Hoppa till sidans innehåll
Hem / Artiklar / Levercirros – symtom, behandling och allmän information
Levercirros – symtom, behandling och allmän information

Levercirros – symtom, behandling och allmän information

Många leversjukdomar kan med tiden leda till levercirros. Levercirros innebär ärrbildning i levern, det vill säga omvandling av levervävnad till bindväv.

Kort om levercirros

  • Alkohol är den vanligaste orsaken till levercirros i Finland.
  • Dessutom kan levercirros orsakas av fettlever orsakad av bukfetma, virusinflammationer i levern samt vissa autoimmuna sjukdomar.
  • Levercirros kan länge vara symtomfri.
  • Att förebygga levercirros är vanligtvis effektivare än att behandla den.

Vad är levercirros?

Levern är kroppens största inre organ som har ett antal livsviktiga uppgifter – en person kan inte klara sig utan levern. Levern spelar en viktig roll i ämnesomsättningen. Den omvandlar ämnen som är farliga för kroppen till en mindre farlig form, samt producerar proteiner och galla för matsmältningen. Dessutom bearbetar den näringsämnen och vitaminer som absorberas av kroppen, lagrar och modifierar dem för att tillgodose kroppens behov.

Vid levercirros, dvs ärrbildning i levern, har en del av levervävnaden förvandlats till bindväv. Levercirros är ett långsamt utvecklande slutskede av många leversjukdomar. Ärrbildning i levern försämrar leverfunktionen, leder till leverinsufficiens och kan predisponera för levercancer. Den vanligaste orsaken till levercancer är alkoholinducerad levercirros.

Alkohol är den vanligaste orsaken till levercirros i Finland. Andra vanliga orsaker är fettlever orsakad av bukfetma, virusinflammationer i levern, särskilt hepatit C och B, samt vissa autoimmuna sjukdomar, såsom biliär cirros.

Levercirros kanske inte upptäcks med någon enskild laboratorieundersökning, men vissa undersökningar kan upptäcka tecken på levercirros. De vanligaste laboratorietesterna som undersöker leverns funktion är ALAT, AFOS, GT och bilirubin.

Utöver blodproven kan läkaren också undersöka levercirros genom diagnostisk avbildning eller genom att ta en biopsi av levern och undersöka den.

Symtom på levercirros

I de tidiga stadierna kan levercirros vara symtomfri eller dess symtom kan vara mycket vaga. Symtom på levercirros inkluderar till exempel trötthet, feber, aptitlöshet, illamående eller en känsla av tryck i övre delen av buken.

Symtom i samband med levercirrosens slutskede är:

Svårighetsgraden av symtomen beror på hur mycket frisk levervävnad som har ersatts av bindväv. Du bör rådfråga din läkare för att fastställa din levers tillstånd, om du är orolig för de risker som är förknippade med din livsstil, om dina levervärden konsekvent ligger över referensvärdena eller om du lider av bukfetma.

Inget enskilt symtom indikerar dock direkt att det är frågan om levercirros.

Behandling av levercirros

Leverns ärrbildning kan inte återställas med medicinering eller andra behandlingar. Behandling kan dock användas för att stoppa cirrosens utveckling. Om levercirrosen orsakas av alkohol ska man avstå från alkohol helt. Ascites kan behandlas med vätskedrivande medicin eller i värsta fall på sjukhus med ihålig nål. Levertransplantation är också en behandling för den allvarligaste formen av levercirros. Transplantation har dock vissa villkor om levercirrosen orsakas av alkohol. I sådana fall måste personen som lider av levercirros bevisa sin nykterhet genom att vara utan alkohol i flera månader.

Levercirros och kost

Det finns ingen enskild näringsrekommendation för personer med leversjukdomar. En energirik och proteinrik diet kan vara nödvändig vid behandling av levercirros, eftersom levercirros kan orsaka undernäring. Detta beror på att levern vid levercirros inte fungerar korrekt i sina metaboliska uppgifter. Användningen av salt bör begränsas, eftersom minskad användning kan bidra till att förhindra ascitesbildning. Leversjukdomar kan försämra absorptionen av fett och fettlösliga vitaminer, så användning av vitamintillskott i kombination med en hälsosam och varierad kost rekommenderas generellt. I synnerhet kan tillskott av D-vitamin och kalcium vara nödvändiga.

Levercirros och alkohol

Regelbunden och tung alkoholkonsumtion kan leda till levercirros. Först sker fettbildning i levern, sedan kronisk inflammation av leverceller, och detta kan eventuellt leda till cirros med tiden. Risken för att utveckla cirros ökar avsevärt när alkoholdoserna överstiger 24 doser per vecka för män och 16 doser per vecka för kvinnor. Gränserna för alkoholkonsumtion är dock individuella, och risken för cirros påverkas också av andra faktorer, såsom övervikt.

Förebyggande av levercirros

Att förebygga levercirros är ofta effektivare än att behandla den. Att hålla alkoholkonsumtionen inom rimliga gränser är ett av de viktigaste sätten att förhindra utvecklingen av levercirros. Att hålla sig vid normal vikt minskar risken för fettlever och förhindrar därmed utvecklingen av levercirros. Genom att undvika intravenösa droger, vaccinera mot hepatit B och ha skyddat sex kan man undvika hepatit B- och C-infektioner.

    Puhti laboratoriepaket är ett grundläggande laboratoriepaket för dig som vill ha koll på de viktigaste områdena som påverkar ditt allmänna hälsotillstånd​. Laboratoriepaketet innehåller värden för blodstatus, ferritin, hjärta samt lever-, njur- och sköldkörtelfunktion.

    Puhti laboratoriepaket Plus (Kvinna) är en extra omfattande laboratoriepaket för dig som vill ha en ännu djupare insikt i hur din kropp mår och större möjligheter att göra bättre val för att förbättra din hälsa. Inkluderar bland annat blodstatus, kolesterol, blodsocker, vitamin D och B12, ferritin och natrium.

Alaniiniaminotransferaasi ALAT, maksan terveys ja maksa-arvot
Artikel

ALAT och leverhälsa

Levern är kroppens största inre organ och har flera viktiga funktioner i kroppen. Sjukdomsprocesser i levern hinner ofta pågå länge innan de ger märkbara symptom. Genom att mäta levervärden som ALAT kan man ofta upptäcka och förebygga dessa sjukdomar i ett tidigt stadium.

ASAT aspartaattiaminotransferaasi
Artikel

ASAT-värdet kan indikera leverskada

ASAT, eller aspartataminotransferas, är ett enzym som finns i hjärta, lever, skelettmuskulatur och njurar. Dess koncentration i blodet är förhöjd vid vävnadsskador på dessa organ vid bland annat levercirros (skrumplever) och hjärtinfarkt. Kliniskt används ASAT oftast för att utvärdera leverskada.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Gå till varukorgen: : 0,00