Hoppa till sidans innehåll
Hem / Artiklar / Leukocyter (vita blodkroppar) är en viktig del av immunförsvaret
Leukocyter (vita blodkroppar) är en viktig del av immunförsvaret

Leukocyter (vita blodkroppar) är en viktig del av immunförsvaret

Leukocyter är ett annat namn på vita blodkroppar. De är viktiga för att bekämpa virus, bakterier, parasiter och andra inkräktare som hotar kroppens hälsa. 

Kort om vita blodkroppar

  • Vita blodkroppar spelar en viktig roll för immunförsvaret.
  • Det finns flera typer av vita blodkroppar; varje leukocyttyp har olika funktioner.
  • Antalet vita blodkroppar varierar vid olika sjukdomstillstånd.

Vad är vita blodkroppar/leukocyter? 

Vita blodkroppar, eller leukocyter är en fundamental del av kroppens immunförsvar. Det är via de vita blodkropparna som kroppen kan bekämpa virus- och bakteriella infektioner.

Det finns flera olika grupperingar av vita blodkroppar, med varierande funktioner och uppgifter. Det är tack vare de vita blodkropparna som kroppen kan utveckla immunitet mot vissa sjukdomar, vilket kraftigt minskar risken för återinfektion. 

Typer av leukocyter

De vita blodkropparna bildas i benmärgen, varifrån de färdas via blodomloppet till kroppens olika vävnader. Majoriteten av de vita blodkropparna återfinns i kroppens vävnader och endast en liten andel av dem cirkulerar i blodet. Trots det kan ett blodprov ge en bra bild av antalet vita blodkroppar i hela kroppen. 

Vad är ett B-Leukocytprov? 

B-Leukocyt-provet återspeglar det totala antalet vita blodkroppar i blodet. Under normala förhållanden finns det cirka 3,4 till 8,2 miljarder vita blodkroppar i en liter blod. Både för få och för många leukocyter i blodet kan tyda på hälsoproblem. 

Vad är referensintervallen för leukocyter? 

Referensintervallen för leukocyter (B-Leukocyt) är 3,4 – 8,2 x109/L hos både män och kvinnor.

Enheten för leukocyter är i miljarder per liter. 

Vad kan höga leukocytvärden innebära? 

Höga B-Leukocyt-värden kallas leukocytos och kan orsakas av flera olika tillstånd och sjukdomar.  

Lätt förhöjda värden är relativt vanliga och kan inträffa vid exempelvis graviditet, fysisk eller psykisk påfrestning, efter måltider, rökning eller en pågående behandling med kortison. 

Då leukocyter är nödvändiga för att bekämpa infektioner är olika bakteriella eller virala sjukdomar en vanlig orsak till leukocytos. Vid vanliga infektiösa sjukdomar såsom influensa, rinit och halsfluss är nivåerna av vita blodkroppar måttligt förhöjda.  

Autoimmuna sjukdomar kan orsaka förhöjda värden

En annan relativt vanlig orsak till leukocytos är olika former av autoimmuna sjukdomar. Det är tillstånd där leukocyterna felaktigt tolkar kroppsegna celler som inkräktare. Den vanligaste autoimmuna sjukdomen är olika former av allergier, vilket alltså också kan öka mängden vita blodkroppar i blodet. 

En mindre vanlig, men betydligt allvarligare sjukdom där höga nivåer av vita blodkroppar ses är olika typer av leukemi. 

Vad kan låga leukocytvärden innebära? 

Ett minskat antal vita blodkroppar kallas leukopeni. Det är ett tillstånd som försvagar kroppens försvarssystem och ses vid flera olika sjukdomar. 

Antalet vita blodkroppar kan vara lågt av två huvudsakliga skäl: hög konsumtion av vita blodkroppar eller försämrad benmärgsproduktion. Mild leukopeni ses till exempel vid vissa virussjukdomar men försvinner oftast när sjukdomen förbättras.  

Vid allvarligare leukopenier ökar risken för svåra infektioner avsevärt. Det är därför mycket viktigt att fastställa orsaken till leukopeni och sedan behandla den underliggande orsaken. 

Vad kan orsaka leukopeni? 

Leukopeni ger vanligtvis inga märkbara symtom, men kan öka risken för infektiösa sjukdomar. Därför är det mycket viktigt att alltid behandla den underliggande orsaken till leukopenin. 

B-Leukocyter och differentialräkning 

Provet B-leukocyter reflekterar det totalt antal vita blodkroppar men gör ingen skillnad mellan olika typer av vita blodkroppar. Även om B-Leukocytvärdet är normalt är det ibland nödvändigt att ta reda på hur andelen av olika vita blodkroppar ligger till. Det provet kallas för en differentialräkning eller B-Diff och det anger antalet av varje specifik underkategori av vita blodkroppar.

    Puhti laboratoriepaket är ett grundläggande laboratoriepaket för dig som vill ha koll på de viktigaste områdena som påverkar ditt allmänna hälsotillstånd​. Laboratoriepaketet innehåller värden för blodstatus, ferritin, hjärta samt lever-, njur- och sköldkörtelfunktion.

    Puhti laboratoriepaket Plus (Kvinna) är en extra omfattande laboratoriepaket för dig som vill ha en ännu djupare insikt i hur din kropp mår och större möjligheter att göra bättre val för att förbättra din hälsa. Inkluderar bland annat blodstatus, kolesterol, blodsocker, vitamin D och B12, ferritin och natrium.

Basic blood count measures the blood hemoglobin concentration and calculates blood cells.
Artikel

Blodstatus (B -PVK+T)

Blodstatus är en samling analyser vilka ger en övergripande status av olika celler i blodet. De flesta av Puhtis laboratoriepaket innehåller blodstatus eftersom det är en av de mest grundläggande analyserna och används av våra läkare för att screena och göra en helhetsbedömning av allmän hälsostatus.

Punasolujen määrä B-Eryt tutkimus
Artikel

Erytrocyter (EPK) anger mängden röda blodkroppar i blodet

Röda blodkroppar, eller erytrocyter har som uppgift att transportera syre till kroppens vävnader.

Blodprovet EPK (B-Erytrocyter) anger mängden röda blodkroppar i blodet och är en viktig indikator för allmänt hälsotillstånd. I denna text förklarar vi vad erytrocyter är, varför man tar blodprovet B-Erytrocyter samt vad ett lågt eller högt värde kan innebära.

Trombosyytit (B-Tromb) eli verihiutaleet
Artikel

Trombocyter möjliggör för blodet att koagulera

Trombocyter, eller blodplättar är viktiga för blod ska kunna koagulera.

I denna text förklarar vi vad trombocyter är, vad ett lågt eller högt trombocytvärde kan innebära, samt när man undersöker trombocytnivåer i blodet. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Gå till varukorgen: : 0,00