Hoppa till sidans innehåll
Hem / Artiklar / Urat – vid misstanke om gikt
Urat - vid misstanke om gikt

Urat – vid misstanke om gikt

Koncentrationen av urat i blodet kan öka vid hög alkoholkonsumtion och övervikt. Hög koncentration av urat i blodet kan orsaka gikt.

Kort om urat

  • Urat (urinsyra) är en restprodukt i kroppen som avlägsnas via urin och avföring.
  • En hög koncentration av urat kan orsaka kristallbildning i leder vilket i sin tur kan leda till gikt.

En hög koncentration av urat i blodet ökar risken för att utveckla gikt

Gikt är en sjukdom där uratkristaller har bildats i leder och ibland även i andra vävnader. Desto högre koncentration av urat desto lättare bildas det uratkristaller. För att ställa en giktdiagnos behöver man även ta hänsyn till den kliniska bilden, det räcker således inte med en förhöjd koncentration av urat. Vanliga symtom vid gikt är att den drabbade leden är rodnad, svullen och smärtar. För att ställa en giktdiagnos kan man även analysera ledvätskan för att se om den innehåller uratkristaller.

Du kan minska risk för gikt genom att röra på dig regelbundet, undvika alkohol samt genom kostvanor som sänker blodets uratkoncentration.

Purinfattig mat kan hålla halten urinsyra på en lägre nivå.

Tips på goda kostvanor för att minska risk för gikt:

Tips på mat att undvika (purinrik mat)

Vad innebär ett högt värde?

Ett högt uratvärde kan bero på exempelvis gikt, leukemi och njurinsufficiens. Uratvärdet stiger också med åldern. Andra faktorer som kan orsaka en ökning av uratvärdet är låg fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor.

Vad innebär ett lågt värde?

Ett lågt uratvärde kan exempelvis bero på ulcerös colit, Wilsons sjukdom, leverskador och efter behandling med Allopurinol.

Vilka referensvärden gäller för P-Urat?

Kvinnor 18–49 år                       155–350 mikromol/l

Kvinnor ≥ 50 år                          155–400 mikromol/l

Män ≥ 18 år                                230–480 mikromol/l

Referensvärden kan skilja sig åt beroende på var analysen utförs och vilken analysmetod som används.

    Puhti laboratoriepaket är ett grundläggande laboratoriepaket för dig som vill ha koll på de viktigaste områdena som påverkar ditt allmänna hälsotillstånd​. Laboratoriepaketet innehåller värden för blodstatus, ferritin, hjärta samt lever-, njur- och sköldkörtelfunktion.

    Puhti laboratoriepaket Plus (Kvinna) är en extra omfattande laboratoriepaket för dig som vill ha en ännu djupare insikt i hur din kropp mår och större möjligheter att göra bättre val för att förbättra din hälsa. Inkluderar bland annat blodstatus, kolesterol, blodsocker, vitamin D och B12, ferritin och natrium.

kalsium lähteet, saantisuositus, tutkimus ja viitearvot
Artikel

Kalcium tar hand om ben, muskler och nervsystem

Tillräckliga nivåer av kalcium i blodet är essentiellt för god skelettstyrka, välfungerande muskler och nervsystemet. Tillräckligt kalciumintag bör säkerställas i tidig ålder och under hela livet, eftersom det är ett effektivt sätt att undvika osteoporos (benskörhet).

Artikel

Kalium är nödvändigt för hjärtat, nervsystemet och musklerna

Kalium är ett salt som fyller livsviktiga funktioner för den mänskliga kroppen. 

I denna artikel förklarar vi vad kalium är, hur det påverkar kroppen, varför det undersöks samt hur referensintervallen ligger. Dessutom förklarar vi vad för höga eller för låga kaliumnivåer i blodet kan betyda.

Magnesium hyödyt, lähteet, suositus, mittaus ja puute
Artikel

Magnesium stärker muskler och ben

Magnesium behövs för att musklerna ska fungera bra och för att skelettet ska hålla sig starkt. Särskilt personer med en hög nivå av fysisk aktivitet behöver vara uppmärksamma på att få i sig tillräckligt med magnesium. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Gå till varukorgen: : 0,00