Hoppa till sidans innehåll
Hem / Artiklar / Kalium är nödvändigt för hjärtat, nervsystemet och musklerna
Kalium är nödvändigt för hjärtat, nervsystemet och musklerna

Kalium är nödvändigt för hjärtat, nervsystemet och musklerna

Kalium är ett salt som fyller livsviktiga funktioner för den mänskliga kroppen. I denna artikel förklarar vi vad kalium är, hur det påverkar kroppen, varför det undersöks samt hur referensintervallen ligger. Dessutom förklarar vi vad för höga eller för låga kaliumnivåer i blodet kan betyda.

Kort om kalium

  • Kalium är ett livsviktigt salt som möjliggör god funktion av hjärta, muskler, njurar och det centrala nervsystemet.
  • Kalium produceras inte av kroppen själv, utan intas via kosten.
  • En hastig sänkning av kaliumnivån i blodet kan medföra allvarliga hjärtkomplikationer.
  • Långvarig och intensiv fysisk träning kan orsaka sänkta nivåer av kalium.

Vad är kalium? 

Kalium är ett livsviktigt salt för kroppen. Det är med hjälp av kalium som bland annat hjärtat, musklerna, njurarna och centrala nervsystemet fungerar. Kalium är också nödvändigt för överföring av nervimpulser. 

Tillsammans med natrium påverkar kalium blodtrycket och kroppsvätskebalansen. Natrium och kalium fungerar som ett par och balansen mellan dem är viktig. 

Kalium är det vanligaste mineralet i kroppen efter kalcium och fosfor. Den absoluta merparten av kalium återfinns dock inte i blodet, utan istället i cellernas insida. Cirka 98% av kalium finns inuti cellerna, varpå blodkoncentrationen av kalium naturligt är relativt låg och väldigt snävt reglerad. 

Kaliums roll i kroppen 

Kalium är ett livsviktigt grundämne i kroppen och behövs för kroppens nerv- och muskelfunktion samt för att reglera blodtrycket. I kroppen finns kalium till 98% i cellerna. Det mesta av kaliumet finns i muskelceller, men cirka 20 procent av det finns i röda blodkroppar samt ben- och leverceller. 

Natrium och kalium samverkar i kroppens celler för att möjliggöra transport av essentiella ämnen till och från cellerna. Tillsammans transporterar de vatten, socker och avfallsprodukter genom cellväggen. Koncentrationen av natrium och kalium påverkar också kraftigt blodtrycket och kroppsvätskebalansen.  

De flesta överkonsumerar salt

Finska folket konsumerar överlag mer salt via sin kost än vad som rekommenderas. Ett överdrivet saltintag höjer blodtrycket och orsakar svullnad, något som man känt till länge. Därför vidtas åtgärder på samhällsnivå för att synliggöra salttillsatser i kost samt informera om rekommenderat saltintag. Många gånger förbises dock betydelsen av kalium i denna process. Finns det en obalans mellan natrium och kalium, är det ofta anledningen till en förskjutning av vätske- och saltbalansen. 

Viktigt för nervsystemet

Kalium spelar också en avgörande roll vid överföring av nervimpulser och reglering av musklernas funktion. Nervsystemet fungerar som budbärare mellan hjärnan och kroppen. Meddelandena överförs som en nervimpuls och det hjälper bland annat att reglera hjärtfrekvens, reflexer och muskelsammandragning. En obalans i kroppens kaliumnivåer kan försämra muskelsammandragning och är särskilt skadligt för hjärtat.  

Det är njurarna som reglerar utsöndring av kalium från kroppen. Genom att reglera hur mycket kalium som utsöndras via urinen, kan njurarna bibehålla en snäv blodkoncentration av kalium. 

Vilka livsmedel är bra kaliumkällor? 

Många livsmedel innehåller mycket kalium, bland annat: 

Vad är rekommenderat dagligt intag för kalium? 

Rekommenderat dagligt intag av kaliumintag varierar med ålder.

Kön/Grupp/ÅlderRekommenderat dagligt  intag
Spädbarn 6-11 månader1,1 gram
Barn 12-23 månader1,4 gram
Barn 2-5 år1,8 gram
Barn 6-9 år2,0 gram
Flickor 10-13 år2,9 gram
Pojkar 10-13 år3,3 gram
Kvinnor och flickor  från 14 år3,1 gram
Män och pojkar från 14 år3,5 gram
Gravida och ammande3,1 gram 

Hur regleras kaliumnivåer i kroppen? 

Kalium produceras inte av kroppen själv utan det måste intas via kosten. Lyckligtvis är kalium vanligt förekommande i många typer av matprodukter, varpå kostrelaterade orsaker till kaliumbrist är mycket ovanliga. 

Hos en frisk person ökar inte intag av stora mängder kalium blodets kaliumnivåer över normala nivåer. På samma sätt orsakar ensidiga dieter eller annars avvikande dieter inte kaliumbrist i kroppen. Det beror på att kroppen väldigt snävt reglerar kaliums koncentration i blodet, främst via njurarna.  

Sjukdomstillstånd kan störa

Men denna kompenserande reglering av kalium via njurarna är inte alltid tillräcklig för att hålla kaliumkoncentrationen jämn, exempelvis störs den vid vissa sjukdomstillstånd. 

För höga eller låga kaliumnivåer kan alltså tyda på en eventuell underliggande sjukdom. För höga kaliumnivåer, också kallat hyperkalemi kan orsakas exempelvis njursvikt, cirkulationssvikt, binjurebarksinsufficiens eller intag av vissa läkemedel. Låga kaliumnivåer, eller hypokalemi kan orsakas av tung fysisk träning, långvariga kräknings- och diarrétillstånd, Cushings syndrom eller vid behandling med vätskedrivande läkemedel.  

Vad kan låga kaliumnivåer betyda? 

Kaliumbrist är ett mycket ovanligt, men potentiellt också mycket allvarligt tillstånd. Vid för låga koncentrationer av kalium påverkas hjärtat negativt. Vid hastiga förluster av kalium kan hjärtats elektriska styrning påverkas allvarligt, varpå hjärtat tappar sin normala rytm. Detta kallas för arytmi och är ett tillstånd som i värsta fall är dödligt.  

Idrottande och kalium 

Under tung fysisk prestation svettas man kraftigt, vilket medför förlust av både vätska och salter. Svettningen påverkas av kost, kroppssammansättning, gener och anpassning till klimatet som råder under träningen. Därför kan individuella skillnader vara stora mellan människor när det gäller fysiologisk påverkan av träning och svettning.  

Då kalium möjliggör musklernas kontinuerliga arbete är dess koncentration avgörande för fysiska prestationer. När man börjar att träna stiger kalium, då vätska förloras i högre grad än kalium. Vid slutet av träningen har dock kalium hunnit utsöndras i sådan mängd att blodkoncentrationen minskas.  

Därför kan kaliumbrist på grund av sport och svettning orsaka: 

På grund av svettningens påverkan på kaliumnivåer bör idrottare säkerställa att de får i sig tillräckligt med kalium efter träning. 

Varför undersöker man kaliumnivåer? 

Blodprover avseende kaliumkoncentration används för att undersöka vätske- och elektrolytobalanser i kroppen. För höga eller låga kaliumnivåer kan vara ett tecken på sjukdom eller förknippas med effekterna av medicinering.  

Vad är referensintervallet för kalium? 

För vuxna: 3,3 – 4,9 mmol/L

Referensvärden kan skilja sig åt beroende på var analysen utförs och vilken analysmetod som används.

Vad kan höga värden av kalium bero på? 

Höga kaliumnivåer kan orsakas av bland annat: 

Vad kan låga värden av kalium bero på? 

Låga kaliumnivåer kan bland annat orsakas av: 

    Puhti laboratoriepaket är ett grundläggande laboratoriepaket för dig som vill ha koll på de viktigaste områdena som påverkar ditt allmänna hälsotillstånd​. Laboratoriepaketet innehåller värden för blodstatus, ferritin, hjärta samt lever-, njur- och sköldkörtelfunktion.

    Puhti laboratoriepaket Plus (Kvinna) är en extra omfattande laboratoriepaket för dig som vill ha en ännu djupare insikt i hur din kropp mår och större möjligheter att göra bättre val för att förbättra din hälsa. Inkluderar bland annat blodstatus, kolesterol, blodsocker, vitamin D och B12, ferritin och natrium.

Magnesium hyödyt, lähteet, suositus, mittaus ja puute
Artikel

Magnesium stärker muskler och ben

Magnesium behövs för att musklerna ska fungera bra och för att skelettet ska hålla sig starkt. Särskilt personer med en hög nivå av fysisk aktivitet behöver vara uppmärksamma på att få i sig tillräckligt med magnesium. 

Ferritiini, rauta-arvot, raudanpuute
Artikel

Ferritin och järnbrist

Ferritin är ett protein som kroppen använder för att lagra järn. Genom att mäta sina nivåer av ferritin får man därför en bild av kroppens järnnivåer, har man låga ferritinnivåer indikerar det järnbrist.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Gå till varukorgen: : 0,00