Hoppa till sidans innehåll
Hem / Artiklar / Glukos (blodsocker) är kroppens huvudsakliga energikälla
Glukos (blodsocker) är kroppens huvudsakliga energikälla

Glukos (blodsocker) är kroppens huvudsakliga energikälla

Glukos är samma sak som blodsocker och är den huvudsakliga energikällan för kroppens celler. Ett högt glukosvärde kan vara ett tecken på att man har diabetes.

Kort om blodsocker

  • En frisk person har ett stabilt glukosvärde på grund av kroppens egna regleringsmekanismer.
  • Regelbundna måltider och en hälsosam livsstil hjälper dig att hålla ditt glukosvärde stabilt.
  • Onormalt högt glukosvärde beror vanligtvis på diabetes.
  • För högt eller för lågt glukosvärde kan vara mycket hälsoskadligt.

Vad är glukos (blodsocker)?

Glukos är samma sak som blodsocker och är kroppens huvudsakliga energikälla.

Glukosvärdet mäter mängden glukos (blodsocker) som finns i blodet vid en viss tidpunkt. För friska människor rör värdet sig inom ett snävt intervall och är som högst när man precis har ätit och som lägst när man vaknar på morgonen.

Blodsocker bildas när kroppen bryter ned kolhydrater

Glukos bildas när vi har ätit och kroppen bryter ned kolhydraterna i maten. När glukos kommer in i blodomloppet reglerar insulinet i kroppen glukosnivåerna i blodet. Hos en frisk person möjliggör insulinet att kroppens glukos kan tas upp, användas och lagras i muskler, lever och fettvävnad. Även hjärnans nervceller behöver glukos för att kunna fungera.

När kroppen inte kan producera tillräckligt med insulin (vid typ 1-diabetes), eller när kroppen inte reagerar normalt på insulinets effekt (så kallat insulinresistens, vid typ 2-diabetes), stiger glukoshalten och det kallas att du får förhöjt blodsocker. Förhöjt blodsocker kallas också hyperglykemi.

Glukos kan även vara förhöjt till följd av andra sjukdomar som påverkar ämnesomsättningen.

Om blodsockret blir för lågt

Om ditt blodsocker sjunker för lågt kommer din kropp inte längre att fungera korrekt, då kroppen inte längre får det bränsle som den behöver för att fungera. Detta tillstånd kallas hypoglykemi.

Eftersom hjärnan använder glukos som främsta energikälla leder en för låg blodsockernivå också till en minskad medvetandegrad. I en frisk kropp produceras glukagon, vilket är ett hormon som släpper ut glukos i blodomloppet om blodsockret sjunker för mycket.

Vilka referensvärden gäller för glukos?

Referensvärdet för glukos är 4,0 till 6,0 mmol / l efter fasta.

Vad innebär ett högt glukosvärde?

Har du fastat och har ett värde på 7,0 mmol/l eller högre vid flera tillfällen kan det bero på att du har diabetes.

Ligger ditt värde mellan 6,1 och 6,9 mmol/l kan detta vara ett tecken på att du har prediabetes.

Även om diabetes är den vanligaste orsaken till ett högt glukosvärde, kan man även ha tillfälligt högt glukosvärde i samband med till exempel kraftig infektion, kirurgi, inflammation i bukspottskörteln eller leverskada. Även höga nivåer av kortisol, adrenalin, tillväxthormon eller glukagon kan höja blodsockret.

Vad innebär ett lågt glukosvärde?

Lägre värden än 4,0 mmol/l är väldigt ovanligt hos personer som inte har diabetes. Det kan bland annat bero på att man tagit för mycket insulin, men kan också orsakas av:

Varför görs ett glukosprov?

Nivån av glukos mäts för att diagnosticera diabetes, prediabetes och graviditetsdiabetes samt för att övervaka glukosnivåer hos personer som har diabetes.

Ett glukosprov kan även tas för att undersöka personer som har riskfaktorer för diabetes, till exempel övervikt, hjärtsjukdomar, diabetes i familjen eller om en kvinna haft graviditetsdiabetes tidigare. På så sätt kan man upptäcka sjukdomen och påbörja behandling redan innan symptomen börjat visa sig och därmed undvika att tillståndet försämras.

Ett enda glukosvärde återspeglar endast blodsockernivån exakt vid mätningen. Redan en liten ökning av värdet kan förutse risk att utveckla diabetes.

Ett enda normalvärde utesluter inte heller risken för diabetes.

Hur påverkar kosten ditt glukosvärde?

    Puhti laboratoriepaket är ett grundläggande laboratoriepaket för dig som vill ha koll på de viktigaste områdena som påverkar ditt allmänna hälsotillstånd​. Laboratoriepaketet innehåller värden för blodstatus, ferritin, hjärta samt lever-, njur- och sköldkörtelfunktion.

    Puhti laboratoriepaket Plus (Kvinna) är en extra omfattande laboratoriepaket för dig som vill ha en ännu djupare insikt i hur din kropp mår och större möjligheter att göra bättre val för att förbättra din hälsa. Inkluderar bland annat blodstatus, kolesterol, blodsocker, vitamin D och B12, ferritin och natrium.

Diabetes eli sokeritauti
Artikel

Diabetes – en av våra vanligaste folksjukdomar

Diabetes är en kronisk sjukdom som innebär att man har för mycket socker i blodet. Övervikt, dåliga kostvanor och för lite motion är de största riskfaktorerna för att utveckla typ 2-diabetes som är den vanligaste typen av diabetes.

Alhainen verensokeri eli hypoglykemia
Artikel

Hypoglykemi (lågt blodsocker)

Hypoglykemi, eller lågt blodsocker, är ett tillstånd som uppkommer när blodsockret sjunker mycket eller snabbt. Det är ett tillstånd som kan vara associerat med diabetes, men kan också uppstå om det är länge sedan du åt. Blodsockret hålls enklast på en jämn nivå genom att äta regelbundet.

Hyperglykemia eli korkea verensokeri – Oireet, raja-arvot, syyt ja hoito
Artikel

Hyperglykemi (högt blodsocker)

Hyperglykemi betyder att du har ett tillstånd där nivån av blodsocker (glukos) stiger snabbt eller ligger för högt. Diabetes är den vanligaste orsaken till för högt blodsocker och det kan bäst förebyggas genom goda kost- och motionsvanor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Gå till varukorgen: : 0,00