Hoppa till sidans innehåll
Hem / Artiklar / Blodstatus (B -PVK+T)
Blodstatus används bland annat för att undersöka anemi och allmän hälsostatus.

Blodstatus (B -PVK+T)

Blodstatus är en samling analyser vilka ger en övergripande status av olika celler i blodet. De flesta av Puhtis laboratoriepaket innehåller blodstatus eftersom det är en av de mest grundläggande analyserna och används av våra läkare för att screena och göra en helhetsbedömning av allmän hälsostatus.

Blodstatus

  • Blodstatus används bland annat för att undersöka anemi och allmän hälsostatus.
  • Anemi kan diagnostiseras med hjälp av hemoglobinvärdet som ingår i blodstatus.
  • B -PVK+T består av flera delundersökningar.
  • De flesta av Puhtis färdiga laboratoriepaket inkluderar blodstatus.

Vad betyder blodstatus?

Blodstatus är en laboratorieundersökning utförd på ett venblodprov som ger information om en persons blodceller och relaterade värden. Under undersökningen räknas bland annat vita blodkroppar (leukocyter), röda blodkroppar (erytrocyter) och blodplättar (trombocyter). Dessutom beräknas index som beskriver röda blodkroppar. En mer detaljerad uppdelning finns nedan.

Blodstatus ger viktig information om en persons hälsotillstånd och eventuella sjukdomar. Vid undersökningen kan även faktorer upptäckas som kan motivera vidare undersökningar.

I vilka situationer utförs blodstatus?

Blodstatus ger en mångsidig översikt över hälsotillståndet. Blodprov utförs när information om blodceller, inklusive vita blodkroppar, röda blodkroppar och blodplättar samt hemoglobinhalten önskas.

Blodceller påverkar människors välbefinnande avsevärt, eftersom de är ansvariga för syretransport i kroppen och immunförsvaret.

Det är nödvändigt att utreda förändringar i blodbilden i situationer som:

Hur skiljer sig blodstatus från fullständig blodstatus?

Blodstatus skiljer sig från fullständig blodstatus genom antalet delundersökningar som ingår, för fullständig blodstatus är en mer omfattande undersökning. Förutom de tester som ingår i blodstatus, inkluderar en fullständig blodstatus även differentiering av vita blodkroppar.

Differentiering av vita blodkroppar avslöjar antalet olika typer av vita blodkroppar i blodet. Vid beräkningen mäts både de absoluta värdena och procentandelen av celler. Differentieringen är viktig att utföra när antalet vita blodkroppar är betydligt förhöjt.

Vanligtvis finns det fem olika typer av vita blodkroppar i blodet: neutrofiler (L-Neut), eosinofiler (L-Eos), basofiler (L-Baso), monocyter (L-Monos) och lymfocyter (L-Ly).

Vad ingår i blodstatus?

Blodstatus innehåller följande värden:

En mer detaljerad uppdelning

Hemoglobin (B-Hb)

Hemoglobin (Hb) är ett järnhaltigt syrebindande protein. Hemoglobin utgör en tredjedel av de röda blodkropparna och dess främsta funktion är att transportera syre med de röda blodkropparna. Dess koncentration anges i enheten gram per liter (g/l) i Finland.

Om hemoglobinvärdet är under referensintervallet kallas tillståndet för anemi.

Höga hemoglobinvärden kan bero på till exempel hypovolemi (ett tillstånd där mängden cirkulerande blod i kroppen minskar), polysytemi (ett tillstånd där antalet röda blodkroppar per volymenhet ökar), kronisk syrebrist eller rökning.

Vanligtvis är hemoglobin, hematokrit och antalet röda blodkroppar kopplade till varandra och deras förändringar är samstämmiga.

Hematokrit (B-Hkr)

Hematokrit (Hkr) är den relativa andelen av de röda blodkropparna i hela blodvolymen. Förändringar i hematokritvärden följer vanligtvis förändringarna i hemoglobinnivåerna.

Hematokritvärde används till exempel för att fastställa överdrivet antal röda blodkroppar, det vill säga polysytemi. Polysytemi kan bero på blod-, lung- eller hjärtsjukdom eller tillfälliga skäl, såsom att vistas i tunn luft i höga berg.

Antalet röda blodkroppar (B-Eryt)

B-Eryt anger hur många röda blodkroppar som finns i en liter blod. Det används i beräkningen av “röda blodkropparindex” när man vill undersöka anemins orsaker noggrannare.

Medelvärdet av hemoglobininivån i röda blodkroppar (E-MCH)

MCH (Mean Corpuscular Hemoglobin) anger hur mycket hemoglobin en röd blodkropp innehåller. Enhetsmåttet är pikogram (pg). Ett pikogram är 0,000000000001 gram.

MCH används vid anemians undersökning. MCH-värdet är lägre än normalt när det gäller hypokrom anemi. I detta typ av anemi har mängden hemoglobin minskat proportionellt mer än antalet röda blodkroppar.

Medelvolymen av röda blodkroppar (E-MCV)

För att beskriva medelvolymen av röda blodkroppar används MCV-förkortningen, vilket står för “mean corpuscular volume” på engelska. Det betecknar den genomsnittliga volymen av röda blodkroppar mätt i femtoliter (fl). En femtoliter är 0,000000000000001 liter.

MCV används för att undersöka orsakerna till anemi. Anemi klassificeras som mikrocytisk om MCV-värdet är lägre än referensvärdet. Anemi klassificeras som makrocytisk om MCV-värdet är högre än referensvärdena och normocytisk om MCV-värdet är inom referensvärdena. Genom klassificeringen kan orsaken till anemin fastställas.

Faktorer som kan påverka MCV-värdet inkluderar till exempel talassemier, alkoholism, kemoterapi, brist på B12-vitamin och brist på folsyra.

Leukocyter (fB-Leuk)

Leukocyter, eller vita blodkroppar, fungerar främst som kroppens försvar mot olika inflammationer. fB-Leuk-testet rapporterar det totala antalet vita blodkroppar i blodet.

Kroppen ökar produktionen av vita blodkroppar särskilt vid bakteriella infektioner. Då ökar antalet vita blodkroppar i blodet. En ökad mängd vita blodkroppar kallas leukocytos. Lätt förhöjda värden är vanliga. Värdena kan ökas av till exempel graviditet, fysisk eller psykisk stress, måltider, rökning eller tablettbehandling med kortison. I flera leukemityper ökar antalet vita blodkroppar tydligt.

Minskad mängd vita blodkroppar kallas leukopeni. Vissa virussjukdomar kan minska antalet vita blodkroppar. I sällsynta benmärgssjukdomar kan antalet vita blodkroppar sjunka mycket lågt. Även många cellgiftsmedel som används för att behandla cancer kan tillfälligt minska antalet vita blodkroppar.

Trombocyter (B-Tromb)

Trombocyter, eller blodplättar, deltar i blodets koagulationsprocess.

Alltför lågt antal blodplättar, trombocytopeni, orsakar vanligtvis lättare blödning från näsan och andra delar av kroppen. Antalet trombocyter kan minska av många orsaker. Antalet trombocyter kan sänkas av till exempel många läkemedel, leversjukdomar, överdrivet alkoholintag och många sällsynta benmärgssjukdomar.

Antalet trombocyter kan öka i många situationer utan att det är en egentlig sjukdom. Antalet blodplättar kan öka till exempel vid plötsliga blödningar, vid inflammatoriska sjukdomar eller vid järnbrist anemi.

Mycket höga trombocytvärden kan indikera en benmärgssjukdom. Höga värden ökar också risken för blodproppar.

Fördelningen av storlek på röda blodkroppar (E-RDW)

RDW (Red Cell Distribution Width) beskriver variationen i storlek hos röda blodkroppar. I normala fall är röda blodkroppar relativt jämnstora och RDW är därför lågt. En större variation i storlek förekommer till exempel i vissa typer av anemier och andra sjukdomar.

Referensvärden för blodstatus

UndersökningMänKvinnorEnhet
B-Leuk 3,4-8,2 3,4-8,2E9/l
B-Eryt4,3-5,73,9-5,2E12/l
B-Hb134-167117-155g/l
B-HKR 39-5035-46%
E-MCV82-9882-98fl
E-MCH27-3327-33%
B-Trom150-360150-360E9/l
E-RDWunder 14under 15%

Referensvärden kan skilja sig åt beroende på var analysen utförs och vilken analysmetod som används.

Hur beställer jag blodstatus?

Du kan beställa en blodstatus från Puhtis webbutik här.

Dessutom ingår en blodstatus i följande färdiga laboratoriepaket från Puhti:

Puhti laboratoriepaket
Puhti laboratoriepaket Plus (Kvinna)
Puhti laboratoriepaket Plus (Man)
Laboratoriepaket Järnbrist
Laboratoriepaket Sport Kvinna
Laboratoriepaket Sport Man
Laboratoriepaket Kvinna 50+
Laboratoriepaket Man 50+
Laboratoriepaket Graviditet

Genom Puhti kan du få alla undersökningar utan remiss.

Om du misstänker sjukdom, har symptom eller vill diskutera resultaten med en läkare, vänligen kontakta läkaren själv. Läkarbedömningen ingår inte automatiskt i testpaketet.

Vid behov kan du beställa en separat fjärrkonsultation hos en läkare på Mehiläinen (64,90 €) direkt från Puhtis resultatrappport efter testerna.

    Laboratoriepaket Graviditet innehåller: blodstatus, ferritin, högkänsligt CRP, blodsocker, kolesterolnivåer, sköldkörtelfunktion, vitamin D och B12 samt folat, vilket är särskilt viktigt för gravida kvinnor. Testpaketet är lämpligt för både de som planerar en graviditet och gravida kvinnor.

    Puhti laboratoriepaket är ett grundläggande laboratoriepaket för dig som vill ha koll på de viktigaste områdena som påverkar ditt allmänna hälsotillstånd​. Laboratoriepaketet innehåller värden för blodstatus, ferritin, hjärta samt lever-, njur- och sköldkörtelfunktion.

    Puhti laboratoriepaket Plus (Kvinna) är en extra omfattande laboratoriepaket för dig som vill ha en ännu djupare insikt i hur din kropp mår och större möjligheter att göra bättre val för att förbättra din hälsa. Inkluderar bland annat blodstatus, kolesterol, blodsocker, vitamin D och B12, ferritin och natrium.

C-reaktiivinen proteiini (herkkä CRP)
Artikel

CRP mäter inflammationsnivån i kroppen

C-reaktivt protein, eller förkortningen CRP är ett protein som produceras av levern. Nivåerna av CRP i blodet stiger kraftigt vid inflammatoriska tillstånd som bland annat kan orsakas av sjukdomar och infektioner. Man mäter därför CRP, eller snabbsänkan som provet också kallas, för att undersöka om man har inflammatoriska tillstånd i kroppen.

Ferritiini, rauta-arvot, raudanpuute
Artikel

Ferritin och järnbrist

Ferritin är ett protein som kroppen använder för att lagra järn. Genom att mäta sina nivåer av ferritin får man därför en bild av kroppens järnnivåer, har man låga ferritinnivåer indikerar det järnbrist.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Gå till varukorgen: : 0,00