Hoppa till sidans innehåll
Hem / Artiklar / GFR-undersökning och referensvärden (glomerulär filtrationshastighet)
Den glomerulära filtrationshastigheten (GFR) beskriver njurfunktionen.

GFR-undersökning och referensvärden (glomerulär filtrationshastighet)

Den glomerulära filtrationshastigheten (GFR) beskriver njurfunktionen.

Glomerulär filtrationshastighet GFR och njurhälsa

  • Den glomerulära filtrationshastigheten är en mer exakt mätare på njurfunktionen än enbart kreatinin (“njurvärde”).
  • Onormalt låg GFR indikerar njurinsufficiens.

Njurundersökning

Njurfunktionen har länge bedömts med kreatininanalys. Den glomerulära filtrationshastigheten är emellertid en mer exakt mätare på njurfunktionen än enbart kreatinin. Du känner igen undersökningen på koden Pt-GFRe.

Varför görs en GFR-undersökning?

GFR-undersökningen används vanligtvis för att bedöma njurfunktionen.

Njurfunktionen kan försämras till följd av sjukdomar (t.ex. diabetes, förhöjt blodtryck, hjärtsjukdomar) eller vissa mediciner. Därför uppföljs njurfunktionen i samband med många långvariga sjukdomar eller ändringar i medicineringen.

Nedsatt njurfunktion påverkar också det allmänna välbefinnandet, och GFR mäts därför ofta om man har problem med välbefinnandet.

Njurarna bör vara i ett stabilt tillstånd då undersökningen görs, eftersom undersökningen inte är lämplig för bedömning av akut njurinsufficiens.

CKD-EPI-formel

Det finns flera formler för att bestämma GFR-värdet, såsom CKD-EPI-formeln (Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration). CKD-EPI-formeln är inte lämplig för barn och används endast för vuxna i åldern 18 år och äldre. CKD-EPI-formeln tar inte hänsyn till personens vikt. Resultatet av beräkningen redovisas som normaliserat per den genomsnittliga kroppsytan hos vuxna, 1,73 m2.

Cockcroft-Gaults formel

GFR-värdet kan också beräknas med den mer exakta Cockcroft-Gault-formeln som tar hänsyn till personens vikt.

GFR = (140 – ålder) x vikt (kg) / a x P-krea (µmol/l), där a = 0,8 för män och 0,95 för kvinnor

GRF-referensvärden

18 – 39 åröver 89 ml/min/1,73 m2
40 – 49 åröver 83 ml/min/1,73 m2
50 – 59 åröver 77 ml/min/1,73 m2
60 – 69 åröver 69 ml/min/1,73 m2
≥ 70 åröver 59 ml/min/1,73 m2

Tolkning av GFR-resultaten

Njurfunktionen indelas i sex kategorier baserat på GFR-värdet. Låg GFR indikerar njurinsufficiens.

över 90normal njurfunktion
60 – 89lätt nedsatt njurfunktion (ej relevant om inte personen uppvisar andra tecken på njursjukdom)
45 – 59medelsvår njurinsufficiens
30 – 44måttlig njurinsufficiens
15 – 29svår njurinsufficiens
under 15njursjukdom i slutskedet, dialyspatienter
(enhet ml/min/1,73 m2)

Vilka faktorer kan påverka GFR-värdet?

GFR-värdet påverkas av samma faktorer som kreatinin. Kreatinin kommer från musklerna, vilket är anledningen till att hög muskelmassa höjer kreatininvärdet och låg muskelmassa sänker det.

Hos män produceras mer kreatinin än hos kvinnor, eftersom män har mer muskelmassa än kvinnor.

Åldern påverkar också värdena, eftersom njurfunktionen minskar naturligt med åldern, liksom muskelmassan.

Försvagad njurfunktion manifesteras på grund av beräkningsformeln som ett förhöjt kreatininvärde men ett nedsatt GFR-värde.

    Puhti laboratoriepaket är ett grundläggande laboratoriepaket för dig som vill ha koll på de viktigaste områdena som påverkar ditt allmänna hälsotillstånd​. Laboratoriepaketet innehåller värden för blodstatus, ferritin, hjärta samt lever-, njur- och sköldkörtelfunktion.

    Puhti laboratoriepaket Plus (Kvinna) är en extra omfattande laboratoriepaket för dig som vill ha en ännu djupare insikt i hur din kropp mår och större möjligheter att göra bättre val för att förbättra din hälsa. Inkluderar bland annat blodstatus, kolesterol, blodsocker, vitamin D och B12, ferritin och natrium.

munuaiset ja munuaisten vajaatoiminta
Artikel

Njurarna och njurinsufficiens

Njurarna har flera livsviktiga funktioner i kroppen. Vid njursvikt kan njurarna inte längre filtrera blodets slaggprodukter ordentligt, och då avlägsnas inte tillräckligt med vätska från kroppen.

kalsium lähteet, saantisuositus, tutkimus ja viitearvot
Artikel

Kalcium tar hand om ben, muskler och nervsystem

Tillräckliga nivåer av kalcium i blodet är essentiellt för god skelettstyrka, välfungerande muskler och nervsystemet. Tillräckligt kalciumintag bör säkerställas i tidig ålder och under hela livet, eftersom det är ett effektivt sätt att undvika osteoporos (benskörhet).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Gå till varukorgen: : 0,00