Eturauhanen on miehillä virtsarakon alapuolella sijaitseva lisäsukupuolirauhanen, jonka läpi virtsaputki kulkee. Eturauhasen tärkein tehtävä on siemennesteen tuottaminen.

Tässä artikkelissa käsittelemme eturauhasen tärkeimpiä sairauksia eli eturauhasen liikakasvua ja eturauhassyöpää sekä niiden tutkimista prostataspesifisellä antigeenillä eli PSA-testillä (S-PSA, P-PSA).

Eturauhasen liikakasvu, eturauhassyöpä ja PSA

 • Eturauhasen liikakasvu yleistyy miehillä iän myötä.
 • Eturauhasen hyvänlaatuinen liikakasvu on normaali ikääntymiseen liittyvä ilmiö, mutta se voi aiheuttaa virtsaamiseen liittyviä oireita.
 • Ylipaino ja runsaasti rasvaa sisältävä ruokavalio nostaa riskiä sairastua eturauhassyöpään.

Mitä ovat eturauhasen sairaudet?

Eturauhasen merkittävimmät sairaudet ovat eturauhasen liikakasvu (prostatahyperplasia) ja eturauhassyöpä. Eturauhassyöpä on miesten yleisin syöpätyyppi. Eturauhaseen voi liittyä myös muita sairauksia, kuten eturauhastulehdus.

Mikä on eturauhasen liikakasvu (prostatahyperplasia)?

Eturauhasen hyvänlaatuinen liikakasvu on normaali ikääntymiseen liittyvä ilmiö, jonka tärkein tunnettu riskitekijä on ikä. Virtsaamisvaivat ja heikko virtsasuihku ovat merkkejä eturauhasen hyvälaatuisesta liikakasvusta. Jopa 80 prosentilla yli 60-vuotiaista miehistä on todettavissa eturauhasen liikakasvua. Oireita liikakasvu aiheuttaa noin 40 prosentille.

Mistä eturauhasen liikakasvu johtuu?

Kun eturauhanen kasvaa, se painaa virtsarakon pohjaa ja ahtauttaa eturauhasen läpi kulkevan virtsaputken. Lisäksi eturauhasen kasvu vaikeuttaa rauhasen lihaksiston ja virtsarakon kaulan toimintaa.

Iän lisäksi eturauhasen liikakasvun riskitekijöitä ovat normaali miessukuhormonin tuotanto ja mahdollisesti perinnöllinen alttius. Miessukupuolihormonien tuotannon vähentyminen alentaa eturauhasen liikakasvun riskiä.

Mitkä ovat eturauhasen liikakasvun oireet?

Eturauhasen liikakasvu aiheuttaa virtsaamiseen liittyviä ongelmia. Näitä ovat:

 • virtsaamisen aloituksen vaikeutuminen
 • virtsasuihkun heikkeneminen
 • tiheämpi virtsaustarve, myös öisin
 • tunne, että rakko ei tyhjenny kunnolla
 • tiputtelu virtsaamisen jälkeen
 • toistuvat virtsatietulehdukset
 • virtsan pakkokarkailu
 • virtsaamispakko ja virtsaumpi (pakottava virtsaustarve, mutta virtsaus ei onnistu)

Äärimmillään eturauhasen liikakasvu johtaa virtsaumpeen ja tilanteeseen, jossa virtsaus ei enää onnistu ilman apuvälineitä.

Miten eturauhasen liikakasvu tutkitaan?

Eturauhasen liikakasvun tutkimus- ja hoitotarve määräytyy oireiden perusteella.

Oireita voidaan arvioida oirekyselyllä ja eturauhanen tutkitaan lääkärin vastaanotolla sormella peräsuolen kautta tunnustellen. Lisäksi voidaan tehdä virtsa- ja ultraäänitutkimuksia.

Eturauhasen liikakasvun diagnosoinnissa käytetään verikokeesta tehtävää PSA-testiä.

PSA-testi ei kuitenkaan yksinään riitä kertomaan, onko kyseessä eturauhasen liikakasvu vai muu eturauhasen sairaus. Eturauhassyöpää ja eturauhasen liikakasvua ei voida erottaa toisistaan pelkästään oireiden perusteella, eikä yksittäinen PSA-arvokaan usein riitä sitä toteamaan. Sen vuoksi on tärkeää hakeutua lääkärin vastaanotolle, jos on oireita, joiden alkuperäksi epäilee eturauhasta.

PSA-testin suhteen huomioitavaa:

 • Kohonnut PSA-arvo viittaa eturauhasen sairauteen, mutta ei kerro mistä sairaudesta on kyse.
 • Normaali PSA-arvo ei poissulje sairauden mahdollisuutta eturauhas- tai virtsaamisoireiden yhteydessä.
 • Yleisin eturauhassairaus on eturauhasen hyvänlaatuinen liikakasvu.
 • PSA-arvo suurenee iän myötä, ja sen vuoksi tutkimuksen viitearvot riippuvat iästä.
 • Virtsaamisvaivojen tai muiden oireiden yhteydessä pelkän PSA-arvon mittaaminen ei kuitenkaan riitä, vaan tarvitaan myös lääkärin arvio.

Testin jälkeen voit tilata erikseen lääkärin etäkonsultaation suoraan Puhdin tulosraportilta, mikäli haluat keskustella terveydestäsi.

Etäkonsultaation perusteella lääkäri ohjaa sinut tarvittaessa vastaanotolle.

Kuinka eturauhasen liikakasvua hoidetaan?

Mikäli oireet ovat lieviä, hoitoa ei välttämättä tarvita, mutta tilannetta voidaan alkaa seurata. Varsinaisia hoitomuotoja eturauhasen liikakasvuun on useita.

Eturauhasen liikakasvun lääkehoito

Lääkehoitoa voidaan käyttää, mikäli potilaan oireet ovat kohtalaisia. Lääkehoidon tuloksena oireet vähenevät tai voivat jopa kadota. Käytössä on kahdentyyppisiä lääkkeitä: 5-alfareduktaasin estäjiä (5ARI), jotka helpottavat oireita ja pienentävät eturauhasta tai alfasalpaajia, jotka rentouttavat eturauhasen lihasta (tamsulosiini, alfutsosiini ja pratsosiini). Tehokkainta on käyttää kumpaakin lääketyyppiä yhdessä.

Lääkehoidon vaikutus kestää vain sen aikaa, kun lääkkeitä käytetään. Lääkehoito valitaan yksiköllisesti, ja lääkkeet ovat yleensä hyvin siedettyjä.

Eturauhasen liikakasvun höyläysleikkaus

Höyläysleikkausta käytetään niiden potilaiden kohdalla, joilla on toistuvasti virtsatietulehduksia tai virtsaumpea, verta virtsassa, toistuvasti runsaasti jäännösvirtsaa tai joille lääkehoidosta ei ole ollut apua. Leikkauksessa eturauhasen kokoa pienennetään.

Eturauhasen liikakasvun laserhoito

Laserhoito on vaihtoehto höyläys- tai avoleikkaukselle. Sitä pidetään tehokkaana hoitomuotona, jonka seurauksena virtsaamisoireet ja jäännösvirtsan määrä vähenevät merkittävästi. Haittavaikutuksina voi kuitenkin esiintyä virtsaamisen aikaista kirvelyä, verta virtsassa tai virtsaumpea.

Mikä on eturauhassyöpä?

Eturauhassyöpä on miesten yleisin syöpätyyppi. Suomessa diagnosoidaan vuosittain noin 5000 eturauhassyöpää.

Mitkä ovat eturauhassyövän riskitekijöitä?

Eturauhassyövän tärkein riskitekijä on ikä. Sairastuneiden keski-ikä on diagnoosihetkellä noin 70 vuotta.

Näytöt ympäristötekijöiden merkityksestä eturauhassyövän synnylle ovat puutteellisia. Vaikuttaisi kuitenkin siltä, että eturauhassyövän vaaraa lisäävät erityisesti runsas rasvan ja lihan käyttö, tupakointi ja lihavuus.

Noin 2–5 prosenttia eturauhassyövistä on perinnöllistä tyyppiä.

Mitkä ovat eturauhassyövän oireet?

Eturauhassyövän oireet ovat samankaltaisia kuin eturauhasen liikakasvun oireet. Yleisimpiä oireita ovat virtsaamisongelmat, kuten virtsan tulon häiriöt, virtsaamistarpeen lisääntyminen ja virtsateiden tulehdukset.

Eturauhasen liikakasvussa oireet kehittyvät yleensä vähitellen vuosien mittaan, kun taas syöpäoireet voivat kehittyä paljon nopeammin.

Syöpäoireisiin voi virtsaamisongelmien lisäksi liittyä verivirtsaisuutta tai verta siemennesteessä. Jos syöpä on ehtinyt pidemmälle ja tehnyt etäpesäkkeitä, ensimmäiset oireet voivat olla luustokipu tai luun poikkeava murtuminen.

Miten eturauhassyöpä tutkitaan?

Jos virtsaamisoireet ovat kehittyneet nopeasti, on hyödyllistä tutkia PSA-arvo. Merkittävästi suurentunut PSA-arvo (>10 µg/l) viittaa eturauhassyöpään, mutta PSA-arvo voi nousta korkealle myös esim. eturauhastulehduksen yhteydessä.

Suurentuneen PSA-arvon syy pitää aina selvittää lääkärin vastaanotolla. Eturauhassyöpää ei voi todeta tai poissulkea pelkän PSA-arvon perusteella.

Lääkärin tutkimuksissa virtsarakko tunnustellaan peräsuolen kautta, virtsa tutkitaan ja otetaan verikokeita. Jatkotutkimuksiin kuuluvat tarkemmat kuvantamistutkimukset ja koepalan otto. Tutkimusten perusteella voidaan määritellä syövän tyyppi, levinneisyys ja ennuste.

Kuinka eturauhassyöpää hoidetaan?

Hoito määräytyy yksilöllisesti syövän koon ja levinneisyyden sekä potilaan iän ja muiden sairauksien mukaan. 

Eturauhassyövän ennuste

Eturauhassyövän ennuste on hyvä, jos syöpäkasvain on paikallinen ja syöpäkudos erilaistunutta. Tällaisista potilaista yli 90 prosenttia elää vähintään 10 vuotta syöpädiagnoosin jälkeen hoitomuodosta riippumatta.

Eturauhassyövän seulonta

Terveen ja oireettoman miehen PSA-arvon tutkimista seulontamielessä ei nykytiedon valossa suositella.

Virtsaamiseen liittyvien oireiden yhteydessä PSA yleensä tutkitaan, mutta tuolloin on syytä hakeutua lääkärin vastaanotolle. Pelkän PSA-arvon perusteella ei voi todeta tai poissulkea sairauden mahdollisuutta.

PSA-arvon säännöllistä (1–4 vuoden välein) tutkimista suositellaan, mikäli miehen lähisuvussa on vähintään kaksi eturauhassyöpään sairastunutta, tai jos lähisukulaisen eturauhassyöpä on todettu alle 55-vuotiaana.

Eturauhasen terveydestä kertova PSA-testi

Prostataspesifinen antigeeni (PSA) on prostata- eli eturauhassolujen tuottama valkuaisaine, jota löytyy pieniä määriä veriplasmasta. Veressä oleva PSA on peräisin aina eturauhasesta, koska muiden kudosten solut eivät tuota samaa proteiinia.

PSA-tutkimus

Eturauhasen prostataspesifistä antigeeniä voidaan tutkia, kun halutaan diagnosoida eturauhasen hyvänlaatuinen liikakasvu tai todeta varhainen eturauhassyöpä. Testiä käytetään myös todetun eturauhassyövän seurantaan ja hoidon tehokkuuden arviointiin.

Mistä voin tilata PSA-testin?

Voit tilata PSA-testin Puhdin verkkokaupasta. Testi kuuluu myös 50+ miehen terveystarkastuspakettiin.

Mitkä ovat PSA:n viitearvot?

Alla olevassa taulukossa on esitetty PSA:n viitearvot. Prostaspesifisen antigeenin (PSA) viitearvot vaihtelevat iän mukaan seuraavasti:

IkäViitearvoYksikkö
< 50 v<2,5µg/l
50-59 v<3,5µg/l
60-69 v<4,5µg/l
>69 v<6,5µg/l

PSA-arvojen tulkinta

PSA-arvo suurenee yli viitearvojen sekä eturauhasen liikakasvun, että eturauhassyövän vuoksi. Yleisimmin kyseessä on eturauhasen liikakasvu.

Mikäli PSA kokonaispitoisuus on alle 2 µg/l tai >20 µg/l, vapaan PSA:n tuloksella ei ole diagnostista merkitystä ja näin ollen tutkimukset S –PSA-V ja S –PSA-V/T ei raportoida.

Mitä kohonnut PSA-arvo tarkoittaa?

Eturauhassyövän todennäköisyys on sitä suurempi, mitä suurempi PSA-arvo on. Arvolla 4-10 µg/l syövän mahdollisuus on noin 25 % ja yli 10 µg/l arvo merkitsee hieman yli 50 prosentin todennäköisyyttä eturauhassyöpään.

Kohonneen PSA-arvon selvittämiseen voidaan joskus käyttää monimutkaisempaa tutkimusta, jossa mitataan veressä vapaana liikkuvan PSA:n ja proteiineihin kiinnittyneen PSA:n suhde (P-PSA-suh).

Eturauhassyövän yhteydessä vapaan PSA:n osuus on tavallista pienempi, jolloin P-PSA-suhde on keskimäärin 15 %.

Mikäli PSA:n nousu johtuu muista syistä kuin syövästä, suhdeluku on keskimäärin 22 %.

Mitä alhainen PSA-arvo tarkoittaa?

Alhainen PSA-arvo ei kuitenkaan täydellä varmuudella sulje pois syövän mahdollisuutta, sillä joskus syöpäsolut eivät tuota tavallista suurempia määriä PSA-proteiinia vereen.

Teksti

Kirjoittajan avatar


Päivitetty: 04.01.2021

Onko sinulla kokemuksia aiheesta, joita haluaisit jakaa?

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *