Hoppa till sidans innehåll
Hem / Artiklar / Lymfocyter (B-Ly och L-Ly%)
Lymfocyter är vita blodkroppar som är viktiga för resistensen.

Lymfocyter (B-Ly och L-Ly%)

Differentialräkning av leukocyter bör utföras när antalet leukocyter i blodet är förhöjt.

Lymfocyter

  • Lymfocyter är vita blodkroppar som är viktiga för resistensen.
  • Vanliga infektionssjukdomar, såsom förkylningar, påverkar lymfocytvärdena.
  • Dessutom har allvarligare sjukdomar som påverkar immunsystemet en effekt på antalet lymfocyter.

Vad är lymfocyter?

Lymfocyter är vita blodkroppar. Vita blodkroppar är en viktig del av det mänskliga immunsystemet och skyddar kroppen från angrepp av bakterier, virus och parasiter. Benmärgen producerar fem olika typer av vita blodkroppar, varav lymfocyten är en.

Lymfocyter utgör i genomsnitt 20–30 procent av de vita blodkropparna. De är involverade i identifiering och förstörelse av mikroorganismer, främmande molekyler och cancerceller och aktiveras särskilt vid kroniska inflammationer.

Hur fungerar lymfocyterna i kroppen?

Lymfocyter bildas i benmärgen, och cirka 25 procent av dem stannar kvar i benmärgen för att mogna och bli B-lymfocyter. De ytterligare 75 procenten reser för att mogna i thymuskörteln och blir T-lymfocyter.

Efter att ha mognat färdas lymfocyterna med blodet till de sekundära lymfatiska organen, dvs. mjälten, lymfkörtlarna samt lymfvävnaderna i kroppens slemhinnor i tarmen och i svalget och svalgtonsillerna, samt till luftvägarnas och urinvägarnas väggar. Där delar de sig och aktiveras, varefter de kan delta i specifikt immunförsvar.

Specifikt immunförsvar, eller så kallad förvärvad immunitet, börjar utvecklas efter födseln. När kroppen stöter på en ny patogen lagras information om den i en specialiserad minnescell.

Varje lymfocyt identifierar exakt sitt mål och är specialiserad på att förstöra endast vissa typer av patogener. På grund av detta kan det finnas tusentals olika lymfocyter i kroppen.

B-lymfocyter och T-lymfocyter arbetar tillsammans för att bekämpa infektion.

Vad är B-lymfocyter?

B-lymfocyternas uppgift är att ta hand om det immunologiska minnet. Vissa B-lymfocyter förvandlas till speciella minnesceller. De identifierar antigenet som uppkommit tidigare och specialiserar sig som plasmaceller som producerar immunglobulin, som är en antikropp mot antigenet.

Vad är T-lymfocyter?

T-lymfocyterna indelas i tre kategorier:

Mördar-T-celler förstör antigeninfekterade celler. De kan också förstöra cancerceller och andra främmande celler som transplanterade organ.

T-hjälparcellerna styr immunsvaret hos B-celler och andra T-celler. De producerar cytokiner, eller budbärare, som ökar delningen och differentieringen av lymfocyter samt förbättrar fagocytos.

Regulatoriska T-celler håller immunsystemet i balans. De säkerställer att T-cellförsvaret upphör när antigenet som orsakade immunreaktionen har förstörts.

Vilka är lymfocyternas referensvärden?

Referensvärdena för lymfocyter (både B-Ly och L-Ly %) visas nedan.

Vad är referensvärdet för B-Ly?

Referensvärdet för lymfocyter är 1,3–3,6 xE9/l för både vuxna män och kvinnor. B-Ly-värdet anger antalet lymfocyter per en liter blod.

B-Ly-värdet rapporteras i xE9/l. Om värdet till exempel är 150 × E9/l finns det 150 × 109 lymfocyter (eller 150 miljarder) per en liter blod.

B-Ly-undersökningen är en del av differentialräkningen av leukocyter (B-Diffi), som i sin tur är en del av undersökningen av fullständig blodstatus. Differentialräkningen av leukocyter bör utföras när antalet leukocyter i blodet är avvikande.

Vad är referensvärdet för lymfocyter (L-Ly %)?

Referensvärdet för lymfocyter (L-Ly %) är 20–45 % hos både vuxna män och kvinnor. L-Ly% anger den relativa andelen lymfocyter av alla leukocyter.

L-Ly%-undersökningen är en del av differentialräkningen av leukocyter (B-Diffi), som i sin tur är en del av undersökningen av fullständig blodstatus. Differentialräkning av leukocyter bör utföras när antalet leukocyter i blodet är förhöjt.

Vad är lymfocytopeni (lågt lymfocytvärde)?

Lymfocytopeni, dvs. ett lägre än normalt antal lymfocyter, är sällan förknippat med någon särskild sjukdom. Det kan orsakas av akuta och kroniska infektioner eller immunbristtillstånd. Till exempel kan en förkylning orsaka att lymfocytnivåerna sjunker.

Vad kan lymfocytopeni bero på?

Förutom vanlig förkylning är andra möjliga orsaker till lymfocytopeni till exempel:

Lågt lymfocytantal i blodet predisponerar för infektioner, så det är värt att vara uppmärksam på.

Vad är lymfocytos (högt lymfocytvärde)?

Lymfocytos, dvs. ett högre än normalt antal lymfocyter, är vanligtvis förknippat med kroniska infektioner. Lymfocytvärdet är också förhöjt efter en nyligen inträffad infektion.

Vad beror lymfocytos på?

Möjliga orsaker till lymfocytos är:

En fullständig blodstatus hör till exempel till Puhti-hälsokontrollen, som är en populär undersökning med vilken du kan få ett brett spektrum av information om din kropps hälsotillstånd.

    Puhti laboratoriepaket är ett grundläggande laboratoriepaket för dig som vill ha koll på de viktigaste områdena som påverkar ditt allmänna hälsotillstånd​. Laboratoriepaketet innehåller värden för blodstatus, ferritin, hjärta samt lever-, njur- och sköldkörtelfunktion.

    Puhti laboratoriepaket Plus (Kvinna) är en extra omfattande laboratoriepaket för dig som vill ha en ännu djupare insikt i hur din kropp mår och större möjligheter att göra bättre val för att förbättra din hälsa. Inkluderar bland annat blodstatus, kolesterol, blodsocker, vitamin D och B12, ferritin och natrium.

Trombosyytit (B-Tromb) eli verihiutaleet
Artikel

Trombocyter möjliggör för blodet att koagulera

Trombocyter, eller blodplättar är viktiga för blod ska kunna koagulera.

I denna text förklarar vi vad trombocyter är, vad ett lågt eller högt trombocytvärde kan innebära, samt när man undersöker trombocytnivåer i blodet. 

Basic blood count measures the blood hemoglobin concentration and calculates blood cells.
Artikel

Blodstatus (B -PVK+T)

Blodstatus är en samling analyser vilka ger en övergripande status av olika celler i blodet. De flesta av Puhtis laboratoriepaket innehåller blodstatus eftersom det är en av de mest grundläggande analyserna och används av våra läkare för att screena och göra en helhetsbedömning av allmän hälsostatus.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Gå till varukorgen: : 0,00