Anaboliset steroidit ovat testosteronin synteettisiä johdannaisia. Anabolisten steroidien käyttö on valitettavan yleistä, niiden haittavaikutuksista huolimatta. Mitä terveyshaittoja niiden käyttöön liittyy? Miten käyttö vaikuttaa testosteroniin?

Anaboliset steroidit

 • Anabolisten steroidien väärinkäyttö on yleistä.
 • Anabolisten steroidien käyttö voi olla matalan testosteronin ja miehen hedelmättömyyden syy.
 • Anaboliset steroidit vaikuttavat myös aivojen välittäjäainejärjestelmiin.
 • Suuria steroidiannoksia käyttävillä henkilöillä ilmenee mielialahäiriöitä, kuten masentuneisuutta, ahdistuneisuutta, psykoottisia reaktioita sekä kognitiivisen suoritustason heikkenemistä.

Anaboliset steroidit

Anaboliset steroidit ovat yleisin käytetty dopingaineiden ryhmä. Paitsi, että niiden käyttö on urheilussa eettisesti väärin, liittyy niiden käyttöön huomattavia riskejä terveydelle.

Anabolisten steroidien haitat terveydelle (sivuvaikutukset)

Anaboliset steroidit vaikuttavat usean eri elimen toimintaan. Siksi myös haittavaikutuksia on useita. Vain osa terveyshaitoista on lieviä ja ohimeneviä.

Haittavaikutusten riski kasvaa pitkäaikaisen käytön ja suurten annosten myötä.

 • Anabolisten steroidien käyttö vaikuttaa mielialaan. Steroidit vaikuttavat aivojen serotoniinin ja dopamiinin välittäjäainejärjestelmiin. Käyttöön voi liittyä suhteetonta hilpeyden tunnetta eli euforiaa tai masennusoireita. Pinna kiristyy ja monet käyttäjät voivat muuttua aggressiivisiksi, vihamielisiksi, ärtyneiksi ja väkivaltaisiksi.
 • Käyttö altistaa psykiatrisille häiriöille.
 • Anaboliset steroidit vaikuttavat sukuhormoneihin. Dopingkäyttö johtaa hypogonadismi-nimiseen tilaan, jossa omien sukuhormonien tuotanto vähenee merkittävästi tai voi loppua kokonaan.
 • Käytön alussa sukupuolinen halu eli libido voi voimistua. Myöhemmin libido heikkenee ja voi kehittyä impotenssia ja haluttomuutta.
 • Anaboliset steroidit aiheuttavat siittiöiden katoa kiveksissä.
 • Ne aiheuttavat myös eturauhasen liikakasvua.
 • Pitkässä käytössä voi käydä niin, että kivekset surkastuvat.
 • Anaboliset steroidit lisäävät eturauhassyövän riskiä.
 • Käytön yhteydessä miehen rinnat usein kasvavat (gynekomastia). Tähän voi liittyä myös rintakipuja.
 • Anaboliset steroidit lisäävät voimakkaasti sydäntaudin vaaraa. Tämän seurauksena voi kehittyä sydäninfarkti.
 • Steroidien käyttö kohottaa verenpainetta.
 • Käyttö voi vaikuttaa suoraan sydänlihakseen aiheuttaen sydänlihaksen vauriota.
 • Anaboliset steroidit huonontavat veren kolesteroliarvoja. Hyödyllinen “hyvä” kolesteroli (HDL) laskee ja “paha” kolesteroli (LDL) nousee käytön yhteydessä.
 • Niillä on myös vaikutuksia muun muassa veren hyytymistekijöihin ja hemoglobiiniin.
 • Muutosten vuoksi sepelvaltimotaudin ja sydäninfarktin riski kasvaa merkittävästi.
 • Univaikeuksia esiintyy erityisesti anabolisen steroidien käyttöjakson jälkeen.
 • Käyttö lisää insuliiniresistenssiä ja diabeteksen riskiä. Käyttö voi aiheuttaa esidiabeteksen tai diabeteksen.
 • Anaboliset steroidit tekevät myös hiukset ja ihon rasvaiseksi. Tästä voi seurata aknea.
 • Käytöstä voi aiheutua myös arpijuovia eli strioja (“raskausarpia”) olkavarsiin, reisiin ja vatsan seutuun.
 • Käyttö voi johtaa myös siihen, että miestyyppinen kaljuus lisääntyy, myös naisilla.
 • Maksan toiminta häiriintyy usein, mikä näkyy poikkeavina tuloksina maksakokeissa.
 • Ste­roidit tu­hoavat aivo­so­luja.
 • Ne vaikut­tavat haital­li­sesti myös ai­vojen veren­kiertoon.
 • Ana­bo­listen ste­roidien liika­käyttö altistaa älyl­lisen suori­tus­kyvyn heikke­ne­mi­selle.
 • Anabolisten steroidien väärinkäyttö on liitetty myös päihteiden käytön lisääntymiseen.
 • Nuorilla normaali kasvu saattaa pysähtyä. Tästä voi seurata lyhytkasvuisuutta.
 • Anabolisten steroidien liikakäyttö lisää myös syöpien riskiä.
 • Suomalaisen väestöpohjaisen tutkimuksen mukaan anabolisten steroidien väärinkäyttäjien riski kuolla ennenaikaisesti on 4,6-kertainen verrokkiryhmään verrattuna.

Kuinka anaboliset steroidit vaikuttavat testosteroniin?

Anaboliset steroidit ovat testosteronin synteettisiä johdannaisia. Anaboliset steroidit vaikuttavat testosteroniin sitä alentaen; usein matalan testosteronin taustalla voikin olla anabolisten steroidien käyttö. Käytön yhteydessä miehillä elimistön oma hormonituotanto heikkenee.

Muita syitä matalalle testosteronille ovat esimerkiksi ylipaino ja keskivartalolihavuus, rankka fyysinen rasitus, miesten hypogonadismi eli sukupuolirauhasten vajaatoiminta tai alikehittyneisyys, Downin syndrooma, myöhäinen puberteetti tai runsas alkoholin käyttö.

Anaboliset steroidit aiheuttavat miehen hedelmättömyyttä

Anabolisten steroidien käytön seurauksena voi olla myös miehen hedelmättömyyttä, sillä anaboliset steroidit aiheuttavat aivolisäkkeen ja kivesten välisen akselin toimintahäiriön.

Kivesten tehtävä on tuottaa siittiöitä ja erittää testosteronia. Kivesten toimintaa puolestaan säätelee aivolisäke.

Normaali testosteronin tuotanto elimistössä saa aikaan miehiset sukupuoliominaisuudet ja takaa kivesten korkean testosteronipitoisuuden, joka on välttämättömyys normaalille siittiöiden tuotannolle.

Anaboliset androgeenit estävät aivolisäkkeen normaalin toiminnan säätelyn. Tämä puolestaan saa aikaan sen, että kivesten normaali, oma testosteronin tuotanto vähenee, ja sitä kautta siittiötuotanto vähenee. Siittiöiden tuotanto voi lakata myös kokonaan.

Anabolisten steroidien käyttäjistä jopa neljäsosalla ei ole siittiötuotantoa, noin puolella siittiötuotanto on normaalia huonompi ja ainoastaan neljäsosalla siemenneste oli normaali.

Anaboliset steroidit vaikuttavat myös siittiöiden rakenteeseen.

Siittiötuotannon palaaminen ennalleen voi viedä kauan. Aina tilanne ei palaa ennalleen. Tärkein hoitokeino on anabolisten käytön lopettaminen.

Erityisesti murrosikäisillä anaboliset steroidit voivat vaikuttaa pysyvästi siittiötuotantoon.

On silti hyvä huomata, että miehen lapsettomuuden syy voi olla myös jokin muu tekijä.

Miten anaboliset steroidit vaikuttavat libidoon?

Anaboliset steroidit voivat lisätä libidoa, mutta yleinen tilanne käytön jälkeen on, että kehon oma testosteronin tuotanto on hiipunut tai loppunut. Tämä ongelma koskee lähes kaikkia käyttäjiä.

Tällainen hormonien epätasapaino aiheuttaa libidon alenemista ja seksuaalista haluttomuutta.

Anabolisten steroidien vaikutukset naisilla

Naisilla anaboliset steroidit vaikuttavat kehon toimintoihin mieshormonin tavoin. Tästä voi aiheutua kuukautishäiriöitä, äänen madaltumista, klitoriksen liikakasvua, iho-ongelmia ja rintojen pienentymistä. Karvankasvu naisen vartalolla lisääntyy. Miestyyppinen kaljuus lisääntyy naisilla.

Anabolisten steroidien käyttö dopingaineena

Anaboliset steroidit ovat testosteronin tapaan vaikuttavia hormonivalmisteita. Niitä käytetään tiettyjen sairauksien hoidossa, mutta eniten niitä kuitenkin käytetään dopingaineena urheilussa, etenkin voimaharjoittelussa.

Dopingkäytössä käytetyt hormonimäärät ovat 10–100-kertaisia lääketieteelliseen käyttöön verrattuna. Näin suuret annokset haittaavat terveyttä monella tavalla, minkä vuoksi tällaisessa tarkoituksessa käyttö ei ole tervettä.

Arviolta noin kolmasosa anabolisten steroidien käyttäjistä kokee riippuvuutta anabolisista steroideista.

Anabolisten steroidien lääketieteellinen käyttö

Anaboliset steroidit ovat reseptilääkkeitä. Niiden käyttö on sallittu ainoastaan lääkeviranomaisten vahvistamien sairauksien hoitoon. Näitä sairauksia ovat esimerkiksi:

 • aivolisäke- tai kivesperäinen testosteronin vajaatuotanto
 • osteoporoosin hoito erityistilanteissa
 • krooniset tautitilat, joihin liittyy proteiinikatoa ja kudosten hidastunutta parantumista.

Anabolisten steroidien lopettaminen

Anabolisten steroidien pitkäaikaisen käytön lopettamiseen voi liittyä ohimeneviä oireita, kuten:

Nämä oireet väistyvän ajan mittaan ja hormonitoiminta palaa normaaliksi 3–12 kuukaudessa. Joskus elimistö ei palaudu ollenkaan steroidien käytöstä.

Teksti

Kirjoittajan avatar


Päivitetty: 29.03.2022

Onko sinulla kokemuksia aiheesta, joita haluaisit jakaa?

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *