Hoppa till sidans innehåll
Hem / Artiklar / ALAT och leverhälsa
ALAT och leverhälsa

ALAT och leverhälsa

Levern är kroppens största inre organ och har flera viktiga funktioner i kroppen. Sjukdomsprocesser i levern hinner ofta pågå länge innan de ger märkbara symptom. Genom att mäta levervärden som ALAT kan man ofta upptäcka och förebygga dessa sjukdomar i ett tidigt stadium.

Kort om ALAT

  • Levern är livsviktig eftersom den bearbetar och bryter ner farliga ämnen i kroppen.
  • ALAT visar hur levern mår, förhöjda värden indikerar leverskada.
  • Alkoholkonsumtion, bukfetma och olika leversjukdomar ökar levervärdena.
  • Leverns hälsa kan främjas genom att minska alkoholkonsumtionen, äta varierat och träna regelbundet.

Leverns många viktiga funktioner

Levern är kroppens största inre organ och väger hos en frisk person mellan 1–1,5 kg. Den är placerad högst upp i buken på höger sida, precis under diafragman och innanför de nedre revbenen.

Levern har många funktioner i kroppen, totalt är den involverad i över 500 olika kroppsfunktioner. Det är därför lätt att förstå att en frisk och välfungerande lever behövs för att vi människor ska må bra.

Livsstil kan påverka leverns hälsa. Alkoholkonsumtion, övervikt (särskilt bukfetma) samt högt intag av snabba kolhydrater och mättat fett ökar leverfetterna. Ökade leverfetter innebär att levercellerna tar upp mycket fett, vilket stör deras normala funktion.

Leverns funktion i kroppen

Levern spelar en nyckelroll i kroppens ämnesomsättning. Alla ämnen som du äter eller dricker kommer att passera levern som bearbetar dessa så att de blir lättare att hantera för kroppen.  Det är extra viktigt när det gäller ämnen som alkohol och olika läkemedel vilka utan leverns arbete kan skada kroppen.

Levern lagrar också viktiga ämnen och är platsen för ett av kroppens största energilager. Vitaminer som B12, A, E, D och K samt mineraler och spårämnen som järn och koppar finns alla lagrade i levern.

Förutom bearbetning och lagring produceras också proteiner som är viktiga för blodets koagulation samt gallan som hjälper kroppen tillgodogöra sig fetter från kosten. Kort sagt är levern en riktigt mångsysslare!

Vad är ALAT?

Alaninaminotransferas är hela namnet på detta enzym som återfinns framför allt inuti leverceller. Eftersom ALAT vanligtvis finns inuti celler är nivån i blodet hos en frisk person låg.

När levercellerna skadas eller om de blir inflammerade läcker ALAT ut i blodet. Detta syns sedan genom förhöjda ALAT-värden när man tar ett blodprov. ALAT-nivån används därför för att kontrollera leverns hälsa och för att upptäcka eventuella leverskador och sjukdomar.

Enzymet ALAT finns också i hjärta, muskelvävnad, bukspottkörtel (pancreas) och njurar men i betydligt mindre mängder.

Varför ska man undersöka ALAT?

ALAT-nivån i blodet är den huvudsakliga metoden för att diagnosticera leversjukdomar och undersöka leverfunktion. Genom att testa ALAT kan man se hur levern mår och tidigt upptäcka och behandla eventuella sjukdomsprocesser. Man kan också undersöka ALAT när man vill kontrollera hur en behandling mot en leversjukdom går.

Ofta undersöker man flera leverprover samtidigt eftersom man får mycket mer information kring leverns tillstånd genom att undersöka hur nivåerna förhåller sig till varandra. När det gäller ALAT ger jämförelse med nivån ASAT i blodet ofta värdefull diagnostisk information.

Vilka referensvärden gäller för ALAT

Referensvärden kan skilja sig åt beroende på var analysen utförs och vilken analysmetod som används.

Vad innebär ett högt värde?

Förhöjda ALAT-nivåer i blodet kan bero på leversvikt. Det kan finnas flera orsaker till detta, exempelvis:

Symptom på leversjukdomar

Ofta är leversjukdomar svåra att upptäcka i tidigt stadium eftersom symptomen uppstår först när sjukdomsprocessen pågått under längre tid. Några av de vanligare symptomen listas nedan.

Flera leversjukdomar går att förebygga och behandla, särskilt om de upptäcks i ett tidigt stadie.

Hur kan jag påverka mitt ALAT-värde och förbättra leverhälsan?

Det finns flera saker du kan göra för att hjälpa din lever.

Med en hälsokontroll från Puhti kan du testa ditt eget ALAT-värde ihop med en rad andra värden som indikerar och påverkar din hälsa. Se alla hälsokontroller här.

    Puhti laboratoriepaket är ett grundläggande laboratoriepaket för dig som vill ha koll på de viktigaste områdena som påverkar ditt allmänna hälsotillstånd​. Laboratoriepaketet innehåller värden för blodstatus, ferritin, hjärta samt lever-, njur- och sköldkörtelfunktion.

    Puhti laboratoriepaket Plus (Kvinna) är en extra omfattande laboratoriepaket för dig som vill ha en ännu djupare insikt i hur din kropp mår och större möjligheter att göra bättre val för att förbättra din hälsa. Inkluderar bland annat blodstatus, kolesterol, blodsocker, vitamin D och B12, ferritin och natrium.

Ferritiini, rauta-arvot, raudanpuute
Artikel

Ferritin och järnbrist

Ferritin är ett protein som kroppen använder för att lagra järn. Genom att mäta sina nivåer av ferritin får man därför en bild av kroppens järnnivåer, har man låga ferritinnivåer indikerar det järnbrist.

Diabetes eli sokeritauti
Artikel

Diabetes – en av våra vanligaste folksjukdomar

Diabetes är en kronisk sjukdom som innebär att man har för mycket socker i blodet. Övervikt, dåliga kostvanor och för lite motion är de största riskfaktorerna för att utveckla typ 2-diabetes som är den vanligaste typen av diabetes.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Gå till varukorgen: : 0,00