Alkalinen fosfataasi-testiä käytetään maksasairauksien toteamisessa sekä luun aineenvaihdunnan arvioinnissa. Arvoa kohottavat muun muassa tuumorit, maksatoksiset lääkkeet, hepatiitti, krooninen alkoholismi ja alkoholista johtuva maksakirroosi.
S-Bilirubiini-testiä käytetään esimerkiksi maksavaurioiden ja hemolyyttisten anemioiden diagnosoinnissa.
Prealbumiini kertoo maksan terveydestä ja elimistön ravitsemustilasta.
Seerumin proteiinimääritystä (S -Prot) käytetään nestetasapainon, proteiiniaineenvaihdunnan ja paraproteinemioiden seurannassa.

5,95 

ALAT-tutkimus kertoo maksan terveydestä. ALAT on entsyymi, jota pääsee verenkiertoon maksakudoksen soluvaurioissa. Siksi sen perusteella voidaan päätellä maksakudoksen vaurioitumista.

5,95 

Aspartaattiaminotransferaasitesti on maksan toimintaa ja vauriota mittaava koe.

10,95 

Glutamyylitransferaasitestin avulla saadaan tietoa maksan terveydestä.