanpuute johtuu runsaasta veren menettämisestä, kuten runsaista kuukautisista, tai raudan tarve on lisääntynyt esimerkiksi raskauden vuoksi.

Raudanpuuteanemiassa tarvitaan aina hoitomuotona rautalisää. Ruokavalio on hyvä korjata samalla aikaa. Rautapitoisten ruokien lisäksi on hyvä kiinnittää huomiota raudan imeytymiseen vaikuttaviin tekijöihin.

Turhaa tulehduskipulääkkeiden käyttöä kannattaa välttää, jotta ne eivät aiheuttaisi vatsaan verenvuotoa haavaumia. Lääkitykseen liittyvistä asioista tulee keskustella lääkärin kanssa.

Ruokavalion osalta kannattaa riittävän raudansaannin ohella varmistaa myös riittävä B12-vitamiinin ja folaatin saanti. Erityisesti vegaanit ja iäkkäät voivat kärsiä B12-vitamiinin puutteesta. Folaatin alhainen määrä on yleistä suomalaisilla.

Mikäli haluat tietää kaiken mahdollisen oman elimistön rauta-arvoista, kannattaa tutustua laajaan raudanpuutteen ja anemian tutkimuspakettiin. Mukana on ferritiini, seerumin rauta, transferriini, transferriinin rautakyllästeisyys, B12-vitamiini, folaatti, herkkä CRP, hemoglobiini ja punasoluindeksit (täydellinen verenkuva).

Anemia

Matala hemoglobiini voi paljastaa anemian. Anemiassa veren hemoglobiiniarvo on normaalia alhaisempi. Anemioiden erottaminen toisistaan on tärkeää oikean hoidon saamiseksi. Anemian yleisin syy on raudanpuute, mutta taustalla voi olla myös esimerkiksi B12-vitamiinin tai folaatin (B9-vitamiinin) puutos.

Mikä on anemia?

Anemia tarkoittaa hemoglobiinin epänormaalia vähäisyyttä. Anemia tarkoittaa tilaa, jossa punasolujen kokonaismäärä ei riitä kuljettamaan optimaalista määrää happea kudosten tarpeisiin.

Aneeminen veriarvo

Anemia (aneeminen veriarvo) ei sinänsä ole itsenäinen sairaus, vaan oire ja tila, joka vaatii sen syyn selvittämistä.

Hemoglobiini ja anemian vaikeusaste

Hemoglobiinipitoisuudet B-Hb (g/L) ja anemian vaikeusasteen luokittelu (WHO:n mukaan) on esitetty alla olevassa taulukossa.

  lievä huomattava vaikea
6–59 kk 100–109 70–99 <70
5–11 v. 110–114 80–110 <80
12–15 v. 110–119 80–110 <80
nainen 15–65 v. 110–119 80–110 <80
raskaana oleva 100–109 70–99 <70
mies 15–65 v. 110–129 80–110 <80

Yleisin anemia on raudanpuutosanemia

Yleisin anemia on raudanpuuteanemia. Tila johtuu yksinkertaistettuna siitä, että rautaa menetetään enemmän kuin sitä saadaan.

Alla olevalla videolla sairaanhoitaja Susanna Nuoramo haastattelee sisätautien erikoislääkäri Esa Soppia raudanpuutteesta ja raudanpuuteanemiasta.

Muut anemian syyt

Muita mahdollisia syitä anemialle ovat muun muassa:

B12-vitamiinin ja folaatin puutos voi johtaa anemiaan

Elimistö tarvitsee B12-vitamiinia ja folaattia punasolujen ja hemoglobiinin muodostumisessa. Niiden puute johtaa anemiaan. B12-vitamiinin puutetta tavataan pääasiassa ikääntyneillä ja vegaaneilla. Foolihapon eli folaatin (B9-vitamiinin) puutteen voi välttää noudattamalla monipuolista ruokavaliota ja välttämällä liikaa alkoholin käyttöä.

B12-vitamiinin ja foolihapon pitoisuudet elimistössä on mahdollista testata helposti laboratoriokokeella anemioiden erottamiseksi. Puhdin laaja raudanpuutteen ja anemian tutkimuspaketti sisältää myös B12-vitamiinin ja folaatin mittaukset.

Puhdin kautta saat kaikki tutkimukset ilman lääkärin lähetettä. Nopeasti ja helposti. Laboratoriot yli 20 paikkakunnalla. Selkeä tulosraportti.

Testin jälkeen voit tilata erikseen lääkärin etäkonsultaation suoraan Puhdin tulosraportilta, mikäli esimerkiksi herää epäilys sairaudesta.

Megaloblastinen anemia

Anemioiden erottaminen toisistaan on tärkeää. B12-vitamiinin puutos voi johtaa yhteen anemiaan tyyppiin, megaloblastiseen anemiaan. Megaloblastisessa anemian muodossa punasolut ja niiden esiasteet luuytimessä ja veressä ovat tavallista suurempia (verenkuvassa suuri MCV-arvo, punasoluindeksit). Tämän vuoksi tätä anemiaa kutsutaan megaloblastiseksi anemiaksi.

Yhdeksän kymmenestä megaloblastisesta anemiasta johtuu B12-vitamiinin puutteesta. B12-vitamiinin puutoksen yleisimpiä oireita ovat ajatteluun ja muistamiseen liittyvät kognitiiviset oireet, lihasheikkous ja tunto-oireet.

Yhdellä kymmenestä yli 65-vuotiaasta suomalaisesta on todettu B12-vitamiinin puute. Nuorilla B12-vitamiinin puute on harvinaisempi. Kasvisruokavaliota noudattavan ja erityisesti vegaanin tulee nauttia B12-vitamiinia sisältävää ravintolisää, sillä B12-vitamiinia saadaan vain eläinperäisistä tuotteista.

Pernisiöösi anemia

Pernisiöösissä anemiassa on kyse B12-vitamiinin imeytymättömyydestä. Iäkkäillä ihmisillä B12-vitamiinin puutteen syy on yleensä vitamiinin imeytymisen häiriö. Tämä saattaa aiheuttaa surkastuttava mahalaukun tulehdus eli atrofinen gastriitti.

Atrofinen gastriitti voi johtua helikobakteerista tai syntyä autoimmuunitaudin seurauksena. Atrofinen gastriitti on tila, jossa mahan limakalvo tuhoutuu esimerkiksi autoimmuunireaktiosta johtuen, mistä seuraa hapoton maha ja B12-vitamiinin imeytymisen häiriö.

Anemian yleisyys

Yleisintä anemiaa, raudanpuutosanemiaa esiintyy 1–2 prosentilla aikuisella. Heistä kaksi kolmasosaa on naisia.

Toiseksi yleisin anemian tyyppi on kroonisiin sairauksiin (kuten tulehdukselliseen tilaan esim. nivelreuma, munuaissairaus tai pahanlaatuinen kasvain) liittyvä matala hemoglobiini.

Ravintoperäiset (kuten B12-vitamiinin, sinkin, foolihapon puutoksista johtuvat) anemiat puolestaan ovat harvinaisia.

Myös parasiitti-infektioihin, punasolujen tuotantohäiriöihin ja punasolujen nopeutuneeeseen hajoamiseen liittyvät anemiatilat ovat harvinaisia.

Korkea hemoglobiini

Hemoglobiiniarvo voi joissain tapauksissa olla myös turhan korkea.

Mistä korkea hemoglobiini johtuu?

Korkeat hemoglobiiniarvot voivat johtua:

  • tupakoinnista
  • hypovolemiasta (tila, jossa elimistössä kiertävän veren määrä on vähentynyt),
  • polysytemiasta (tila, jossa veren punasolujen määrä tilavuusyksikköä kohti on lisääntynyt)
  • kroonisesta hapenpuutteesta
  • EPO-hormonista.

Hemoglobiini voi ylittää viitearvot silloin, kun elimistön hapensaanti on pitkään tavallista vähäisempää. Tällöin hemoglobiinin määrän suureneminen on reaktio liian vähäiseen hapen saantiin. Tästä syystä vuoristossa asuvilla on keskimäärin suurempi hemoglobiiniarvo kuin muilla.

Kroonisessa keuhkosairaudessa hapen kuljetus vereen häiriintyy, ja hemoglobiiniarvo voi suurentua.

Tupakoitsijoilla tupakansavusta saatu häkä eli hiilimonoksidi vähentää veren normaalia hapettumista.

Myös ylipainoon liittyy korkeampi hemoglobiinipitoisuus.

Urheilijan hemoglobiini

Rauta on tärkeää urheilijalle ja sen saantiin tulee kiinnittää erityistä huomiota. Paljon liikkuvilla ja tavoitteellisesti urheilevilla voi esiintyä normaalia enemmän raudanpuutetta. Hemoglobiini kuljettaa happea lihaksille.

Tavoitteellisesti treenaavan urheilijan kannattaisi mittauttaa hemoglobiini ja elimistön terveydentila vähintään muutaman kerran vuodessa. Hemoglobiini yksistään ei kuitenkaan kerro kaikkea myöskään urheilijan rautatilaneesta. Hemoglobiini laskee vasta, kun raudanpuutos on jo edennyt.

Viitearvoissa oleva hemoglobiini on vain yksi mittari, mutta raudanpuute ilman anemiaa ei kuitenkaan näy siinä. Tämän vuoksi tulisi mitata vähintään myös ferritiiniarvo. Ferritiiniarvoa kannattaa seurata säännöllisesti riittävän raudansaannin takaamiseksi.

Hemoglobiini voi siis toisinsanoen olla normaali, vaikka urheilijalla olisi raudanpuutetta. Tarvittaessa tällöin tukeudutaan rautalisään, mutta myös ruokavaliota on hyvä tarkistaa.

Milloin hemoglobiini tutkitaan?

Hemoglobiini tutkitaan aina muun muassa perusverenkuvan yhteydessä. Hemoglobiinin tutkiminen on yleisimpiä verikokeita.

Oma hemoglobiiniarvo on aina syytä tarkistaa, mikäli epäilee raudanpuutetta ja anemiaa. Puhdin kautta tutkimuksiin pääsee suoraan ilman lääkärin lähetettä. Täydellinen verenkuva kuuluu yleisimpiin Puhdin terveystarkastuksiin.

Lähteet

Eskelinen, S. Duodecim Terveyskirjasto. Hemoglobiini. Viitattu 19.6.2018

Farmasialehti. Raudanpuute monen vaivan taustalla. 25.10.2018.

Salonen, J. Duodecim Terveyskirjasto. Raudanpuuteanemia 6.3.2019

Soppi, E. Rauta on kova aine. 2020

Potilaan lääkärilehti. Hemog­lo­bii­niarvo (B-Hb) kertoo hapen­saan­nis­tasi. 20.8.2015.

Maailman terveysjärjestö WHO World Health Organization. Haemoglobin concentrations for the diagnosis of anaemia and assessment of severity. Viitattu 17.9.2018

Teksti

Kirjoittajan avatar

Sofia on toiminut Puhdin sisällöntuottajana hyvinvointiin, jaksamiseen ja terveyteen liittyvissä aiheissa.

Kirjoittajan avatar

Puhdin viestinnästä ja palvelun jatkuvasta kehittämisestä vastaava Mirka Tuovinen on valmentaja ja sisällöntuottaja. Mirka on ravitsevan ruoan ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin puolestapuhuja. Erityisosaamista Mirkalla on hyvinvoivasta mielestä, erityisruokavalioista ja työhyvinvoinnista.


Päivitetty: 22.10.2020

Onko sinulla kokemuksia aiheesta, joita haluaisit jakaa?

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *