Hemoglobiinin eli verenpunan tärkein tehtävä on hapen kuljettaminen elimistössä esimerkiksi lihaksiin ja sydämeen.

Tässä artikkelissa tutustumme hemoglobiiniin, sen määritykseen, viitearvoihin sekä merkitykseen elimistön toiminnassa. Kerromme myös, kuinka pääset laboratoriokokeisiin helposti ilman lähetettä.

Hemoglobiini B-Hb ja anemia

 • Hemoglobiini on punasolujen rakenneaine, johon happi sitoutuu. Se myös aiheuttaa veren punaisen värin.
 • Hemoglobiini tutkitaan aina verenkuvan yhteydessä.
 • Hemoglobiiniarvosta voidaan päätellä, onko henkilöllä anemia.
 • Anemiaan liittyy monenlaisia oireita, mutta oireista ei voida suoraan päätellä, minkä tyypin anemiasta on kyse.

Mitä hemoglobiini B-Hb on?

Hemoglobiini on rautapitoinen happea sitova proteiini, joka kuljettaa happea keuhkoista kudoksiin ja hiilidioksidia takaisin keuhkoihin. Hemoglobiinin ansiosta veri saa punaisen värinsä. Sen tärkein tehtävä on hapen kuljettaminen elimistössä esimerkiksi lihaksiin ja sydämeen.

Hemoglobiini tutkitaan osana verenkuvaa, joka on yleinen tutkimus eri oireiden selvittelyssä.

Anemiaa epäiltäessä hemoglobiini on ensisijainen tutkimus. Anemian yleisin muoto on raudanpuuteanemia. Raudanpuuteanemia näkyy esimerkiksi kalpeutena ja väsymyksenä. Muita raudanpuuteanemian oireita ovat muun muassa fyysisen suorituskyvyn ja yleiskunnon heikkeneminen, sydämentykytys, hengästyminen, huimaus ja heikotus.

Raudanpuutetta epäiltäessä on hyvä selvittää myös ferritiini (ensisijainen raudanpuutteen osoittaja) ja tulehdustila ( CRP), joka puolestaan vaikuttaa ferritiiniarvoon.

Hemoglobiini viitearvot

Hemoglobiinin viitearvot ovat miehellä ja naisella eri. Hemoglobiinin pitoisuus ilmoitetaan Suomessa yksikössä grammaa per litra (g/l).

Hemoglobiinin viitearvot naisilla

Naisilla hemoglobiinin viitearvot ovat 117–155 g/l. Naisilla on keskimäärin alhaisempi hemoglobiini kuin miehillä. Arvo vaihtelee elämäntilanteen mukaan. Esimerkiksi hedelmällisessä iässä olevalla naisella kuukautiset saatavat vaikuttaa hemoglobiiniin. Hemoglobiinitaso on yksilöllinen jokaiselle.

WHO:n määritelmän mukaan hemoglobiinin alaraja-arvo naisilla on 120 g/l.

Raja-arvot vaihtelevat hieman laboratorioittain menetelmästä riippuen.

Hemoglobiinin viitearvot miehillä

Miehillä hemoglobiinin viitearvot ovat 134–167 g/l. Yleisesti ottaen miehillä on korkeampi hemoglobiini kuin naisilla (murrosiän jälkeen).

WHO:n määritelmän mukaan hemoglobiinin alaraja-arvo miehillä on 130 g/l.

Raja-arvot vaihtelevat hieman laboratorioittain menetelmästä riippuen.

Alhainen hemoglobiini

Matala hemoglobiini liittyy anemiaan. Anemiassa veren hemoglobiiniarvo on normaalia alhaisempi. Anemian löytyminen on aina poikkeava löydös ja anemian syy tulee aina selvittää. Yleisimmin kyseessä on raudanpuutosanemia, mutta taustalla voi olla myös jokin muu sairaus.

Mitkä ovat alhaisen hemoglobiinin oireet?

Alhainen hemoglobiini merkitsee anemiaa. Anemia eli verenvähyys aiheuttaa yleensä yleistä väsymystä, ruumiillisen suorituskyvyn heikkenemistä, huimauksen tunnetta ja hengästymistä.

Anemian oireet ovat sitä voimakkaammat, mitä vaikeampi anemia on.

Lievän anemian oireet:

 • väsymys
 • heikentynyt ruumiillinen suorituskyky (esimerkiksi ei jaksa liikkua kuten ennen).

Vaikean anemian oireet:

 • selvä väsymys
 • huimauksen tunne
 • hengenahdistus.

Alhainen hemoglobiini vanhuksella

Anemia yleistyy iäkkäämmillä pääosin koska anemiaa aiheuttavat sairaudet yleistyvät ja ravitsemus yksipuolistuu.

Vanhuksilla ruokavalio voi usein olla puutteellinen. Iäkkäillä voi esiintyä raudanpuuteanemiaa, jolloin hemoglobiini on tästä syystä alhainen. Iäkkään henkilön on hyvä kiinnittää raudan lisäksi huomiota myös esimerkiksi proteiinin, B12-vitamiinin ja folaatin riittävään saantiin.

Hemoglobiinin nostaminen ja anemian ehkäisy

Ensin tulee selvittää, mistä syystä anemia johtuu.

Raudanpuutetta voidaan ehkäistä tarpeeksi rautaa sisältävällä ruokavaliolla. Myös kasvissyöjät ja vegaanit voivat saada ravinnon kautta tarpeeksi rautaa, vaikka kasviperäinen rauta imeytyy eläinperäistä rautaa huonommin. Mikäli rautavarastot tyhjenevät, seuraa tästä raudanpuuteanemia. Tilan taustalla on usein muitakin syitä kuin liian vähän rautaa sisältävä ruokavalio.

Ensisijainen raudan lähde on ruoka, mutta mikäli ruokavalio ei riitä korjaamaan rautavajetta, voidaan rautaa ottaa myös ravintolisänä.

Raudanpuuteanemiassa tarvitaan aina hoitomuotona rautalisää. Ruokavalio on hyvä korjata samalla aikaa. Rautapitoisten ruokien lisäksi on hyvä kiinnittää huomiota raudan imeytymiseen vaikuttaviin tekijöihin. Joissain tapauksissa raudanpuuteanemian hoidossa käytetään suonensisäistä rautainfuusiota.

Tulehduskipulääkkeiden järkevällä käytöllä voidaan vähentää mahalaukun verenvuodon vaaraa.

Ruokavalion osalta kannattaa riittävän raudansaannin ohella varmistaa myös riittävä B12-vitamiinin ja folaatin saanti. Erityisesti vegaanit ja iäkkäät voivat kärsiä B12-vitamiinin puutteesta. Folaatin puutteellinen saanti ruokavaliosta on yleistä suomalaisilla.

Mikäli haluat tietää monipuolisesti oman elimistön rauta-arvoista, kannattaa tutustua laajaan raudanpuutteen ja anemian tutkimuspakettiin. Mukana on ferritiini, seerumin rauta, transferriini, transferriinin rautakyllästeisyys, B12-vitamiini, folaatti, CRP, hemoglobiini ja punasoluindeksit (täydellinen verenkuva).

Anemia

Matala hemoglobiini paljastaa anemian. Anemiassa veren hemoglobiiniarvo on normaalia alhaisempi. Anemioiden erottaminen toisistaan on tärkeää oikean hoidon saamiseksi. Anemian yleisin syy on raudanpuute, mutta taustalla voi olla myös esimerkiksi B12-vitamiinin tai folaatin (B9-vitamiinin) puutos.

Aneeminen veriarvo

Anemia (aneeminen veriarvo) ei sinänsä ole itsenäinen sairaus, vaan oire ja tila, joka vaatii sen syyn selvittämistä.

Hemoglobiini ja anemian vaikeusaste

Hemoglobiinipitoisuudet B-Hb (g/L) ja anemian vaikeusasteen luokittelu (WHO:n mukaan) on esitetty alla olevassa taulukossa.

 lievähuomattavavaikea
nainen 15–65 v.110–11980–110<80
raskaana oleva100–10970–99<70
mies 15–65 v.110–12980–110<80

Yleisin anemia on raudanpuutosanemia

Yleisin anemia on raudanpuuteanemia. Tila johtuu yksinkertaistettuna siitä, että rautaa menetetään enemmän kuin sitä saadaan.

Muut anemian syyt

Muita mahdollisia syitä anemialle ovat muun muassa:

 • runsaat kuukautiset
 • krooninen tulehdus
 • munuaissairaus
 • B12-vitamiinin puute
 • folaatin puute
 • punasolujen kiihtynyt hajoaminen
 • runsas verenvuoto.

B12-vitamiinin ja folaatin puutos voi johtaa anemiaan

Elimistö tarvitsee B12-vitamiinia ja folaattia DNA:n valmistamisessa. Niiden puute johtaa anemiaan. B12-vitamiinin puutetta tavataan pääasiassa ikääntyneillä ja vegaaneilla. Foolihapon eli folaatin (B9-vitamiinin) puutteen voi välttää noudattamalla monipuolista ruokavaliota ja välttämällä liikaa alkoholin käyttöä.

B12-vitamiinin ja foolihapon pitoisuudet elimistössä on mahdollista testata helposti laboratoriokokeella anemioiden erottamiseksi. Puhdin laaja raudanpuutteen ja anemian tutkimuspaketti sisältää myös B12-vitamiinin ja folaatin mittaukset.

Puhdin kautta saat kaikki tutkimukset ilman lääkärin lähetettä. Nopeasti ja helposti. Näytteenotto yli 75 toimipisteessä 50 eri paikkakunnalla ympäri Suomen. Selkeä tulosraportti.

Testin jälkeen voit tilata erikseen lääkärin etäkonsultaation suoraan Puhdin tulosraportilta, mikäli haluat keskustella terveydestäsi.

Megaloblastinen anemia

Anemioiden erottaminen toisistaan on tärkeää. B12-vitamiinin tai folaatin puutos voi johtaa yhteen anemiaan tyyppiin, megaloblastiseen anemiaan. Megaloblastisessa anemian muodossa punasolut ja niiden esiasteet luuytimessä ja veressä ovat tavallista suurempia (verenkuvassa suuri MCV-arvo, punasoluindeksit). Tämän vuoksi tätä anemiaa kutsutaan megaloblastiseksi anemiaksi.

Yhdeksän kymmenestä megaloblastisesta anemiasta johtuu B12-vitamiinin puutteesta. B12-vitamiinin puutoksen yleisimpiä oireita ovat ajatteluun ja muistamiseen liittyvät kognitiiviset oireet, lihasheikkous ja tunto-oireet.

Yhdellä kymmenestä yli 65-vuotiaasta suomalaisesta on todettu B12-vitamiinin puute. Nuorilla B12-vitamiinin puute on harvinaisempi. Kasvisruokavaliota noudattavan ja erityisesti vegaanin tulee nauttia B12-vitamiinia sisältävää ravintolisää, sillä B12-vitamiinia saadaan vain eläinperäisistä tuotteista.

Myös liiallinen alkoholin käyttö voi aiheuttaa megaloblastista anemiaa.

Pernisiöösi anemia

Pernisiöösissä anemiassa on kyse B12-vitamiinin imeytymättömyydestä. Iäkkäillä ihmisillä B12-vitamiinin puutteen syy on yleensä vitamiinin imeytymisen häiriö. Tämän saattaa aiheuttaa surkastuttava mahalaukun tulehdus eli atrofinen gastriitti.

Atrofinen gastriitti voi johtua helikobakteerista tai syntyä autoimmuunitaudin seurauksena. Atrofinen gastriitti on tila, jossa mahan limakalvo tuhoutuu esimerkiksi autoimmuunireaktiosta johtuen, mistä seuraa hapoton maha ja B12-vitamiinin imeytymisen häiriö.

Muut anemiat

On olemassa myös muita anemioita, kuten hemolyyttinen anemia, jossa punasolut hajoavat tavallista nopeammin.

Pitkäaikaiseen sairauteen liittyvä anemia voi liittyä reumaan, muihin pitkäaikaisiin tulehdustiloihin tai syöpiin.

Anemian yleisyys

Yleisintä anemiaa, raudanpuutosanemiaa esiintyy 1–2 prosentilla aikuisista. Heistä kaksi kolmasosaa on naisia.

Toiseksi yleisin anemian tyyppi on kroonisiin sairauksiin (kuten tulehdukselliseen tilaan esim. nivelreuma, munuaissairaus tai pahanlaatuinen kasvain) liittyvä matala hemoglobiini.

B12-vitamiinin tai foolihapon puutoksista johtuvat anemiat puolestaan ovat harvinaisempia.

Myös parasiitti-infektioihin, punasolujen tuotantohäiriöihin ja punasolujen nopeutuneeeseen hajoamiseen liittyvät anemiatilat ovat harvinaisia Suomessa.

Korkea hemoglobiini

Hemoglobiiniarvo voi olla myös liian korkea.

Mistä korkea hemoglobiini johtuu?

Korkeat hemoglobiiniarvot voivat johtua:

 • tupakoinnista
 • elimistön kuivumasta
 • polysytemiasta (tila, jossa veren punasolujen määrä tilavuusyksikköä kohti on lisääntynyt)
 • kroonisesta hapenpuutteesta (esim. oleskelu korkealla vuoristossa)
 • EPO-hormonista.

Hemoglobiini voi ylittää viitearvot silloin, kun elimistön hapensaanti on pitkään tavallista vähäisempää. Tällöin hemoglobiinin määrän suureneminen on reaktio liian vähäiseen hapen saantiin. Tästä syystä vuoristossa asuvilla on keskimäärin suurempi hemoglobiiniarvo kuin muilla.

Kroonisessa keuhkosairaudessa hapen kuljetus vereen häiriintyy, ja hemoglobiiniarvo voi suurentua.

Pienellä osalla ihmisiä hemoglobiini on luonnostaan korkea.

Urheilijan hemoglobiini

Rauta on tärkeää urheilijalle ja sen saantiin tulee kiinnittää erityistä huomiota. Paljon liikkuvilla ja tavoitteellisesti urheilevilla raudan tarve kasvaa.

Tavoitteellisesti treenaava urheilija voi hyötyä hemoglobiinin mittauksesta etenkin mikäli voinnissa tai suorituksissa on muutoksia. Samalla voi mitata rauta-arvot. Hemoglobiini kuljettaa happea lihaksille. Hemoglobiini yksistään ei kuitenkaan kerro kaikkea myöskään urheilijan rautatilaneesta. Hemoglobiini laskee vasta, kun raudanpuutos on jatkunut pitkään.

Viitearvoissa oleva hemoglobiini ei poissulje heikkoja rautavarastoja. Rautavarastojen tila selviää ensisijaisesti tutkimalla ferritiiniarvo.

Hemoglobiini voi siis toisin sanoen olla normaali, vaikka rautavarastot olisivat puutteelliset. Tilanne korjataan ensisijaisesti ruokavaliolla.

Puhdin liikkujan terveystarkastukset (miehelle ja naiselle) sisältävät myös monia muita urheilijalle tärkeitä mittareita, joilla saat monipuolisesti tietoa elimistön tilasta.

Milloin hemoglobiini tutkitaan?

Hemoglobiini on yleisimpiä verikokeita; hemoglobiini tutkitaan aina muun muassa perusverenkuvan yhteydessä. 

Puhdin kautta tutkimuksiin pääsee suoraan ilman lääkärin lähetettä. Täydellinen verenkuva kuuluu yleisimpiin Puhdin terveystarkastuksiin.

Voit tilata erikseen lääkärin etäkonsultaation helposti suoraan tulosraportin lopusta, mikäli haluat keskustella tuloksistasi ja terveydestäsi, tulokset poikkeavat viitearvoista, sinulla on oireita tai herää epäilys sairaudesta.

Teksti

Tove Laivuori

Yleislääketieteen erikoislääkäri

Kirjoittajan avatar

Mirka Tuovinen vastaa Puhdilla palvelun jatkuvasta kehittämisestä ja viestinnästä.


Päivitetty: 03.11.2021

Kävijöiden kommentteja ja kokemuksia aiheesta “Hemoglobiini (B-Hb) paljastaa anemian”

 • Hei, minulla on aina ollut ongelmia hemoglobiinin kanssa, haluaisin tutkia oma hemoglobiini, koska tänään kotona tekin testi ja on matala 97.

  • Hei Julia! Voit tilata verenkuvan Puhdin kautta ilman lähetettä. Hemoglobiini sisältyy täydelliseen verenkuvaan, joka kuuluu esimerkiksi seuraavaan laboratoriopakettiin: https://www.puhti.fi/tuote/raudanpuutos-anemia-tutkimus/
   Kuten artikkelissa kerrotaan, anemiassa veren hemoglobiiniarvo on normaalia alhaisempi. Anemioiden erottaminen toisistaan on tärkeää oikean hoidon saamiseksi. Anemian yleisin syy on raudanpuute, mutta taustalla voi olla myös esimerkiksi B12-vitamiinin tai folaatin puutos. Laajan raudanpuutteen ja anemian tutkimuksen tuloksena saat tärkeimmät arvot, jotka liittyvät rautaan, rautavarastoihin ja anemiaan. Voit tarvittaessa tilata erillisenä palveluna lääkärin etäkonsultaation testien jälkeen tai voit tulostaa tulokset mukaan omalle lääkärillesi.

Onko sinulla kokemuksia aiheesta, joita haluaisit jakaa?

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *