Hoppa till sidans innehåll
Hem / Artiklar / Hematokrit (EVF) anger andelen röda blodkroppar i blodet
Hematokrit anger andelen röda blodkroppar i den totala blodvolymen.

Hematokrit (EVF) anger andelen röda blodkroppar i blodet

Hematokrit, också kallat EVF, är ett blodprov som anger förhållandet mellan röda blodkroppar och plasma i blodet. 

Kort om hematokrit 

  • Hematokrit anger andelen röda blodkroppar i den totala blodvolymen.
  • Hematokrit undersöks i samband med ett övergripande prov av samtliga blodvärden, även kallat blodstatus.

Vad är hematokrit (EVF)? 

Erytocytvolymfraktion (EVF), även kallat hematokrit, mäter andelen röda blodkroppar i blodet. Röda blodkroppar transporterar syre från luften du andas och ut i alla delar i kroppen. En normal hematokritnivå är därför nödvändig för att kroppens olika celler och organ ska fungera normalt.  

Liksom hemoglobin varierar värdet av hematokrit något med tiden på dygnet. Värdena är som högst på morgonen och som lägst på kvällen. Hematokrit undersöks i samband med att man gör ett blodstatus-prov, vilket är ett övergripande prov av samtliga blodvärden.  

Vilka är referensvärdena för hematokrit (EVF)?  

Hematokrit uttrycks i procent. Till exempel betyder 25 % hematokrit att det finns 25 milliliter röda blodkroppar i 100 milliliter blod. 

Referensintervallen för hematokrit är:  

Kvinnor: 35–46 %

Män: 39–50 %

Referensvärden kan skilja sig åt beroende på var analysen utförs och vilken analysmetod som används.

Vad kan ett förhöjt hematokrit-värde innebära? 

Ett förhöjt hematokrit-värde innebär att man har för många röda blodkroppar i blodet, vilket kallas för polycytemi vilket gör blodet mer tjockflytande och därmed ökar risken för blodproppar.

Polycytemi kan vara en sjukdom i sig, då kallat primär polycytemi, vilket vanligen beror på sjukdomen polycytemia vera.

Vanligtvis är ett förhöjt hematokrit-värde dock en följd av andra sjukdomar såsom till exempel KOL eller vissa hjärtsjukdomar. Det kallas då för sekundär polycytemi.

Höga hematokritvärden kan också orsakas av tillfälliga tillstånd såsom uttorkning, brännskador eller långvarig fysisk ansträngning. Kraftig rökning eller en överproduktion av hormonet EPO vilket kan ske vid vissa cancertumörer ökar också hematokrit-värdet. 

Vad kan ett lågt hematokrit-värde innebära? 

Ett lågt hematokrit-värde indikerar att antalet röda blodkroppar är lägre än normalt i förhållande till volymen av helblod, vilket är ett tecken på anemi. Vid anemi har kroppen svårt att syresätta muskler och andra vävnader, vilket orsakar bland annat trötthet, muskelsvaghet och koncentrationssvårigheter. 

Det är alltid viktigt att utreda orsaken till ett lågt hematokrit-värde, vilket görs genom ytterligare blodprover såsom MCV och hemoglobin.

Observera att det är en stor skillnad på röda blodkroppar, och vita blodkroppar.

    Puhti laboratoriepaket är ett grundläggande laboratoriepaket för dig som vill ha koll på de viktigaste områdena som påverkar ditt allmänna hälsotillstånd​. Laboratoriepaketet innehåller värden för blodstatus, ferritin, hjärta samt lever-, njur- och sköldkörtelfunktion.

    Puhti laboratoriepaket Plus (Kvinna) är en extra omfattande laboratoriepaket för dig som vill ha en ännu djupare insikt i hur din kropp mår och större möjligheter att göra bättre val för att förbättra din hälsa. Inkluderar bland annat blodstatus, kolesterol, blodsocker, vitamin D och B12, ferritin och natrium.

Punasolujen määrä B-Eryt tutkimus
Artikel

Erytrocyter (EPK) anger mängden röda blodkroppar i blodet

Röda blodkroppar, eller erytrocyter har som uppgift att transportera syre till kroppens vävnader.

Blodprovet EPK (B-Erytrocyter) anger mängden röda blodkroppar i blodet och är en viktig indikator för allmänt hälsotillstånd. I denna text förklarar vi vad erytrocyter är, varför man tar blodprovet B-Erytrocyter samt vad ett lågt eller högt värde kan innebära.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Gå till varukorgen: : 0,00