Hoppa till sidans innehåll
Hem / Artiklar / Prediabetes är ett förstadium till diabetes
Prediabetes är ett förstadium till diabetes.

Prediabetes är ett förstadium till diabetes

Det är viktigt att identifiera prediabetes, eftersom det i detta skede fortfarande är möjligt att förhindra uppkomsten av vuxendiabetes i de flesta fall.

Kort om prediabetes:

  • Prediabetes är ett förstadium till diabetes.
  • Alla med typ 2- eller vuxendiabetes har också gått igenom prediabetesskedet.
  • Prediabetes kan vara helt symtomfri och därför lätt förbises.
  • Prediabetes diagnostiseras genom ett sockerbelastningstest eller en långsiktig mätning av sockervärdet.
  • Prediabetes behandlas i första hand genom att göra förändringar i de egna levnadsvanorna.

Vad är prediabetes?

Prediabetes avser ett tillstånd där blodsockernivåerna är förhöjda, men man har ännu inte egentlig diabetes. Prediabetes är alltså ett förstadium till diabetes. Blodsockret kan vara förhöjt även flera år innan diabetes diagnostiseras. Alla med typ 2- eller vuxendiabetes har också gått igenom prediabetesskedet.

Prediabetes kan ses som kroppens sista varning och en uppmaning att ändra levnadsvanorna innan diabetes bryter ut. I prediabetesskedet bör särskild uppmärksamhet ägnas åt de egna mat- och motionsvanorna. Att ändra levnadsvanorna i en hälsosammare riktning kan fördröja eller till och med förhindra uppkomsten av typ 2-diabetes hos vuxna.

Vem har risk att utveckla prediabetes?

Orsaken till stigande blodsocker och utvecklingen av prediabetes finns främst i levnadsvanorna, men genetisk predisposition kan också påverka utvecklingen av sjukdomen. Ärftlig predisposition för störningar i glukosmetabolismen är mycket vanlig, och många överviktiga riskerar att utveckla typ 2-diabetes i framtiden. Diabetes kan ändå också förekomma hos en person som inte har en familjehistoria av diabetes.

I synnerhet är bukfetma en riskfaktor för typ 2-diabetes eftersom ansamling av fett i bukhålan och levercellerna leder till insulinresistens. Insulinresistens är en störning i bukspottkörtelns produktion av insulin, vilket leder till att effekten av insulin på cellerna minskar och blodsockret kan stiga.

Förutom övervikt och särskilt midjefetma, andra faktorer som predisponerar för prediabetes och typ 2-diabetes är ohälsosam kost, för lite motion, hög ålder, metaboliskt syndrom, sömnlöshet, sömnbrist, rökning och graviditetsdiabetes. Låggradig inflammation, som har uppstått i kroppen som ett resultat av levnadsvanorna under åren, kan också bidra till utvecklingen av diabetes hos vuxna.

Du kan enkelt mäta dina egna blodsockernivåer och andra indikatorer som är viktiga för din hälsa med Puhtis laboratorietester utan remiss från en läkare. Om du misstänker diabetes, prediabetes eller annan sjukdom, kan en läkarkonsultation beställas som en separat tjänst efter testerna.

Fastställande av prediabetes

Cirka 20 000 nya fall av typ 2-diabetes diagnostiseras i Finland varje år. Många människor är också sjuka med prediabetes utan att veta om det, eftersom symtomen, såsom trötthet, är lätta att vänja sig vid.

Prediabetes utvecklas långsamt i kroppen under flera år eller till och med årtionden och kan vara helt symtomfri, så det kan lätt gå obemärkt. Liksom diabetes kan prediabetes detekteras genom blodprov.

I undersökningarna används bland annat ett sockerbelastningstest. Blodsockret mäts efter fasta och två timmar efter intag av en sockerlösning. Båda värdena – värdet efter fasta och värdet efter två timmar – är inte alltid för höga. Men om även ett av värdena ger ett avvikande resultat tolkas det som en blodsockerstörning och en risk att utveckla diabetes.

Förutom sockerbelastningstestet kan B-HbA1c (kräver inte fasta) användas för att diagnostisera prediabetes och diabetes genom att mäta långsiktigt sockervärde, dvs glykerat hemoglobin. Långsiktig sockermätning ingår i ett antal av Puhtis hälsokontroller. Blodets glukoshalt fP-Gluk kan också användas (denna undersökning kräver fasta).

Blodsockret uppföljs särskilt om kroppsmasseindexet är över 25 och personen har också andra riskfaktorer förutom att vara överviktig.

Eftersom symtomen på stigande blodsocker kan vara mycket lindriga, är det också bra att mäta blodsockernivåerna hos personer med normal vikt som inte hör till riskgruppen, om deras tillstånd förändras.

Om du redan har besökt laboratorietester genom Puhti får du resultaten som en tydlig Oma Puhti-rapport, där värdena jämförs med referensvärdena. Resultaten kan tas med på läkarbesöket. Vid behov utför läkaren ytterligare undersökningar.

Det finns också ett självdiagnostiskt risktest för screening av prediabetes. Testet görs på nätet och rekommenderas särskilt för överviktiga, eftersom fetma ökar risken för att utveckla prediabetes och diabetes.

Symtom på prediabetes

Prediabetes kan vara helt symtomfri eller orsaka mycket milda symtom som kan vara svåra att identifiera. Skedet av förhöjt blodsocker, eller prediabetes, varar ofta i åratal, och man kan också vänja sig vid symtomen med tiden. Symtomen på prediabetes är till stor del desamma som symtomen på diabetes.

De vanligaste symtomen är bland annat:

Hos äldre kan högt blodsocker också leda till minskat allmänt välbefinnande och funktionsförmåga samt förvirring. Hos äldre och barn kan en ökning av mängden urin leda till sängvätning. Symtomen kan också vara mycket olika beroende på person.

Om blodsockerbalansen har varit hög under lång tid kan kroppen ha vant sig vid högt blodsocker, och det kan finnas lindriga eller inga symtom, eftersom man är van vid dem. Om däremot blodsockernivån för det mesta håller sig på en bra nivå kan även en liten ökning av blodsockernivån lätt orsaka symtom.

Symtomen kan också vara relaterade till en annan sjukdom, så det är viktigt att söka läkarvård om man misstänker en sjukdom.

Behandling av prediabetes

I en frisk kropp kontrollerar insulin att blodsockret inte stiger för högt. Vid typ 1-diabetes producerar bukspottkörteln inte tillräckligt med insulin, men vid typ 2-diabetes och prediabetes beror ökningen av blodsockret vanligtvis på ohälsosamma levnadsvanor. Prediabetes behandlas i första hand genom att göra förändringar i de egna levnadsvanorna.

Vid både prediabetes och alla andra typer av diabetes baseras behandlingen på kontroll av vikt och blodsocker genom ändrade levnadsvanor, vilket också främjar kardiovaskulär hälsa.

Redan en viktminskning på några kilo minskar risken för diabetes avsevärt, för när man går ner i vikt försvinner fett snabbare från bukhålan än från under huden. Fett som ackumuleras i de inre organen kan effektivt minskas genom att motionera och ändra sina matvanor.

En livsstilsförändring i prediabetesskedet kan förhindra uppkomsten av typ 2-diabetes eller skjuta upp behovet av att påbörja läkemedelsbehandling. Behandlingen av prediabetes och diabetes (inkl. livsstilsförändring) bör alltid påbörjas så tidigt som möjligt.

Diabetesens uppkomst kan påverkas med levnadsvanorna

Typ 2-diabetes, som prediabetes mycket ofta leder till, är en allvarlig och ärftlig sjukdom, vars uppkomst påverkas avsevärt av levnadsvanorna. Man bör lära sig hälsosamma levnadsvanor senast när prediabetes diagnostiseras.

Eftersom i synnerhet övervikt och bukfetma, för lite motion, rökning samt felaktiga matvanor ökar risken för sjukdomen avsevärt, kan risken påverkas kraftigt. Risken för att utveckla sjukdomen är särskilt hög hos dem med ärftliga faktorer som predisponerar för diabetes.

Genom att lägga till motion i vardagen och ompröva sina matvanor kan man förhindra eller åtminstone fördröja uppkomsten av diabetes. En hälsosam kost som ger alla nödvändiga skyddande näringsämnen och vitaminer gör att man håller sig frisk och mår bra.

    Puhti laboratoriepaket är ett grundläggande laboratoriepaket för dig som vill ha koll på de viktigaste områdena som påverkar ditt allmänna hälsotillstånd​. Laboratoriepaketet innehåller värden för blodstatus, ferritin, hjärta samt lever-, njur- och sköldkörtelfunktion.

    Puhti laboratoriepaket Plus (Kvinna) är en extra omfattande laboratoriepaket för dig som vill ha en ännu djupare insikt i hur din kropp mår och större möjligheter att göra bättre val för att förbättra din hälsa. Inkluderar bland annat blodstatus, kolesterol, blodsocker, vitamin D och B12, ferritin och natrium.

Diabetes eli sokeritauti
Artikel

Diabetes – en av våra vanligaste folksjukdomar

Diabetes är en kronisk sjukdom som innebär att man har för mycket socker i blodet. Övervikt, dåliga kostvanor och för lite motion är de största riskfaktorerna för att utveckla typ 2-diabetes som är den vanligaste typen av diabetes.

Insuliiniresistenssi
Artikel

Insulinresistens

Insulinresistens är en metabolisk störning som är starkt förknippad med fetma, typ 2-diabetes, hypertoni och hjärt- och kärlsjukdomar.

Hyperglykemia eli korkea verensokeri – Oireet, raja-arvot, syyt ja hoito
Artikel

Hyperglykemi (högt blodsocker)

Hyperglykemi betyder att du har ett tillstånd där nivån av blodsocker (glukos) stiger snabbt eller ligger för högt. Diabetes är den vanligaste orsaken till för högt blodsocker och det kan bäst förebyggas genom goda kost- och motionsvanor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Gå till varukorgen: : 0,00