Hoppa till sidans innehåll
Hem / Artiklar / Trombocyter möjliggör för blodet att koagulera
Trombocyter, eller blodplättar är viktiga för blod ska kunna koagulera.

Trombocyter möjliggör för blodet att koagulera

Trombocyter, eller blodplättar är viktiga för blod ska kunna koagulera.I denna text förklarar vi vad trombocyter är, vad ett lågt eller högt trombocytvärde kan innebära, samt när man undersöker trombocytnivåer i blodet. 

Kort om trombocyter

  • Trombycyter, eller blodplättar är nödvändiga för att blodet ska kunna koagulera. 
  • Antalet trombocyter i blodet kan påverkas av infektioner, alkoholanvändning och leversjukdomar. 

Vad är trombycyter? 

Trombocyter, eller blodplättar, spelar en nyckelroll i blodets koaguleringssystem. Trombocyterna lagras i mjälten och lever i cirka tio dagar, varefter de ersätts av nya blodplättar.

Tillsammans med en rad andra faktorer så bidrar blodplättarna till att få blodet att koagulera, vilket är viktigt för att till exempel förhindra blödningar eller att läka sår. Samlingsnamnet för detta är koagulationssystemet, eller hemostas.

Vad är referensintervallen för trombocyter? 

Referensintervallen för trombocyter är 150–360 xE9/l.

Enheten för trombocytmängd uttrycks i xE9 / L, alltså miljarder per liter. 

Referensvärden kan skilja sig åt beroende på var analysen utförs och vilken analysmetod som används.

Vad kan ett lågt trombocytvärde innebära? 

Ett för lågt trombocytvärde innebär att antalet blodplättar är färre än vanligt och det kallas trombocytopeni. Är värdet väldigt lågt ökar blödningsbenägenheten samt att man lättare får blåmärken.

Om du tar mediciner som påverkar funktionen hos dina blodplättar såsom acetylsalicylsyra kan onormal blödning uppstå även vid mild trombocytopeni. 

Varför har man ett lågt trombocytvärde? 

Ett lågt antal blodplättar kan bero på flera anledningar. De vanligaste orsakerna är:

En mild, asymtomatisk och övergående trombocytopeni kräver ingen ytterligare utredning eller behandling. Men om det istället rör sig om en markant eller förlängd trombocytopeni är det mycket viktigt att finna den bakomliggande orsaken och behandla denna.

Vad kan ett förhöjt trombocytvärde innebära? 

Ett förhöjt antal blodplättar i blodet kallas trombocytos. Det är vanligtvis orsakat av blodförlust, infektion, kirurgiskt ingrepp, järnbrist eller trauma och kallas då för sekundär trombocytos. 

Trombocytos kan i ovanliga fall även bero på en form av blodcancer, och tillståndet kallas då för primär eller essentiell trombocytos. 

Trombocytos ger vanligtvis inga symtom, men kan i vissa fall ge värk i fingrar och tår. Det upptäcks oftast slumpmässigt vid blodprovstagning av andra skäl.  

När bör man undersöka trombocytnivåer? 

Trombocytantalet undersöks regelmässigt i samband med ett fullständigt blodstatus-test. Vid vissa tillstånd av återkommande blödningar eller försämrad koagulationsstatus är det också viktigt att undersöka trombocytnivåer.

    Puhti laboratoriepaket är ett grundläggande laboratoriepaket för dig som vill ha koll på de viktigaste områdena som påverkar ditt allmänna hälsotillstånd​. Laboratoriepaketet innehåller värden för blodstatus, ferritin, hjärta samt lever-, njur- och sköldkörtelfunktion.

    Puhti laboratoriepaket Plus (Kvinna) är en extra omfattande laboratoriepaket för dig som vill ha en ännu djupare insikt i hur din kropp mår och större möjligheter att göra bättre val för att förbättra din hälsa. Inkluderar bland annat blodstatus, kolesterol, blodsocker, vitamin D och B12, ferritin och natrium.

Basic blood count measures the blood hemoglobin concentration and calculates blood cells.
Artikel

Blodstatus (B -PVK+T)

Blodstatus är en samling analyser vilka ger en övergripande status av olika celler i blodet. De flesta av Puhtis laboratoriepaket innehåller blodstatus eftersom det är en av de mest grundläggande analyserna och används av våra läkare för att screena och göra en helhetsbedömning av allmän hälsostatus.

Punasolujen määrä B-Eryt tutkimus
Artikel

Erytrocyter (EPK) anger mängden röda blodkroppar i blodet

Röda blodkroppar, eller erytrocyter har som uppgift att transportera syre till kroppens vävnader.

Blodprovet EPK (B-Erytrocyter) anger mängden röda blodkroppar i blodet och är en viktig indikator för allmänt hälsotillstånd. I denna text förklarar vi vad erytrocyter är, varför man tar blodprovet B-Erytrocyter samt vad ett lågt eller högt värde kan innebära.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Gå till varukorgen: : 0,00