Hoppa till sidans innehåll
Hem / Artiklar / MCH anger mängden hemoglobin i röda blodkroppar
MCH anger mängden hemoglobin i röda blodkroppar

MCH anger mängden hemoglobin i röda blodkroppar

MCH är ett mått på mängden hemoglobin i de röda blodkropparna och används främst för att undersöka anemi. 

Kort om MCH 

  • MCH-värdet anger mängden hemoglobin i röda blodkroppar.
  • Testet används tillsammans med andra prover för att diagnosticera anemi.
  • Svår trötthet är det vanligaste symtomet vid anemi.

Vad är MCH? 

Mean corpuscular hemoglobin, eller MCH, är den genomsnittliga mängden hemoglobin i röda blodkroppar. Hemoglobin är ett protein i blodet som gör att röda blodkroppar kan transportera syre till kroppens vävnader.

För att kroppens muskler och andra vävnader ska kunna fungera optimalt behöver de ständig syretillförsel och därmed ett normalt MCH-värde.  

Vilket är referensintervallet för MCH? 

Referensintervallet för MCH är 27-33% för vuxna män och kvinnor. 

Vad kan ett lågt MCH-värde innebära? 

Ett lågt MCH-värde är vanligtvis ett tecken på så kallad mikrocytär anemi. Vid mikrocytär anemi är de röda blodkropparna för små och kan därmed inte transportera tillräckligt med syre för kroppens behov.  

Den vanligaste orsaken till mikrocytär anemi är järnbrist, som i sin tur kan orsakas av långvarig blodförlust på grund av kraftig menstruation eller tarmblödning. Likaså kan ett för lågt järnintag via kosten orsaka järnbrist och därmed också ett lågt MCH-värde. 

Vad kan ett högt MCH-värde innebära? 

Ett högt MCH-värde är vanligtvis ett tecken på så kallad makrocytär anemi. Vid makrocytär anemi är de röda blodkropparna för stora, vilket oftast orsakas av brist på vitamin B12 eller folat (folsyra). 

Ett högt MCH-värde kan också orsakas av följande: 

Hur används MCH-provet? 

MCH-provet används i samband med en rad andra prover avseende blodets tillstånd, ett så kallat blodstatus-prov. Det ger en indikation på de röda blodkropparnas hälsotillstånd.

    Puhti laboratoriepaket är ett grundläggande laboratoriepaket för dig som vill ha koll på de viktigaste områdena som påverkar ditt allmänna hälsotillstånd​. Laboratoriepaketet innehåller värden för blodstatus, ferritin, hjärta samt lever-, njur- och sköldkörtelfunktion.

    Puhti laboratoriepaket Plus (Kvinna) är en extra omfattande laboratoriepaket för dig som vill ha en ännu djupare insikt i hur din kropp mår och större möjligheter att göra bättre val för att förbättra din hälsa. Inkluderar bland annat blodstatus, kolesterol, blodsocker, vitamin D och B12, ferritin och natrium.

Basic blood count measures the blood hemoglobin concentration and calculates blood cells.
Artikel

Blodstatus (B -PVK+T)

Blodstatus är en samling analyser vilka ger en övergripande status av olika celler i blodet. De flesta av Puhtis laboratoriepaket innehåller blodstatus eftersom det är en av de mest grundläggande analyserna och används av våra läkare för att screena och göra en helhetsbedömning av allmän hälsostatus.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Gå till varukorgen: : 0,00