Glomerulussuodosnopeus eli GFR (glomerular filtration rate) tarkoittaa glomerulusten eli hiussuonikerästen suodatusnopeutta munuaisissa. Tutkimuksella mitataan, kuinka hyvin munuaiset pystyvät puhdistamaan verta eli poistamaan ylimääräisen veden ja aineet, joita elimistö ei tarvitse tai pysty enää hyödyntämään.

Tässä artikkelissa kerromme, miten GFR-tutkimus tehdään, kenelle tutkimusta suositellaan sekä minkälaiset tekijät voivat vaikuttaa tutkimustulokseen.

Glomerulussuodosnopeus GFR ja munuaisten terveys

  • Glomerulussuodosnopeudella mitataan, kuinka hyvin munuaiset pystyvät puhdistamaan verta.
  • Glomerulussuodosnopeus on tarkempi munuaistoiminnan mittari kuin pelkkä kreatiniini.
  • GFR-arvoon vaikuttavat samat tekijät kuin kreatiniiniin.

Munuaisten terveyden tutkimus

Munuaisten toimintaa on jo pitkään mitattu kreatiniinin määrityksellä. Glomerulussuodosnopeus on kuitenkin tarkempi munuaistoiminnan mittari kuin pelkkä kreatiniini. Tunnistat tutkimuksen koodista Pt-GFRe.

Miksi GFR-tutkimus tehdään?

GFR-tutkimusta käytetään yleensä munuaisten kroonisen toiminnanvajauksen arviointiin. Myös henkilöille, joilla on sairaus, joka voi vaikuttaa munuaisten toimintaan, kuten diabetes, korkea verenpaine tai sydänsairaus, voi tutkimuksesta olla apua.

Lisäksi GFR-tutkimusta suositellaan lääkehoidon aloittamisen tai lääkeannoksen suurentamisen yhteydessä, etenkin riskipotilaiden kohdalla.

Munuaisten tulisi tutkimusta käytettäessä olla vakaassa tilassa, koska tutkimus ei sovellu munuaisten äkillisen vajaatoiminnan arviointiin. GFR-seurannan avulla munuaisten vajaatoimintaa voidaan kuitenkin ehkäistä.

Mikä on CKD-EPI-kaava?

GFR-arvon määrittämiseen on olemassa useita laskukaavoja, mutta CKD-EPI-kaava (Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration) on niistä parhain.

CKD-EPI-kaava ei sovellu lapsille, vaan sitä käytetään ainoastaan 18 vuotta täyttäneillä aikuisilla.

CKD-EPI-kaavan laskennassa henkilön painoa ei tarvitse tietää eikä käyttää laskennassa. Laskennan tulos ilmoitetaan normalisoituna aikuisten keskimääräistä kehon pinta-alaa 1,73 m2 kohti.

Mistä voin tilata GFR-tutkimuksen?

Voit tilata GFR-tutkimuksen yksittäisenä testinä Puhdin verkkokaupasta. Testi kuuluu myös seuraaviin testipaketteihin:

Kaikki Puhdin testit voit tilata ilman lääkärin lähetettä.

GFR viitearvot

18 – 39 vyli 89 ml/min/1,73 m2
40 – 49 vyli 83 ml/min/1,73 m2
50 – 59 vyli 77 ml/min/1,73 m2
60 – 69 vyli 69 ml/min/1,73 m2
≥ 70 vyli 59 ml/min/1,73 m2

GFR-tutkimuksen tulosten tulkinta

Munuaisten toiminta jaetaan GFR-arvon perusteella kuuteen luokkaan.

yli 90normaali munuaisten toiminta
60 – 89lievä munuaisten vajaatoiminta (ei merkitystä, ellei henkilöllä ilmene muita merkkejä munuaissairaudesta.)
45 – 59keskivaikea munuaisten vajaatoiminta
30 – 44kohtalainen munuaisten vajaatoiminta
15 – 29vaikea munuaisten vajaatoiminta
alle 15loppuvaiheen munuaissairaus, dialyysipotilaat

(yksikkö ml/min/1,73m2)

Minkälaiset tekijät voivat vaikuttaa GFR-arvoon?

GFR-arvoon vaikuttavat samat tekijät kuin kreatiniiniin. Miehillä kreatiniinia muodostuu enemmän kuin naisilla, sillä miesten lihasmassa on suurempi kuin naisten. Myös ikä vaikuttaa arvoihin, koska iän myötä munuaisten toimivia yksiköitä tuhoutuu ja glomerulussuodosnopeus heikkenee. Lisäksi runsaasti proteiinia sisältävä ruokavalio voi kohottaa veren kreatiniinipitoisuutta.

GFR-arvo voi olla normaalia matalampi, jos munuaisten verenvirtaus on heikentynyt esimerkiksi sydämen vajaatoiminnan, shokin tai dehydraation eli nestehukan vuoksi.

Lisäksi normaalista poikkeava ruumiin koko, runsas tai vähäinen lihasmassa sekä tavallisesta poikkeava ruokavalio (mm. kasvissyöjät ja kreatiinia käyttävät) voivat vääristää GFR-arvoa.

Munuaistoiminnan heikkeneminen ilmenee laskukaavan vuoksi kreatiniiniarvon nousuna, mutta GFR-arvon laskuna.

Lähteet

Synlab. Glomerulussuodosnopeus, estimoitu, CKD-EPI-kaava (6354 Pt-GFRe)

Duodecim Terveyskirjasto. Glomerulusten suodatusnopeus (GFR) arvioituna CKD-EPI-kaavalla (Pt-GFReEPI)

Web MD. What Is a Glomerular Filtration Rate (GFR)

Teksti

Kirjoittajan avatar

Mikaela on toiminut Puhdin sisällöntuottajana hyvinvointiin, jaksamiseen ja terveyteen liittyvissä aiheissa.

Kirjoittajan avatar

Puhdin viestinnästä ja palvelun jatkuvasta kehittämisestä vastaava Mirka Tuovinen on valmentaja ja sisällöntuottaja. Mirka on ravitsevan ruoan ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin puolestapuhuja. Erityisosaamista Mirkalla on hyvinvoivasta mielestä, erityisruokavalioista ja työhyvinvoinnista.


Päivitetty: 20.08.2020

Onko sinulla kokemuksia aiheesta, joita haluaisit jakaa?

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *