Hoppa till sidans innehåll
Hem / Artiklar / MCV anger den genomsnittliga volymen av röda blodkroppar
MCV anger den genomsnittliga volymen av röda blodkroppar

MCV anger den genomsnittliga volymen av röda blodkroppar

MCV-värdet är ett blodprov som anger den genomsnittliga volymen av röda blodkroppar. Det används för att fastställa grundorsaken till olika former av anemi.

Kort om MCV

  • MCV-värdet används för att påvisa grundorsaken till anemi (blodbrist).
  • Värdet är lägre vid järnbristanemi och högre vid anemi orsakad av vitamin B-12-brist.
  • Vid normocytär anemi, såsom efter långvarig blödning kan MCV förbli normalt.

Vad är MCV?  

Medelvolymen av röda blodkroppar indikerar den genomsnittliga storleken på röda blodkroppar, eller erytrocyter. Det förkortas MCV, från engelskans ’mean corpuscular volume’. 

MCV används för att fastställa grundorsakerna till blodbrist, också kallat anemi. Beroende på MCV-värdet kan man dela in anemier i tre undergrupper, mikrocytär, normocytär och makrocytär.

Anemi klassificeras som mikrocytär om MCV-värdet ligger under referensvärdena, makrocytär om MCV-värdet ligger över referensvärdena och normocytär om MCV-värdet ligger inom referensvärdena.

Vilka är referensvärdena för MCV? 

Referensintervallen för MCV hos vuxna män och kvinnor är 82 – 98 fl.

Enheten för MCV betecknas femtoliter och är ett volymmått som anger volym i 10-15 liter. 

Vad kan ett lågt MCV-värde innebära? 

Ett lågt MCV-värde är ett tecken på mikrocytär anemi. Järnbristanemi är den i särklass vanligaste typen av mikrocytär anemi och orsakas till exempel av kraftig menstruation eller tarmblödning. Det kan också orsakas av förlossning, blodgivning eller dåligt upptag av järn. Järnbrist uppstår också om det inte finns tillräckligt med järn i kosten. 

Andra former av mikrocytär anemi inkluderar hemoglobinopatier. Det är ett samlingsnamn för ärftliga blodsjukdomar såsom thalassemi och sicklecellanemi. 

Vad kan ett normalt MCV-värde innebära? 

Om hemoglobinvärdena är låga men MCV-värdena är normala kallar man tillståndet för en normocytär anemi. 

Vid normocytära anemier är den genomsnittliga volymen av röda blodkroppar normal men blodkropparna är låga till antalet. 

Orsaker till normocytära anemier inkluderar: 

Vad kan ett högt MCV-värde innebära? 

Förhöjda MCV-värden och låga hemoglobinnivåer indikerar makrocytär anemi. Den absolut vanligaste orsaken till makrocytär anemi är brist på vitamin B12. Höga MCV-värden kan dock också orsakas av folatbrist. 

Om ditt hemoglobin är normalt men ditt MCV-värde är förhöjt beror det vanligtvis på alltför hög konsumtion av alkohol. För att MCV-värdet ska normaliseras krävs det flera månader av sänkt alkoholkonsumtion. 

Hur används MCV-provet? 

Blodprover för MCV används främst för att fastställa orsaken till anemier. MCV alltid i ett fullständigt blodstatus-prov, då det är en del i att få en helhetsbild över blodkropparnas hälsotillstånd. Detta prov ingår i Puhtis olika hälsokontroller via blodprov.

    Puhti laboratoriepaket är ett grundläggande laboratoriepaket för dig som vill ha koll på de viktigaste områdena som påverkar ditt allmänna hälsotillstånd​. Laboratoriepaketet innehåller värden för blodstatus, ferritin, hjärta samt lever-, njur- och sköldkörtelfunktion.

    Puhti laboratoriepaket Plus (Kvinna) är en extra omfattande laboratoriepaket för dig som vill ha en ännu djupare insikt i hur din kropp mår och större möjligheter att göra bättre val för att förbättra din hälsa. Inkluderar bland annat blodstatus, kolesterol, blodsocker, vitamin D och B12, ferritin och natrium.

Basic blood count measures the blood hemoglobin concentration and calculates blood cells.
Artikel

Blodstatus (B -PVK+T)

Blodstatus är en samling analyser vilka ger en övergripande status av olika celler i blodet. De flesta av Puhtis laboratoriepaket innehåller blodstatus eftersom det är en av de mest grundläggande analyserna och används av våra läkare för att screena och göra en helhetsbedömning av allmän hälsostatus.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Gå till varukorgen: : 0,00