Hoppa till sidans innehåll
Hem / Artiklar / Magnesium stärker muskler och ben
Magnesium stärker muskler och ben

Magnesium stärker muskler och ben

Magnesium behövs för att musklerna ska fungera bra och för att skelettet ska hålla sig starkt. Särskilt personer med en hög nivå av fysisk aktivitet behöver vara uppmärksamma på att få i sig tillräckligt med magnesium. 

Kort om magnesium 

  • Magnesium är viktigt för uppbyggnad och funktion av tänder, skelett och muskler.
  • Det är också viktigt för ens psykiska mående.
  • Magnesium finns framför allt i fullkornsprodukter, grönsaker, inälvsmat och kött.

Vad är magnesium?

Magnesium är ett av de viktigaste mineralerna i kroppen och påverkar bland annat musklernas och skelettets hälsotillstånd. Dessutom är det viktigt för funktionen hos över 300 enzymer. Hos en vuxen person innehåller kroppen ca 25 gram magnesium.  

De allra flesta får i sig tillräckligt med magnesium från kosten. En alltför ensidig kost, olika sjukdomar och vissa läkemedel kan dock orsaka för lågt upptag av magnesium. Behovet av magnesium är också högre hos personer med hög fysisk aktivitet. 

Magnesiums roll i kroppen 

Magnesium har flera viktiga funktioner i kroppen varav de viktigaste listas nedan, magnesium: 

Av kroppens magnesiumreserver finns 55 procent i benvävnaden, 20 procent i musklerna, 19 procent i andra vävnader och bara 1 procent i blodplasman. Magnesium är ett ämne som utsöndras kontinuerligt från njurarna och som tas upp via kosten.  

Hur testar man sina magnesiumnivåer? 

Mängden magnesium i blodet är en indikation på den totala nivån i kroppen och är lätt att testa med ett vanligt blodprov. Det är en bra idé att testa mängden magnesium om man är drabbad av svårförklarlig muskelsvaghet eller om man ofta drabbas av kramper.  

Referensvärden för magnesiumprov 

Referensvärdet för magnesium (S-Mg) i ett blodprov är 0,71 till 0,94 mmol/l. 

Angivna referensvärden kan skilja sig åt beroende på vilket labb som utför provet. Till exempel skiljer sig referensvärdet åt beroende på om man tar ett serum- eller plasmaprov när man mäter magnesium. 

Vad innebär ett högt magnesiumvärde? 

Höga magnesiumnivåer kan orsakas av en överdriven konsumtion av magnesiumtillskott och ett vanligt symtom orsakat av höga magnesiumnivåer är diarré. En annan möjlig orsak till höga magnesiumnivåer är njursvikt, vilket är ett allvarligt tillstånd som oftast kräver sjukhusvård.  

Vad innebär ett lågt magnesiumvärde (magnesiumbrist)?

Magnesiumbrist är ovanligt och orsakas vanligtvis av antingen nedsatt upptagningsförmåga eller ökad njurutsöndring. I vissa fall kan det också bero på att intaget är för lågt.  

Symptom på magnesiumbrist inkluderar: 

Alla dessa symtom kan ha flera orsaker och förekomsten av något av dem ska inte tolkas som bevis för magnesiumbrist. 

Vad kan ett lågt magnesiumvärde bero på? 

Orsakerna som listas nedan kan alla bidra till ett lågt magnesiumvärde: 

Vad kan ökad utsöndring av magnesium bero på? 

Orsakerna som listas nedan kan alla bidra till ökad utsöndring av magnesium ur kroppen: 

Låga magnesiumnivåer kan också orsakas av levercirros (skrumplever) och kan därför kopplas till ett högt alkoholintag. 

Rekommenderat dagligt intag av magnesium 

Livsmedelsverket rekommenderar ett dagligt intag av magnesium på 350 mg för män och 280 mg för kvinnor.  

Hos barn varierar den rekommenderade dagsdosen beroende på ålder enligt följande tabell: 

ÅlderRekommenderat dagligt intag
Spädbarn 6-11 månader80 milligram
Barn 1-2 år85 milligram
Barn 2-5 år120 milligram
Barn 6-9 år200 milligram
Barn 10-13 år280 milligram

Källor till magnesium 

Magnesium finns i många olika livsmedel. Särskilt mycket finns i fullkorn, grönsaker, inälvsmat och kött.

Gröna bladgrönsaker, baljväxter, mörk choklad, mejeriprodukter, potatis, skaldjur och fisk är också bra källor till magnesium.  

Magnesium är viktigt för idrottare  

Magnesium behövs för normal muskelfunktion och muskeltillväxt vilket gör det extra viktigt för idrottare. Magnesiumbrist kan visa sig som bland annat muskelkramper, muskelstelhet och muskelsvaghet. Dessutom försämrar magnesiumbrist musklernas återhämtning. Träning ökar utsöndringen av magnesium i urinen, vilket gör att behovet av magnesium ökar med nivån av fysisk aktivitet. 

Magnesiumbrist leder till en försämrad kondition. Man kan hos de med magnesiumbrist se ökade skador på muskelcellerna, ett ökat syrebehov hos musklerna samt minskad uppbyggnad av musklerna. 

Det är därför lätt att förstå varför idrottare måste få i sig tillräckligt med magnesium! Man gynnas dock inte av att äta mer magnesium än vad som behövs för normal funktion, det är bara hjälpsamt att öka magnesiumintaget om man faktiskt lider av magnesiumbrist.

    Puhti laboratoriepaket är ett grundläggande laboratoriepaket för dig som vill ha koll på de viktigaste områdena som påverkar ditt allmänna hälsotillstånd​. Laboratoriepaketet innehåller värden för blodstatus, ferritin, hjärta samt lever-, njur- och sköldkörtelfunktion.

    Laboratoriepaket Sport Kvinna inkluderar värden som visar vad du kan förändra i dina levnadsvanor för att förbättra din kondition och uthållighet. Genom att göra Laboratoriepaket Sport Kvinna ger du dig själv de rätta förutsättningarna för att optimera dina värden och din träning.

    Laboratoriepaket Sport Man inkluderar värden som visar vad du kan förändra i dina levnadsvanor för att förbättra din kondition och uthållighet. Genom att göra Laboratoriepaket Sport Man ger du dig själv de rätta förutsättningarna för att optimera dina värden och din träning.

kalsium lähteet, saantisuositus, tutkimus ja viitearvot
Artikel

Kalcium tar hand om ben, muskler och nervsystem

Tillräckliga nivåer av kalcium i blodet är essentiellt för god skelettstyrka, välfungerande muskler och nervsystemet. Tillräckligt kalciumintag bör säkerställas i tidig ålder och under hela livet, eftersom det är ett effektivt sätt att undvika osteoporos (benskörhet).

Artikel

Kalium är nödvändigt för hjärtat, nervsystemet och musklerna

Kalium är ett salt som fyller livsviktiga funktioner för den mänskliga kroppen. 

I denna artikel förklarar vi vad kalium är, hur det påverkar kroppen, varför det undersöks samt hur referensintervallen ligger. Dessutom förklarar vi vad för höga eller för låga kaliumnivåer i blodet kan betyda.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Gå till varukorgen: : 0,00