Punasolujen keskitilavuus (MCV-arvo)

 • MCV-arvo paljastaa, millainen anemia on kyseessä.
 • Arvo laskee raudanpuuteanemiassa ja nousee B12-vitamiinin puutteesta johtuvassa anemiassa.
 • Normosyyttisissa, esimerkiksi verenvuodosta johtuvissa anemioissa MCV voi pysyä normaalina.

Mikä on punasolujen keskitilavuus (E-MCV)?

Punasolujen keskitilavuus kertoo punasolujen eli erytrosyyttien keskimääräisen koon. Siitä käytetään lyhennettä MCV, joka tulee englannin kielen sanoista mean corpuscular volume.

MCV:tä tutkitaan esimerkiksi silloin, kun halutaan tietoa todetun anemian syistä. Anemia luokitellaan mikrosyyttiseksi, mikäli MCV-arvo on viitearvoja pienempi, makrosyyttiseksi, jos MCV-arvo on viitearvoja suurempi ja normosyyttiseksi, jos MCV-arvo on viitearvojen sisällä.

Mitkä ovat punasolujen keskitilavuuden (E-MCV) viitearvot?

MCV:n viitearvo on sekä miehillä että naisilla 82-98 fl. Punasolujen keskitilavuutta mitataan femtolitroissa (fl). Yksi femtolitra on 0.000000000000001 litraa.

Lasten viitearvot vaihtelevat iän mukaan seuraavasti:

Ikä Viitearvot Yksikkö
< 3 pv 100-112 fl
3-7 pv 98-112 fl
7-21 pv 95-107 fl
21-31 pv 90-107 fl
1-2 kk 86-103 fl
2-4 kk 74-95 fl
4 kk – 3 v 72-87 fl
3-10 v 76-92 fl
10-13 v 77-93 fl
13-15 v 80-94 fl
> 15 v 82-98 fl

Alhainen MCV-arvo

Alhainen MCV-arvo on merkki mikrosyyttisisestä anemiasta.

Mikrosyyttinen anemia

Mikrosyyttisiä anemioita ovat:

 • raudanpuuteanemia
 • hemoglobinopatiat (kuten sirppisoluanemia)
 • sideroblastinen anemia.

Raudanpuuteanemia on anemiatyypeistä ehdottomasti yleisin ja aiheutuu esimerkiksi pitkään jatkuneesta veren menetyksestä runsaiden kuukautisten tai suolistovuodon vuoksi. Sen taustalla voi olla myös synnytykset, verenluovutukset tai raudan huono imeytyminen. Raudanpuutetta aiheutuu myös, mikäli rautaa ei ole saatu ruokavaliosta tarpeeksi.

Normaali MCV-arvo anemian yhteydessä

Mikäli hemoglobiiniarvot ovat matalat, mutta MCV-arvot normaalit, kyseessä voi olla normosyyttinen anemia.

Normosyyttinen anemia

Normosyyttisissä anemioissa punasolujen tilavuus on normaali, mutta niitä on lukumääräisesti vähän.

Normosyyttisiä anemioita ovat:

 • vuotoanemia
 • pitkäaikaiseen sairauteen liittyvä anemia
 • hemolyyttinen anemia
 • aplastinen anemia.

Korkea MCV-arvo

Kohonneet MCV-arvot voivat olla merkki makrosyyttisestä anemiasta. Makrosyyttisiä anemioita ovat:

 • Megaloblastinen anemia, joka johtuu B12-vitamiinin puutteesta.
 • Pernisiöösi anemia, jossa B12-vitamiinin puutos johtuu autoimmuunisairauden aiheuttamasta imeytymishäiriöstä.

Korkeat MCV-arvot voivat aiheutua myös foolihapon puutoksesta.

Jos työikäisen hemoglobiiniarvo on normaali, mutta MCV-arvo on koholla, on yleensä kyse alkoholismista. Alkoholin käytön vähentäminen näkyy MCV-arvon pienenemisenä vasta kuukausien kuluttua.

Milloin punasolujen keskitilavuus tutkitaan?

MCV:tä tutkitaan muun muassa silloin, kun halutaan tieto anemian syistä. MCV-tutkimus sisältyy täydelliseen verenkuvaan. Täydellinen verenkuva puolestaan kuuluu esimerkiksi seuraaviin tutkimuspaketteihin:

Miten pääsen tutkimuksiin?

Puhdin kautta pääset tutkimuksiin ilman lääkärin lähetettä helposti ja nopeasti. Mikäli haluat testien jälkeen keskustella lääkärin kanssa tai epäilet sairautta, onnistuu se varaamalla erikseen lääkärin etäkonsultaation Puhdin tulosraportilta testien jälkeen.

Lähteet

Seppä, K. & Sillanaukee, P. Duodecim. Vanhat ja uudet punasoluindeksit. 1994;110(5):467.

Terveyskirjasto Duodecim. Punasoluindeksit. Viitattu 20.6.2018

Synlab. Verenkuva ja leukosyyttien erittelylaskenta. Viitattu 20.6.2018

Teksti

Kirjoittajan avatar


Päivitetty: 11.12.2020