Sekä geneettinen alttius että elintavat vaikuttavat monen sairauden syntyyn ja etenemiseen. Elintavoilla voidaan vaikuttaa tiettyjen sairauksien puhkeamiseen sekä mahdollisesti myös sairauksista parantumiseen. Tällaisia sairauksia ovat esimerkiksi perinteiset kansantaudit, kuten aikuisiän diabetes ja sydän- ja verisuonitaudit.

Sepelvaltimotauti, minullako? Miten ennaltaehkäisen verenpainetautia? Kannattaako minun syödä reippaasti hiilihydraatteja vai rasvoja? Sopisiko minulle sittenkin enemmän kalaa sisältävä ruokavalio? Minkälaisia rasvoja kehoni kaipaa? Onko minulla kohonnut riski sydän- ja verisuonitauteihin? Minkälainen treeni minulle sopii, jotta voin ennaltaehkäistä sairauksia? Kenties kaipaan ruokavalion viilaamista sokeritaudin ehkäisemiseksi? Vai onko pahin uhkani sittenkin korkea verenpaine ja tulisiko minun sittenkin panostaa lepoon ja stressinhallintaan?

Kotimaisten kumppaniemme tarjoamat geenitestit antavat lisäymmärrystä Puhdin tarjoamiin tuttuihin laboratoriotesteihin, kuten kolesteroli- tai sokerimittauksiin. Testejä yhdistämällä saat tärkeää tietoa elimistösi nykyisestä kunnosta sekä genetiikasta. Tätä tietoa voit käyttää hyödyksi terveytesi edistämiseen ja kansantautien ennaltaehkäisyyn.

Monipuolinen tieto omasta elimistöstä ja genetiikasta antaa ymmärrystä sairastumisen riskeistä. Mikäli sinulla on geneettinen alttius näihin sairauksiin ja kun tiedät enemmän kehosi toiminnasta, voit arvioida riskiä sairastua kansantauteihin. Tätä kautta saat käyttöösi parhaat mahdolliset keinot ehkäistä sairauksia.

Sairastumisriskin arviointi auttaa sinua terveempään elämään. Riskin arvioituasi ja kehon nykyisen tilan selvitettyäsi sinun on helppo suunnata elämäntapavalinnat juuri sinulle sopiviksi. Terveelliset elintavat ovat toki laaja kokonaisuus, mutta yksilöllisten riskien kartoitus auttaa keskittymään itselle tärkeimpiin tekijöihin! Testien jälkeen saat ohjeet elämäntapojen muutoksiin riskien ja veriarvojen rinnalle.

Katso konepellin alle ja tutustu myös geeneihisi

Puhdin testit kertovat kehon nykyisestä tilasta laboratoriokokein. Veriarvojen selvittäminen on tarkin tapa selvittää elimistön tämän hetkinen tila. Veriarvoja ja kehon tilaa ei pysty arvioimaan pelkästään fiilispohjalta, joten tasaisin väliajoin on hyvä kurkata konepellin alle. Mitkä ovat kolesteroliarvosi? Saatko riittävästi tärkeää D-vitamiinia? Entäs verensokeritasot?

Kansantautien riskitekijöinä on aiemmin pidetty esimerkiksi korkeaa kolesterolia ja verenpainetta. Nykyään tutkijat nostavat geneettisen alttiuden vahvasti näiden rinnalle. Sairauksien puhkeaminen on summa näistä kaikista riskitekijöistä. Geeneihimme emme pysty vaikuttamaan, mutta elintavoilla voimme ehkäistä sairauksien puhkeamisen. Kokonaisriski sairastua kansantauteihimme muodostuu perimästä ja perinteisistä riskitekijöistä kuten sukupuolesta, iästä, ylipainosta, verenpaineesta, korkeasta kolesterolista, tupakoinnista ja sukurasitteesta.

Negen 360-geenitestistä saat arvion kansantauteihin sairastumiseen. Genomianalyysi selvittää perimäsi ja elintapojen vaikutusta diabetekseen ja sepelvaltimotautiin. Vaikka sinulla olisi korkea riski näihin sairauksiin, et välttämättä sairastu, koska tautien synty riippuu geneettisen alttiuden lisäksi elintavoista ja ympäristötekijöistä. Tulokset kertovat geneettisestä taipumuksesta korkeaan kolesteroliin, verenpaineeseen ja ylipainoon, jotka ovat elintapasairauksien riskitekijöitä. Testi on ainutlaatuinen maailmassa ja kattavin Negenin analyysipaketeista.

Yhdistämällä testit saat kattavan katsauksen kehon tilaan ja geeneihisi

Yhdistämällä laboratoriotestit ja geenitestin saat kokonaisvaltaisen kuvan sairastumisen riskeistä sekä tarkan tiedon kehon nykyisestä tilasta. Geenien ja veriarvojen testaus yhdessä antaa kokonaisvaltaisen katsauksen riskeistä sairastua suomalaisiin kansantauteihin. Testien myötä opit, mitä arvoja ja elintapoja sinun kannattaa tällä hetkellä lähteä parantamaan.

Elämäntapamuutokset ovat usein niin laajoja kokonaisuuksia, että aina ei tiedä, mihin huomio kannattaa kiinnittää. Onko minulle tärkeämpää keskittyä ruokavalioon vai esimerkiksi liikuntaan? Sekä Puhdin että Negenin tulosraporteilta saat oikean suunnan elintapojen parantamiseen! Näin sinun on helppoa keskittyä olennaiseen.

Kuinka testaus käytännössä tapahtuu?

Tilaa ensin molemmat, Negen 360 -genomianalyysi ja haluamasi laboratoriokokeet, Puhdin verkkokaupan kautta. Negen 360 -geenitestin elintapakyselyssä kysytään kolesteroliarvosi. Mikäli olet käynyt kolesterolikokeissa puolen vuoden sisällä, voit liittää tuloksesi kyselyyn. Mikäli kolesteroliarvot eivät ole tiedossa, tilaa arvojen testaus Puhdin kautta.  Kolesterolin mittaus (lipidit-testi) kuuluu esimerkiksi suosituimpaan testipakettiimme, Puhti-terveystarkastukseen. Voit tilata myös pelkän lipidi-testin (kolesterolimittaus) Puhdin kautta.

Tilauksen tehtyäsi sinut ohjataan laboratoriokokeiden ajanvaraukseen. Laboratoriokokeet voi ottaa yli 20 paikkakunnalla Suomessa. Ajan testeihin saat yleensä jo seuraavalle päivälle. Huomaathan, että tutkimuspaketit vaativat normaalin yön yli paaston. Aika kannattaa varata siis heti aamulle, jolloin riittää että paastoat edellisestä illasta. Tulokset Puhdin laboratoriokokeista saat usein jo heti seuraavana päivänä. Saat tästä ilmoituksen tekstiviestillä ja sähköpostilla.

Tilauksen tehtyäsi olet saanut sähköpostilla myös ohjeet Negen-käyttäjätilin luomiseen. Nyt pääset täyttämään kolesteroliarvosi Negenin elintapakyselyyn ja voit jatkaa genomianalyysin parissa. Negen 360 -geenitesti on kotitesti, joka toimitetaan sinulle postitse. Saat Negenin testipaketin noin viikon sisällä tilauksesta. Sylkinäyte otetaan itse kotona ja palautetaan postissa Negenille; postimaksu on maksettu. Näytteenotto on helppoa; paketissa on selkeät ohjeet sylkinäytteen ottamista varten.

Saat genomianalyysin tulokset digitaalisen käyttöliittymän kautta. Saat selkokielisen raportin Negenin portaaliin 4-8 viikon kuluttua siitä, kun Negen on vastaanottanut sylkinäytteesi. Raportti sisältää geneettisen perimätiedon ja riskiarvion lisäksi käytännön vinkkejä mahdollisten riskitekijöiden minimoimiseen elintapamuutoksin. Voit katsoa malliraportin tästä: Negen360. Tulosten avulla pystyt keskittymään niihin elämäntapamuutoksiin, jotka ovat tärkeimpiä juuri sinun terveydelle!

Miten perimä vaikuttaa sydän- ja verisuonitauteihin?

Sepelvaltimotauti johtuu sydäntä ravitsevien sepelvaltimoiden ahtautumisesta. Taudin syntyyn vaikuttavat sekä geneettinen alttius että elintavat. Keskeisiä riskitekijöitä ovat ikä, tupakointi, rasva-aineenvaihdunnan häiriöt, miessukupuoli, korkea verenpaine ja stressi. Negen geenianalyysi arvioi riskiäsi sairastua sepelvaltimotautiin sekä geneettisen riskin, että elintavat huomoiden. Geneettinen analyysi perustuu aiemmin tieteellisissä julkaisuissa todettuihin geenilöydöksiin.

Veren hyytymistekijät pitävät yllä tasapainoa suonistossa virtaavan veren juoksevuuden ja toisaalta haavan aiheuttaman verenvuodon tyrehtymisen välillä. Lisääntynyt hyytyminen saattaa johtaa veren hyytymiseen verisuonistossa, mikä altistaa laskimotukosten syntymiselle. Syvä laskimotukos syntyy yleisimmin alaraajan alueelle, tyypillisimmin pohkeeseen, tai keuhkojen verisuonistoon (keuhkoembolia). Tukostaipumukselle altistavia merkittäviä geenivirheitä tunnetaan toistaiseksi kaksi (kuuluvat testiin).

Testin avulla selviää myös, onko sinulla perinnöllistä taipumusta rasva-aineenvaihdunnan häiriöihin tai korkeaan verenpaineeseen. Yksilöllinen alttius lihomiseen on osittain geneettisesti säänneltyä. Analyysin avulla selvitätä myös geneettistä taipumustasi ylipainoon.

Kuinka geenit vaikuttavat 2 tyypin diabetekseen?

Tyypin 2 diabetes syntyy perimän, elintapojen ja ympäristön vaikutuksesta. Samat geenit, jotka suojasivat esi-isiämme menehtymästä ravinnon puutteeseen edistävät nykyihmisessä sairastumista aikuistyypin diabetekseen. Alttius sairastua diabetekseen periytyy voimakkaasti; riski sairastua on kaksinkertainen, jos toisella vanhemmista on tyypin 2 diabetes ja viisinkertainen, jos tauti on molemmilla vanhemmilla. Elintapatekijöistä merkittävin on ylipaino. Nykyään tunnetaan lukuisia diabetekselle altistavia geenialueita. Negen-testillä selvitätä kattavasti tunnettuja geenimuutoksia.

Tilaa Negen 360 genomianalyysi tästä.

Negen on suomalainen, geneetikkojen ja lääkäreiden perustama genetiikan teknologiayritys. Negenin analyysin laatu ja oikeellisuus suomalaisväestössä on validoitu THL:n suomalaista väestöaineistoa vasten. THL:n väestöaineisto kattaa yli 20 000 suomalaisen pitkän ajan elintapa- ja terveystiedot.

Negenin hoitopolkumalli tukeutuu Käypä hoito -malliin. Malliin on sovitettu mukaan tautikohtainen genomitestin riskiluokitus. Testeihin on valittu mahdollisimman laaja otanta merkittävyydeltään painotettuja perimän kohtia, geenivariantteja, joiden avulla pystytään laskemaan mahdollisimman tarkat perinnölliset riskitekijät viimeisimpien tieteellisten tutkimuslöydösten pohjalta.

Geenitestin analysoinnista ja raportoinnista vastaa Negen. Näyte käsitellään anonymisoituna koko prosessin läpi. Palvelun tuottaminen ja henkilötietojen käsittely tapahtuu EU:n tietosuoja-asetusten mukaisesti. Negen toimittaa analyysin tulokset ainoastaan henkilölle itselleen palveluportaalin kautta, eikä luovuta tietoja ulkopuolisille ilman suostumusta. Henkilö päättää itse tietojen jatkohyödyntämisestä. Negenin rekisteri- ja tietosuojaseloste löytyy täältä. Negenin sopimus- ja käyttöehdot löytyvät täältä.

Teksti

Kirjoittajan avatar

Puhdin hyvinvoinnin asiantuntija Mirka Tuovinen on valmentaja, sisällöntuottaja sekä ravitsevan ruoan ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin puolestapuhuja. Puhdilla Mirka vastaa viestinnästä ja palvelun jatkuvasta kehittämisestä. Erityisosaamista Mirkalla on hyvinvoivasta mielestä, erityisruokavalioista ja työhyvinvoinnista.


Päivitetty: 17.01.2020

Onko sinulla kokemuksia aiheesta, joita haluaisit jakaa?

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Takaisin ylös