Hoppa till sidans innehåll
Hem / Artiklar / Anemi – symtom, behandling och orsaker
Lågt hemoglobin är ett tecken på anemi.

Anemi – symtom, behandling och orsaker

Anemi är inte en självständig sjukdom utan den kan orsakas av många olika orsaker. Orsaken till anemi måste alltid fastställas innan behandling inleds.

Anemi

  • Lågt hemoglobin är ett tecken på anemi.
  • Järnbrist är den vanligaste orsaken till anemi, men anemi kan också ha att göra med brist på vitamin B12 och folat.
  • Brist på folat och vitamin B12 kan orsaka megaloblastisk anemi.
  • Vid perniciös anemi är det frågan om icke-absorption av vitamin B12.

Vad är anemi?

Vid anemi är hemoglobinnivån i blodet lägre än normalt. Då försämras transporten av syre i kroppen. Att kunna skilja mellan anemier är viktigt för att få rätt behandling. Den vanligaste orsaken till anemi är järnbrist, men tillståndet kan också bero på brist på exempelvis vitamin B12 eller folat (vitamin B9).

Anemiskt blodvärde

Anemi (blodbrist) är inte en självständig sjukdom i sig, utan ett symtom och tillstånd som kräver utredning av orsaken. Se referensvärden för hemoglobin.

Symtom på anemi

Ju allvarligare anemi, desto allvarligare är symtomen. Symtom på mild anemi är trötthet och försämrad kroppslig prestationsförmåga. Symtom på svår anemi är tydlig trötthet, yrselkänsla och andnöd. Anemi och järnbrist påverkar bland annat hudens och hårets tillstånd samt sömnen.

Den vanligaste typen av anemi är järnbristanemi

Den vanligaste typen av anemi är järnbristanemi, som helt enkelt orsakas av att man förlorar mer järn än man får.

Andra orsaker till anemi

Andra möjliga orsaker till anemi är bland annat:

Brist på vitamin B12 och folat kan leda till anemi

Kroppen behöver vitamin B12 och folat för att tillverka DNA. Brist på dem leder till anemi. Brist på vitamin B12 förekommer främst hos äldre och veganer. Brist på folsyra eller folat (vitamin B9) kan undvikas genom att följa en varierad kost och undvika överdriven alkoholkonsumtion.

Det är möjligt att enkelt testa nivåerna av vitamin B12 och folsyra i kroppen med ett laboratorietest för att skilja mellan anemier. Puhtis omfattande undersökningspaket om järnbrist och anemi innehåller även mätningar av vitamin B12 och folat.

Megaloblastisk anemi

Att kunna skilja mellan anemier är viktigt. Brist på vitamin B12 eller folat kan leda till en typ av anemi, megaloblastisk anemi. Vid megaloblastisk anemi är de röda blodkropparna och deras förstadier i benmärgen och blodet större än vanligt (högt MCV-värde i blodstatusen, högt index för röda blodkroppar). Därför kallas denna anemi för megaloblastisk anemi.

Nio av tio megaloblastiska anemier orsakas av brist på vitamin B12. De vanligaste symtomen på vitamin B12-brist är kognitiva symtom relaterade till tänkande och minnet, muskelsvaghet och känselrubbningar.

Var tionde finländare över 65 år har konstaterats ha brist på vitamin B12. Hos unga är brist på vitamin B12 mindre vanligt. Vegetarianer och särskilt veganer, bör ta ett vitamin B12-tillskott, eftersom vitamin B12 endast kan erhållas från produkter av animaliskt ursprung.

Överdriven alkoholkonsumtion kan också orsaka megaloblastisk anemi.

Perniciös anemi

Vid perniciös anemi är det frågan om icke-absorption av vitamin B12. Hos äldre människor orsakas bristen på vitamin B12 vanligtvis av en vitaminabsorptionsstörning. Detta kan orsakas av atrofisk gastrit, det vill säga magkatarr.

Atrofisk gastrit kan orsakas av Helicobacter pylori eller kan bero på en autoimmun sjukdom. Atrofisk gastrit är ett tillstånd där magens slemhinna förstörs, till exempel på grund av en autoimmun reaktion, vilket resulterar i en syrafri mage och nedsatt absorption av vitamin B12.

Andra anemier

Det finns också andra typer av anemi, såsom hemolytisk anemi, där röda blodkroppar bryts ner snabbare än vanligt.

Anemi i samband med en långvarig sjukdom kan vara förknippad med reumatism, andra långvariga inflammatoriska tillstånd eller cancer.

Förekomsten av anemi

Den vanligaste typen av anemi, järnbristanemi, förekommer hos 1–2 procent av vuxna. Två tredjedelar av dem är kvinnor.

Den näst vanligaste typen av anemi är lågt hemoglobin i samband med kroniska sjukdomar (t.ex. inflammatoriska tillstånd såsom reumatoid artrit, njursjukdomar eller maligna tumörer).

Anemier som orsakas av brist på vitamin B12 eller folsyra är däremot mindre vanliga.

Anemitillstånd relaterade till parasitinfektioner, störningar i produktionen av röda blodkroppar och accelererad nedbrytning av röda blodkroppar är också sällsynta i Finland.

Hur vet man om man har anemi?

Ett blodprov krävs för att diagnostisera anemi (se liten blodstatus eller fullständig blodstatus).

    Laboratoriepaket Sport Kvinna inkluderar värden som visar vad du kan förändra i dina levnadsvanor för att förbättra din kondition och uthållighet. Genom att göra Laboratoriepaket Sport Kvinna ger du dig själv de rätta förutsättningarna för att optimera dina värden och din träning.

    Laboratoriepaket Sport Man inkluderar värden som visar vad du kan förändra i dina levnadsvanor för att förbättra din kondition och uthållighet. Genom att göra Laboratoriepaket Sport Man ger du dig själv de rätta förutsättningarna för att optimera dina värden och din träning.

Basic blood count measures the blood hemoglobin concentration and calculates blood cells.
Artikel

Blodstatus (B -PVK+T)

Blodstatus är en samling analyser vilka ger en övergripande status av olika celler i blodet. De flesta av Puhtis laboratoriepaket innehåller blodstatus eftersom det är en av de mest grundläggande analyserna och används av våra läkare för att screena och göra en helhetsbedömning av allmän hälsostatus.

Ferritiini, rauta-arvot, raudanpuute
Artikel

Ferritin och järnbrist

Ferritin är ett protein som kroppen använder för att lagra järn. Genom att mäta sina nivåer av ferritin får man därför en bild av kroppens järnnivåer, har man låga ferritinnivåer indikerar det järnbrist.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Gå till varukorgen: : 0,00