Glomerulussuodosnopeus eli GFR (glomerular filtration rate) tarkoittaa munuaisten glomerulusten eli hiussuonikerästen suodatusnopeutta. Tutkimuksella mitataan, kuinka hyvin munuaiset pystyvät puhdistamaan verta eli poistamaan ylimääräisen veden ja aineet, joita elimistö ei tarvitse tai pysty enää hyödyntämään.

Tässä artikkelissa kerromme, miten GFR-tutkimus tehdään, kenelle tutkimusta suositellaan sekä minkälaiset tekijät voivat vaikuttaa tutkimustulokseen.

Glomerulussuodosnopeus GFR ja munuaisten terveys

  • Glomerulussuodosnopeus (GFR) kuvastaa munuaisten toimintaa.
  • Glomerulussuodosnopeus on tarkempi munuaistoiminnan mittari kuin pelkkä kreatiniini (“munuaisarvo”).
  • Poikkeavan matala GFR viittaa munuaisten vajaatoimintaan.

Munuaisten tutkimus

Munuaisten toimintaa on jo pitkään arvioitu kreatiniinin määrityksellä. Glomerulussuodosnopeus on kuitenkin tarkempi munuaistoiminnan mittari kuin pelkkä kreatiniini. Tunnistat tutkimuksen koodista Pt-GFRe.

Miksi GFR-tutkimus tehdään?

GFR-tutkimusta käytetään yleensä munuaisten toiminnan arviointiin.

Munuaisten toiminta voi heikentyä sairauksien (esimerkiksi diabetes, kohonnut verenpaine, sydänsairaus) tai joidenkin lääkkeiden seurauksena. Tämän vuoksi munuaisten toimintaa seurataan monen pitkäaikaisen sairauden tai lääkemuutoksien yhteydessä.

Heikentynyt munuaisten toiminta vaikuttaa myös yleisvointiin, ja GFR mitataan sen vuoksi usein poikkeavan voinnin yhteydessä.

Munuaisten tulisi tutkimusta käytettäessä olla vakaassa tilassa, koska tutkimus ei sovellu munuaisten äkillisen vajaatoiminnan arviointiin.

Mikä on CKD-EPI-kaava?

GFR-arvon määrittämiseen on olemassa useita laskukaavoja, mutta CKD-EPI-kaava (Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration) on niistä paras.

CKD-EPI-kaava ei sovellu lapsille, vaan sitä käytetään ainoastaan 18 vuotta täyttäneillä aikuisilla.

CKD-EPI-kaavan laskennassa henkilön painoa ei tarvitse tietää eikä käyttää laskennassa. Laskennan tulos ilmoitetaan normalisoituna aikuisten keskimääräistä kehon pinta-alaa 1,73 m2 kohti.

Mistä voin tilata GFR-tutkimuksen?

Voit tilata GFR-tutkimuksen yksittäisenä testinä Puhdin verkkokaupasta. Testi kuuluu myös seuraaviin testipaketteihin:

Kaikki Puhdin testit voit tilata ilman lääkärin lähetettä.

GFR viitearvot

18 – 39 vyli 89 ml/min/1,73 m2
40 – 49 vyli 83 ml/min/1,73 m2
50 – 59 vyli 77 ml/min/1,73 m2
60 – 69 vyli 69 ml/min/1,73 m2
≥ 70 vyli 59 ml/min/1,73 m2

GFR-tutkimuksen tulosten tulkinta

Munuaisten toiminta jaetaan GFR-arvon perusteella kuuteen luokkaan.

yli 90normaali munuaisten toiminta
60 – 89lievä munuaisten vajaatoiminta (ei merkitystä, ellei henkilöllä ilmene muita merkkejä munuaissairaudesta)
45 – 59keskivaikea munuaisten vajaatoiminta
30 – 44kohtalainen munuaisten vajaatoiminta
15 – 29vaikea munuaisten vajaatoiminta
alle 15loppuvaiheen munuaissairaus, dialyysipotilaat

(yksikkö ml/min/1,73m2)

Minkälaiset tekijät voivat vaikuttaa GFR-arvoon?

GFR-arvoon vaikuttavat samat tekijät kuin kreatiniiniin. Kreatiniini on peräisin lihaksista, jonka vuoksi suuri lihasmassa nostaa kreatiniiniarvoa ja vähäinen lihasmassa laskea sitä.

Miehillä kreatiniinia muodostuu enemmän kuin naisilla, sillä miesten lihasmassa on suurempi kuin naisten.

Myös ikä vaikuttaa arvoihin, koska iän myötä munuaisten toiminta heikkenee luonnostaan, ja lihasmassa usein vähenee.

Munuaistoiminnan heikkeneminen ilmenee laskukaavan vuoksi kreatiniiniarvon nousuna, mutta GFR-arvon laskuna.

Teksti

Kirjoittajan avatar

Mirka Tuovinen vastaa Puhdilla palvelun jatkuvasta kehittämisestä ja viestinnästä.

Kirjoittajan avatar

Yleislääketieteen erikoislääkäri


Päivitetty: 09.12.2020

Onko sinulla kokemuksia aiheesta, joita haluaisit jakaa?

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *