Kalsium, alb. korjattu

Kalsium, albumiinikorjattu. Suuri osa elimistön kalsiumista kulkee albumiiniproteiinin mukana.

38,95 

S-Ca-Albk-tutkimuksessa selviää albumiiniin sitoutuneen kalsiumin määrä veressä. Iso osa veren kalsiumista kulkee sitoutuneena albumiiniproteiiniin, joten kalsiumin määrittämiseksi tarvitaan myös albumiinin määrän testaaminen.

Kalsium

Kalsium on yksi veren elintärkeistä suoloista. Se on välttämätön hyvin monissa aineenvaihdunnan reaktioissa. Sitä tarvitaan muun muassa lihassolujen ja hermosolujen toiminnan säätelyssä. Näissä reaktioissa tarvittavat kalsiumin määrät ovat pienet, mutta ne voivat toimia moitteettomasti vain, jos veren kalsiumpitoisuus on sopiva. Siksi elimistö säätelee veren kalsiumpitoisuutta tarkasti. Yli 99 prosenttia elimistön kalsiumista on luustossa, jossa se on tärkeänä osana luuston kovaa mineraalia.

Kalsiumia elimistö saa ravinnosta. Suomalaisten kalsiumista lähes kaksi kolmasosaa tulee maitotuotteista.

Veren kalsiumin pitoisuuden mittauksella ei voida arvioida ravinnon kalsiumin saannin riittävyyttä eikä myöskään yksiselitteisesti luustoterveyttä.

Riittävä D-vitamiinin saanti on välttämätön, jotta kalsium imeytyy normaalisti.

Tutkimus ei vaadi paastoa.

Lisätietoja

Lähteet

Eskelinen, Seija: Kalsium (P-Ca, P-Ca-albk ja P-Ca-ion). www.terveyskirjasto.fi. 2016