Eturauhanen on miehillä virtsarakon alapuolella sijaitseva lisäsukupuolirauhanen, jonka läpi virtsaputki kulkee. Eturauhasen tärkein tehtävä on siemennesteen tuottaminen.

Tässä artikkelissa käsittelemme eturauhasen tärkeimpiä sairauksia eli eturauhasen liikakasvua ja eturauhassyöpää sekä niiden tutkimista prostataspesifisellä antigeenillä eli PSA-testillä (S-PSA, P-PSA).

Eturauhasen liikakasvu, eturauhassyöpä ja PSA

 • Eturauhasen liikakasvusta kärsii valtaosa ikääntyneistä miehistä.
 • Eturauhasen hyvänlaatuinen liikakasvu on normaali ikääntymiseen liittyvä ilmiö.
 • Eturauhassyövän perinnöllisen riskin vuoksi PSA:n tutkimista suositellaan 1–4 vuoden välein miehille, joiden lähisuvussa on ollut kaksi tai enemmän eturauhassyöpätapausta.

Mitä ovat eturauhasen sairaudet?

Eturauhasen merkittävimmät sairaudet ovat eturauhasen liikakasvu (prostatahyperplasia) ja eturauhassyöpä. Eturauhasen liikakasvusta kärsii valtaosa ikääntyneistä miehistä ja eturauhassyöpä on miesten yleisin syöpätyyppi.

Mikä on eturauhasen liikakasvu (prostatahyperplasia)?

Eturauhasen hyvänlaatuinen liikakasvu on normaali ikääntymiseen liittyvä ilmiö, jonka tärkein tunnettu riskitekijä on ikä. Virtsaamisvaivat ja heikko virtsasuihku ovat merkkejä eturauhasen hyvälaatuisesta liikakasvusta. Jopa 80 prosentilla yli 60-vuotiaista miehistä on todettavissa eturauhasen liikakasvua. Oireita liikakasvu aiheuttaa noin 40 prosentille.

Mistä eturauhasen liikakasvu johtuu?

Kun eturauhanen kasvaa, se painaa virtsarakon pohjaa ja ahtauttaa eturauhasen läpi kulkevan virtsaputken. Lisäksi eturauhasen kasvu vaikeuttaa rauhasen lihaksiston ja virtsarakon kaulan toimintaa.

Iän lisäksi eturauhasen liikakasvun riskitekijöitä ovat normaali miessukuhormonin tuotanto ja mahdollisesti perinnöllinen alttius. Miessukupuolihormonien tuotannon vähentyminen alentaa eturauhasen liikakasvun riskiä.

Mitkä ovat eturauhasen liikakasvun oireet?

Eturauhasen liikakasvu aiheuttaa virtsaamiseen liittyviä ongelmia. Näitä ovat:

 • virtsaamisen aloituksen vaikeutuminen
 • virtsasuihkun heikkeneminen
 • tiheämpi virtsaustarve, myös öisin
 • tunne, että rakko ei tyhjenny kunnolla
 • tiputtelu virtsaamisen jälkeen
 • toistuvat virtsatietulehdukset
 • virtsan pakkokarkailu
 • virtsaamispakko ja virtsaumpi (pakottava virtsaustarve, mutta virtsaus ei onnistu)

Äärimmillään eturauhasen liikakasvu johtaa virtsaumpeen ja tilanteeseen, jossa virtsaus ei enää onnistu ilman apuvälineitä.

Miten eturauhasen liikakasvu tutkitaan?

Eturauhasen liikakasvun tutkimus- ja hoitotarve määräytyy oireiden perusteella. Eturauhasen liikakasvun diagnosointiin voidaan käyttää verikokeesta tehtävää PSA-testiä. Testiin voi hakeutua myös itsenäisti ja Puhdin kautta pääsetkin tutkimukseen ilman lääkärin lähetettä.

Oireita voidaan arvioida oirekyselyllä ja eturauhanen tutkitaan lääkärin vastaanotolla sormella peräsuolen kautta tunnustellen. Lisäksi voidaan tehdä virtsa- ja kaikututkimuksia.

Kuinka eturauhasen liikakasvua hoidetaan?

Mikäli oireet ovat lieviä, hoitoa ei välttämättä tarvita, mutta tilannetta voidaan alkaa seurata. Varsinaisia hoitomuotoja eturauhasen liikakasvuun on useita.

