Hoppa till sidans innehåll
Hem / Artiklar / Monocyterna är vita blodkroppar (B-Monos, L-Monos%)
Monocyter är de största vita blodkropparna.

Monocyterna är vita blodkroppar (B-Monos, L-Monos%)

Vita blodkroppar är en viktig del av det mänskliga immunsystemet. De skyddar kroppen från angrepp av bakterier, virus och parasiter. Benmärgen producerar fem olika typer av vita blodkroppar, varav monocyten är en.

Monocyter

  • Monocyter är de största vita blodkropparna.
  • De kan omvandlas till ”storätare” och bryta ner skadad vävnad.
  • Vita blodkroppar är livsviktiga för immunsystemet.
  • B-Monos-testet visar antalet monocyter per en liter blod.

Vad är monocyter?

Vita blodkroppar är en viktig del av det mänskliga immunsystemet. De skyddar kroppen från angrepp av bakterier, virus och parasiter. Benmärgen producerar fem olika typer av vita blodkroppar, varav monocyten är en.

Monocyter är de största av de vita blodkropparna och finns i blodet i genomsnitt i koncentrationen 3–8 %. De kan också överföras från blodet till andra vävnader och specialisera sig som makrofager, dvs ätarceller.

Monocyterna äter bakterier, presenterar antigener och förstör resterna av döda celler.

Vilka är monocyternas referensvärden?

Referensvärdena för monocyter presenteras nedan. Referensvärdena kan variera från laboratorium till laboratorium och beroende på undersökningarnas analysmetod. Puhtis prov tas och analyseras i Mehiläinens laboratorier.

Vilka är B-Monos-värdets referensvärden?

Referensvärdet för monocyter (B-Monos) är 0,2–0,8 xE9/l för både män och kvinnor (vuxna).

B-Monos-värdet visar antalet monocyter per en liter blod.

B-Monos-värdet anges i xE9/l. Om värdet till exempel är 150 × E9/l finns det 150 × 109 monocyter (eller 150 miljarder) per en liter blod.

Vilka är L-Monos%-värdets referensvärden?

Referensvärdet för monocyter hos vuxna är 2–10 % för både män och kvinnor. L-Monos%-värdet indikerar andelen monocyter av alla vita blodkroppar.

L-Monos%-undersökningen är en del av differentialräkningen av leukocyter (B-Diffi), som i sin tur är en del av undersökningen av fullständig blodstatus. Differentialräkning av leukocyter bör utföras när antalet leukocyter i blodet är förhöjt. En fullständig blodstatus hör till exempel till den populära Puhti-hälsokontrollen.

Lågt monocytvärde (monocytopeni)

Monocytopeni, det vill säga ett lägre monocytvärde än normalt, förekommer vid bland annat följande tillstånd och sjukdomar:

Högt monocytvärde (monocytos)

Monocytos, det vill säga ett högre monocytvärde än normalt, förekommer vid bland annat följande tillstånd och sjukdomar:

    Puhti laboratoriepaket är ett grundläggande laboratoriepaket för dig som vill ha koll på de viktigaste områdena som påverkar ditt allmänna hälsotillstånd​. Laboratoriepaketet innehåller värden för blodstatus, ferritin, hjärta samt lever-, njur- och sköldkörtelfunktion.

    Puhti laboratoriepaket Plus (Kvinna) är en extra omfattande laboratoriepaket för dig som vill ha en ännu djupare insikt i hur din kropp mår och större möjligheter att göra bättre val för att förbättra din hälsa. Inkluderar bland annat blodstatus, kolesterol, blodsocker, vitamin D och B12, ferritin och natrium.

Basic blood count measures the blood hemoglobin concentration and calculates blood cells.
Artikel

Blodstatus (B -PVK+T)

Blodstatus är en samling analyser vilka ger en övergripande status av olika celler i blodet. De flesta av Puhtis laboratoriepaket innehåller blodstatus eftersom det är en av de mest grundläggande analyserna och används av våra läkare för att screena och göra en helhetsbedömning av allmän hälsostatus.

Punasolujen määrä B-Eryt tutkimus
Artikel

Erytrocyter (EPK) anger mängden röda blodkroppar i blodet

Röda blodkroppar, eller erytrocyter har som uppgift att transportera syre till kroppens vävnader.

Blodprovet EPK (B-Erytrocyter) anger mängden röda blodkroppar i blodet och är en viktig indikator för allmänt hälsotillstånd. I denna text förklarar vi vad erytrocyter är, varför man tar blodprovet B-Erytrocyter samt vad ett lågt eller högt värde kan innebära.

Ferritiini, rauta-arvot, raudanpuute
Artikel

Ferritin och järnbrist

Ferritin är ett protein som kroppen använder för att lagra järn. Genom att mäta sina nivåer av ferritin får man därför en bild av kroppens järnnivåer, har man låga ferritinnivåer indikerar det järnbrist.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Gå till varukorgen: : 0,00