ApoB-lipoproteiini

ApoB-lipoproteiini on pahana kolesterolina pidetyn LDL:n rakenneosa. Sen pitoisuuden määritys ennustaa etenkin ylipainoisilla, munuaissairailla ja diabeetikoilla valtimotautien riskin perinteisiä kolesterolimittauksia tarkemmin.

61,95 

Kolesteroli, rasvat ja rasvan kaltaiset aineet kulkevat verenkierrossa lipoproteiinipartikkeleissa, joita ovat esimerkiksi LDL ja HDL. Perinteisissä kolesterolimittauksissa suuri LDL-kolesterolin määrä ennakoi sydän- ja verisuonitauteja.

Apo B on LDL-partikkelin tärkein rakenneosa. Perinteisessä kolesterolimittauksessa arvot voivat olla normaalit, vaikka sydän- ja verisuonitautien riski olisi olemassa, sillä ne eivät mittaa apolipoproteiinien määrää. Erityisesti diabeetikoilla, munuaissairailla ja ylipainoisilla apolipoproteiinien määrän tutkiminen ennustaa sairastumisriskiä usein perinteisiä mittaustapoja tarkemmin.

FINRISKI 2007-tutkimusaineiston mukaan ApoA1-pitoisuus (hyvän kolesterolin rakenneosa) oli pienin diabeetikoilla sekä ylipainoisilla henkilöillä, joiden painoindeksi eli BMI oli yli 30 kg/m2. Ylipainoisilla oli sitä vastoin myös suurin Apo B-pitoisuus.

Saatat myös pitää...

74,95 

Lipoproteiini A-testin avulla arvioidaan riskiä sairastua sydän- ja verisuonitauteihin sekä lihavuuteen.