Eturauhasen liikakasvun lääkehoito

Lääkehoitoa voidaan käyttää, mikäli potilaan oireet ovat kohtalaisia. Lääkehoidon tuloksena oireet vähenevät tai voivat jopa kadota. Käytössä on kahdentyyppisiä lääkkeitä: 5-alfareduktaasin estäjiä (5ARI), jotka helpottavat oireita ja pienentävät eturauhasta tai alfasalpaajia, jotka rentouttavat eturauhasen lihasta (tamsulosiini, alfutsosiini ja pratsosiini). Tehokkainta on käyttää kumpaakin lääketyyppiä yhdessä.

Lääkehoidon vaikutus kestää vain sen aikaa, kun lääkkeitä käytetään, ja se voi sivuvaikutuksena aiheuttaa häiriöitä sukupuolitoimintoihin. Mahdollisia haittavaikutuksia ovat esimerkiksi seksuaalisen halun vähentyminen, erektio-ongelmat ja siemensyöksyyn liittyvät häiriöt.

Eturauhasen liikakasvun höyläysleikkaus

Höyläysleikkausta käytetään niiden potilaiden kohdalla, joilla on toistuvasti virtsatietulehduksia tai virtsaumpea, verta virtsassa, toistuvasti runsaasti jäännösvirtsaa tai joille lääkehoidosta ei ole ollut apua. Leikkauksessa eturauhasen kokoa pienennetään. Leikkaustulokset ovat yleensä hyviä ja potilaat tyytyväisiä lopputulokseen.

Eturauhasen liikakasvun laserhoito

Laserhoito on vaihtoehto höyläys- tai avoleikkaukselle. Sitä pidetään tehokkaana hoitomuotona, jonka seurauksena virtsaamisoireet ja jäännösvirtsan määrä vähenevät merkittävästi. Haittavaikutuksina voi kuitenkin esiintyä virtsaamisen aikaista kirvelyä, verta virtsassa tai virtsaumpea.

Mitä ovat eturauhasen liikakasvun muut hoitomuodot?

Muita hoitomuotoja ovat mm. eturauhasen sisäinen laajennin, jota ei kuitenkaan suositella pitkäaikaiseen käyttöön sekä erilaiset lämpöhoidot.

Eturauhasen liikakasvun itsehoito

Itsehoitona kannattaa välttää runsasta alkoholinkäyttöä ja kylmettymistä. Virtsaamista ei kannata viivyttää tarpeen ilmaantuessa, ja rakon tulee antaa rauhassa tyhjentyä mahdollisimman tyhjäksi.

Mikä on eturauhassyöpä?

Eturauhassyöpä on miesten yleisin syöpätyyppi. Suomessa diagnosoidaan vuosittain noin 5000 eturauhassyöpää. Havaittujen syöpätapausten määrä on kasvanut nopeasti eturauhastesti PSA:n lisääntyneen käytön jälkeen.

Mitkä ovat eturauhassyövän riskitekijöitä?

Eturauhassyövän tärkein riskitekijä on ikä. Sairastuneiden keski-ikä on diagnoosihetkellä noin 70 vuotta.

Näytöt ympäristötekijöiden merkityksestä eturauhassyövän synnylle ovat puutteellisia. Vaikuttaisi kuitenkin siltä, että eturauhassyövän vaaraa lisäävät erityisesti runsas rasvan ja lihan käyttö, tupakointi ja lihavuus.

Joissain tutkimuksissa on havaittu yhteys eturauhassyövällä ja D-vitamiinin puutteella sekä liiallisella monivitamiinivalmisteiden käytöllä.

Noin 2–5 prosenttia eturauhassyövistä on perinnöllistä tyyppiä.

Mitkä ovat eturauhassyövän oireet?

Eturauhassyövän oireet ovat samankaltaisia kuin eturauhasen liikakasvun oireet. Yleisimpiä oireita ovat virtsaamisongelmat, kuten virtsan tulon häiriöt, virtsaamistarpeen lisääntyminen ja virtsateiden tulehdukset.

Eturauhasen liikakasvussa oireet kehittyvät yleensä vähitellen vuosien mittaan, kun taas syöpäoireet voivat kehittyä paljon nopeammin.

Syöpäoireisiin voi virtsaamisongelmien lisäksi liittyä verivirtsaisuutta tai verta siemennesteessä. Jos syöpä on ehtinyt pidemmälle ja tehnyt etäpesäkkeitä, ensimmäiset oireet voivat olla luustokipu tai luun poikkeava murtuminen.

Miten eturauhassyöpä tutkitaan?

Jos virtsaamisoireet ovat kehittyneet nopeasti, on hyödyllistä tutkia PSA-arvo. Merkittävästi suurentunut PSA-arvo (> 10 µg/l) viittaa vahvasti eturauhassyöpään. Puhdin kautta pääset tutkimukseen ilman lääkärin lähetettä.

Voit käydä ensin testissä ja ottaa sen jälkeen erikseen yhteyttä lääkäriin, mikäli epäilet sairautta. Puhdin tulosraportilta voit tilata testien jälkeen erikseen lääkärin puhelinkonsultaation tarvittaessa.

Lääkärin tutkimuksissa virtsarakko tunnustellaan peräsuolen kautta, tutkitaan virtsa ja otetaan verikokeita. Jatkotutkimuksiin sairaalan poliklinikalla kuuluvat tarkemmat kaikututkimukset ja koepalan otto.

Tutkimusten perusteella voidaan määritellä syövän tyyppi, levinneisyys ja ennuste. Tarvittaessa voidaan tehdä luuston kuvantamistutkimuksia (gammakuvaus), mikäli epäillään etäpesäkkeitä.

Vaikka eturauhassyövän mahdollisuutta voidaan tutkia verikokeilla, diagnoosin varmistaminen vaatii aina koepalan oton.

Kuinka eturauhassyöpää hoidetaan?

Hoito määräytyy yksilöllisesti syövän koon ja levinneisyyden sekä potilaan iän ja muiden sairauksien mukaan. Hoitona voi olla pelkkä seuranta silloin, kun hoidon ei odoteta parantavan ennustetta. Muita hoitomuotoja ovat sädehoito, hormonihoito ja leikkaus.

Eturauhassyövän ennuste

Eturauhassyövän ennuste on hyvä, jos syöpäkasvain on paikallinen ja syöpäkudos erilaistunutta. Tällaisista potilaista yli 90 prosenttia elää vähintään 10 vuotta syöpädiagnoosin jälkeen hoitomuodosta riippumatta.

Eturauhassyövän seulonta

Eturauhassyövän perinnöllisen riskin vuoksi PSA:n tutkimista suositellaan 1-4 vuoden välein miehille, joiden lähisuvussa on ollut kaksi tai enemmän eturauhassyöpätapausta. Seulontaa suositellaan myös, mikäli lähisukulaisen eturauhassyöpä on todettu keskimääräistä nuorempana eli alle 55-vuotiaana.

Eturauhassyövän mahdollisuus kannattaa testata PSA-testillä myös silloin, jos virtsaamisoireet ovat kehittyneet nopeasti.

Täysin terveille miehille PSA-tutkimuksella tehtävää syöpäseulontaa ei erikseen suositella, sillä seulonnan tulokset eivät ole osoittautuneet riittävän hyviksi. Suurentuneet PSA-arvot voivat johtua myös muista syistä kuin syövästä, eikä PSA-arvo aina suurene syövästä huolimatta.

Lisäksi hidaskasvuinen eturauhassyöpä on usein niin paikallinen, ettei siitä aiheudu haittaa, vaikka hoitoa ei annettaisi.

Eturauhasen terveydestä kertova PSA-testi

Prostataspesifinen antigeeni (PSA) on prostata- eli eturauhassolujen tuottama valkuaisaine, jota löytyy pieniä määriä veriplasmasta. Veressä oleva PSA on peräisin aina eturauhasesta, koska muiden kudosten solut eivät tuota samaa proteiinia.

PSA-tutkimus

Eturauhasen prostataspesifistä antigeeniä voidaan tutkia, kun halutaan diagnosoida eturauhasen hyvänlaatuinen liikakasvu tai todeta varhainen eturauhassyöpä. Testiä käytetään myös todetun eturauhassyövän seurantaan ja hoidon tehokkuuden arviointiin.

Mistä voin tilata PSA-testin?

Voit tilata PSA-testin Puhdin verkkokaupasta. Testi kuuluu myös 50+ miehen terveystarkastuspakettiin. Kaikki Puhdin testit ovat tilattavissa ilman lääkärin lähetettä.

Mitkä ovat PSA:n viitearvot?

Alla olevassa taulukossa on esitetty PSA:n viitearvot. Prostaspesifisen antigeenin (PSA) viitearvot vaihtelevat iän mukaan seuraavasti:

Ikä Viitearvo Yksikkö
< 50 v <2,5 µg/l
50-59 v <3,5 µg/l
60-69 v <4,5 µg/l
>69 v <6,5 µg/l

PSA-arvojen tulkinta

PSA-arvo suurenee yli viitearvojen sekä eturauhasen liikakasvun, että eturauhassyövän vuoksi. Yleisimmin kyseessä on eturauhasen liikakasvu.

Mikäli PSA kokonaispitoisuus on alle 2 µg/l tai >20 µg/l, vapaan PSA:n tuloksella ei ole diagnostista merkitystä ja näin ollen tutkimukset S –PSA-V ja S –PSA-V/T ei raportoida.

Mitä kohonnut PSA-arvo tarkoittaa?

Eturauhassyövän todennäköisyys on sitä suurempi, mitä suurempi PSA-arvo on. Arvolla 4-10 µg/l syövän mahdollisuus on noin 25 % ja yli 10 µg/l arvo merkitsee hieman yli 50 prosentin todennäköisyyttä eturauhassyöpään.

Kohonneen PSA-arvon selvittämiseen voidaan joskus käyttää monimutkaisempaa tutkimusta, jossa mitataan veressä vapaana liikkuvan PSA:n ja proteiineihin kiinnittyneen PSA:n suhde (P-PSA-suh).

Eturauhassyövän yhteydessä vapaan PSA:n osuus on tavallista pienempi, jolloin P-PSA-suhde on keskimäärin 15 %.

Mikäli PSA:n nousu johtuu muista syistä kuin syövästä, suhdeluku on keskimäärin 22 %.

Mitä alhainen PSA-arvo tarkoittaa?

Alhainen PSA-arvo ei kuitenkaan täydellä varmuudella sulje pois syövän mahdollisuutta, sillä joskus syöpäsolut eivät tuota tavallista suurempia määriä PSA-proteiinia vereen.

Miten pääsen eturauhasen tutkimuksiin?

👉 Tilaa +50v miehen terveystarkastus (sis. PSA) tai pelkkä PSA-testi Puhdin verkkokaupasta. Saat kaikki testit ilman lääkärin lähetettä.

Mikäli epäilet sairautta, voit varata lääkärin puhelinkonsultaation Puhdin palvelun kautta erikseen testin jälkeen.

Lähteet

American Cancer Society. American Cancer Society recommendations for prostate cancer early detection. Viitattu 3.7.2018

American Cancer Society. What Is Prostate Cancer?

Eskelinen, S. Duodecim Terveyskirjasto. Prostataspesifinen antigeeni, ”eturauhaskoe” (P-PSA). Viitattu 3.7.2018

Mayo Clinic. Benign prostatic hyperplasia (BPH)

Mayo Clinic. Prostate cancer

Prostate Cancer Canada. The Prostate

Tarnanen, K., Aaltomaa, S., Sipilä, R. & Pekka Jousilahti, P. Duodecim Terveyskirjasto. Eturauhassyöpä, miesten yleisin syöpä Suomessa. Viitattu 3.7.2018

Tarnanen, K., Taari, K. & Sipilä, R. Duodecim Terveyskirjasto. Eturauhasen hyvänlaatuinen liikakasvu yleistyy iän myötä. Viitattu 3.7.2018

Synlab. Prostataspesifinen antigeeni. Viitattu 3.7.2018

Teksti

Kirjoittajan avatar

Sofia on toiminut Puhdin sisällöntuottajana hyvinvointiin, jaksamiseen ja terveyteen liittyvissä aiheissa.

Kirjoittajan avatar

Puhdin viestinnästä ja palvelun jatkuvasta kehittämisestä vastaava Mirka Tuovinen on valmentaja ja sisällöntuottaja. Mirka on ravitsevan ruoan ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin puolestapuhuja. Erityisosaamista Mirkalla on hyvinvoivasta mielestä, erityisruokavalioista ja työhyvinvoinnista.


Päivitetty: 22.10.2020

Onko sinulla kokemuksia aiheesta, joita haluaisit jakaa?

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *