Hoppa till sidans innehåll
Hem / Artiklar / PSA indikerar prostatans hälsa
PSA indikerar prostatans hälsa.

PSA indikerar prostatans hälsa

Prostataspecifikt antigen, eller PSA, är ett protein som produceras i prostata. Prostatan är en körtel som män har runt urinröret, mellan penisen och urinblåsan. Via provtagning av PSA kan olika sjukdomstillstånd i prostatan diagnosticeras.

Kort om PSA

  • Risken för prostataförstoring ökar med åldern.
  • Godartad prostataförstoring är ett normalt åldersrelaterat fenomen, men det kan orsaka urinvägsbesvär.
  • Övervikt och fettrik kost ökar risken för att utveckla prostatacancer.
  • Förhöjd PSA indikerar prostatasjukdom, men de flesta män som har ett förhöjt PSA-värde har inte prostatacancer.

Vad är PSA?

Prostataspecifikt antigen, eller PSA, är ett protein som produceras i prostatan. Det produceras inte av några andra organ eller körtlar, utan all PSA i blodet kommer från prostata.

Analys av PSA i blodet är den mest betydelsefulla metoden för att upptäcka prostatacancer samt för att följa sjukdomsutveckling och behandlingseffekt vid denna sjukdom. PSA har använts för diagnostik och screening av prostatacancer i cirka 30 år och är ett väl beprövat kliniskt blodprov.

Finns i två olika former

PSA-halten i blodet är förhöjd hos 80 % av alla patienter med prostatacancer. PSA-halten är också förhöjd hos en stor andel patienter med godartad prostataförstoring och vid infektioner av prostatan.

PSA finns framför allt i två olika former i blodet, bundet eller fritt. Genom att analysera båda typerna och jämföra deras kvot kan kliniker bättre diagnosticera orsaken till höjningen.

Vad visar ett PSA-test?

PSA-halten i blodet ökar vid flera prostatarelaterade sjukdomstillstånd. De vanligaste sjukdomarna i prostata är godartad prostataförstoring och prostatacancer, vilket är den vanligaste formen av cancer hos män. Förhöjda PSA-halter kan också associeras med andra sjukdomar, såsom prostatit, vilket är en bakteriell infektion i prostatakörteln.

Gränsvärden för PSA

Det nationella vårdprogrammet för prostatacancer anger åldersspecifika gränsvärden för PSA. Värden över dessa nivåer innebär att patienter bör remitteras till urolog.

Ålder      Gränsvärde för PSA

Under 70 år       3,0 µg/L

70 till 80 år        5,0 µg/L

Över 80 år         7,0 µg/L

Värdet anges i µg/L. Det står för mikrogram per liter

Vad kan ett förhöjt PSA-värde innebära?

PSA-halten i blodet ökar vid i princip alla sjukdomstillstånd i prostata.

Risken för prostatacancer ökar ju högre PSA-halten är, upp till värden kring 50 µg/L. Dessförinnan förhåller sig cancerrisken enligt följande:

PSA
(µg/L)
Andel med cancer
vid prostatabiopsier
0-15 %
1-210 %
2-315 %
3-425 %
4-1030 %
10-2060 %
20-3075 %
30-5090 %
> 5099 %

För att ytterligare skilja mellan de olika möjliga orsakerna till det förhöjda PSA-värdet kan man använda ett ytterligare blodprov, PSA-kvot. Då jämför man förhållandet mellan fritt och bundet PSA i blodet.

Vad kan ett lågt PSA-värde innebära?

Ligger PSA-värdet under gränsvärdet för din ålder är risken låg att du har allvarlig prostatacancer.

Ett lågt PSA-värde utesluter dock inte helt risken för cancer, eftersom cancerceller ibland inte producerar ovanligt höga mängder PSA -protein i blodet.

Överväganden för PSA-testning

Socialstyrelsen har bedömt att fördelarna med allmänna PSA-prov inte uppväger nackdelarna i ett befolkningsperspektiv. Som enskild individ kan man dock värdera de tänkbara fördelarna och nackdelarna på ett annat sätt.

Det kan exempelvis vara relevant att ta ett PSA-prov om du har hereditet (ärftlighet) för prostatacancer. Är du däremot väldigt ung och inte har direkt anledning att oroa dig för prostatacancer är ett PSA-test mindre relevant.

    Puhti laboratoriepaket är ett grundläggande laboratoriepaket för dig som vill ha koll på de viktigaste områdena som påverkar ditt allmänna hälsotillstånd​. Laboratoriepaketet innehåller värden för blodstatus, ferritin, hjärta samt lever-, njur- och sköldkörtelfunktion.

    Laboratoriepaket Sport Man inkluderar värden som visar vad du kan förändra i dina levnadsvanor för att förbättra din kondition och uthållighet. Genom att göra Laboratoriepaket Sport Man ger du dig själv de rätta förutsättningarna för att optimera dina värden och din träning.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Gå till varukorgen: : 0,00