Hoppa till sidans innehåll
Hem / Artiklar / Fettlever – Symtom, blodprov, kost och behandling
Fettlever kan leda till cirros om tillståndet fortsätter.

Fettlever – Symtom, blodprov, kost och behandling

Fettlever förknippas ofta med alkoholism men övervikt gör också levern fet.

Kort om fettlever

  • Fettlever kan leda till cirros om tillståndet fortsätter.
  • Fettlever orsakas oftast av ärftliga faktorer, alkoholkonsumtion och övervikt.
  • I de flesta fall har fettlevern inga symtom och känns inte av.
  • Leverfett kan förebyggas med en hälsosam kost och genom att undvika alkohol.

Leverns uppgifter

Levern är livsviktig för människan. Den bryter bland annat ner ämnen som kommer in i kroppen, såsom läkemedel och alkohol. Dessutom lagrar den vitaminer, socker och fett, producerar protein, främjar läkning och utsöndrar galla för matsmältningen.

Vad är fettlever?

Fettlever är ett tillstånd som ofta förknippas med alkoholproblem. Men övervikt disponerar också för fettlever, och tillståndet kan också utvecklas hos en person med normal vikt. I tillståndet ackumuleras extra fett i levercellerna och levern blir större.

Egentlig fettlever diagnostiseras när 5 % av levern består av fett. I de flesta fall känns tillståndet inte som någonting, så det krävs alltid undersökningar för att konstatera tillståndet.

Orsaker till fettlever – vad orsakar fettlever?

I stället för stor alkoholkonsumtion är den vanligaste orsaken till fettlever fetma kring midjan. Fetma kan vara förknippad med metaboliska störningar, inklusive fettlever.

Förutom övervikt är diabetes en viktig riskfaktor för fettlever. Tillståndet kan dock också förekomma utan diabetes.

Så många som var femte finländare i åldern 45–74 år har fettlever. Bland finländska vuxna är övervikt mycket vanligt och drabbar upp till hälften av befolkningen. Dessutom är alkoholkonsumtionen hög bland finländarna. Dessa faktorer gör fettlever till ett riktigt vanligt tillstånd.

Vid normal vikt ses förändringar hos tre av hundra personer. Hos överviktiga personer uppstår fettlever hos 1–2 personer av tio utan stor alkoholkonsumtion. Hos personer som är sjukligt feta, det vill säga minst 40 kilo överviktiga, uppträder tillståndet hos mer än var fjärde.

Ärftlighet bidrar till fettlever. Inte alla som är feta kring midjan och storkonsumenter av alkohol får fettlever. Saken påverkas också av vissa mediciner.

Näringsfaktorer spelar också en roll i fettleverbildning. Användning av snabba kolhydrater, såsom fruktos i hushållssocker, ökar risken.

Fettlever kan förebyggas med en hälsosam livsstil.

Fettlever som inte orsakats av alkohol

Diagnosen görs beroende på om fettlevern orsakats av stor alkoholkonsumtion eller om den uppstått utan alkoholkonsumtion. En del av dem som diagnostiserats visar sig ha levercellsskador och en inflammatorisk reaktion i samband med fettlever. På professionellt språk kallas detta tillstånd non-alcoholic steatohepatitis, NASH, det vill säga fettlever med leverskada.

Fettleverns symtom

Vanligtvis orsakar fettlevern inga märkbara symtom. Ibland kan dock en förstorad lever kännas som en smärta i den högra sidan av övre delen av buken. Emellertid kan fettlever orsaka inflammation, vilket kan leda till följande symtom:

Vissa varningssignaler kan vara märkbara, även om fettlevern själv knappast visar några symtom:

Om den lämnas obehandlad kan fettlever leda till levercirros och leverskada. Ungefär var femte fettlever utvecklas till cirros. Cirros är ofta förknippad med alkoholkonsumtion, men inte alltid.

Om levern är skadad manifesterar den sig på följande sätt:

Hur diagnostiseras fettlever?

Fettlever kan detekteras på följande sätt:

Vilka är levervärdenas referensvärden?

Tabellen nedan visar vilka levervärden som undersöks i levertester, dvs blodprov som tas för att fastställa leverns hälsa. Tabellen visar referensvärdena för levertestet, det vill säga de värden inom vilka varje enzym kan anses vara normalt.

LeverenzymReferensvärden
P-ALATmän: 50 U/l
kvinnor: 35 U/l
P-ASATkvinnor: 35 U/l
män: 45 U/l
P-GTmän: 60 U/l
kvinnor: 40 U/l

Enhet U/L: enheter per liter

ALAT Alaninaminotransferas

ASAT Aspartataminotransferas

GT Glutamyltransferas

Är fettlever farligt?

Fettlever som inte är relaterad till alkoholkonsumtion kan hållas under kontroll av sig själv i flera år. Liksom alkoholinducerad fettlever kan tillståndet dock leda till hepatit och cirros om det lämnas obehandlat över tiden. Vid cirros täcker den fibriga levervävnaden en stor del av den fungerande levervävnaden.

Alla har lite fett i levern, men en för stor andel fett kan med tiden leda till allvarliga sjukdomar.

Behandling och förebyggande av fettlever

Det finns ingen egentlig medicinering för fettlever, utan behandlingen baseras på livsstilsförändringar och kost.

Fettlever kan förebyggas på samma sätt som den behandlas. En person som är intresserad av sin hälsa bör följa följande råd för att undvika uppkomst av fettlever:

Kost vid behandling av fettlever

En hälsosam kost är en viktig del av förebyggande och behandling av fettlever. Genom att följa dessa tips kan du satsa på din leverhälsa:

Fettlever under graviditet

Ibland kan fettlever utvecklas under graviditeten. Det är en sällsynt graviditetskomplikation. Symtomen börjar under graviditetens sista trimester.

Fettleverns symtom under graviditeten är:

Möjlig utveckling av komplikationen övervakas under graviditeten och behandling finns tillgänglig.

    Puhti laboratoriepaket är ett grundläggande laboratoriepaket för dig som vill ha koll på de viktigaste områdena som påverkar ditt allmänna hälsotillstånd​. Laboratoriepaketet innehåller värden för blodstatus, ferritin, hjärta samt lever-, njur- och sköldkörtelfunktion.

    Puhti laboratoriepaket Plus (Kvinna) är en extra omfattande laboratoriepaket för dig som vill ha en ännu djupare insikt i hur din kropp mår och större möjligheter att göra bättre val för att förbättra din hälsa. Inkluderar bland annat blodstatus, kolesterol, blodsocker, vitamin D och B12, ferritin och natrium.

Alaniiniaminotransferaasi ALAT, maksan terveys ja maksa-arvot
Artikel

ALAT och leverhälsa

Levern är kroppens största inre organ och har flera viktiga funktioner i kroppen. Sjukdomsprocesser i levern hinner ofta pågå länge innan de ger märkbara symptom. Genom att mäta levervärden som ALAT kan man ofta upptäcka och förebygga dessa sjukdomar i ett tidigt stadium.

Insuliiniresistenssi
Artikel

Insulinresistens

Insulinresistens är en metabolisk störning som är starkt förknippad med fetma, typ 2-diabetes, hypertoni och hjärt- och kärlsjukdomar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Gå till varukorgen: : 0,00