Hoppa till sidans innehåll
Hem / Artiklar / GT är ett leverenzym som beskriver leverns hälsa
GT är ett leverenzym som beskriver leverns hälsa

GT är ett leverenzym som beskriver leverns hälsa

GT-värdet ger tillsammans med andra levervärden en indikation på lever och gallvägarnas allmänna hälsa

Kort om GT

  • GT är förkortning för glutamyltransferas och är ett enzym som finns i levern.
  • GT-värdet ger tillsammans med andra levervärden en indikation på lever och gallvägarnas allmänna hälsa.
  • Högt GT-värde är kopplat till överdriven alkoholkonsumtion, leversjukdomar och övervikt.

Vad är en GT-analys?

GT är förkortningen för glutamyltransferas, ett enzym som framför allt finns i leverns celler. Närmare bestämt hittar man det i cellerna runt gallgångarna där det påverkar flera processer genom att katalysera kemiska reaktioner.

En av de viktigaste uppgifterna är att hjälpa till att avgifta farliga ämnen och det produceras därför mer GT vid hög alkoholkonsumtion. Eftersom GT framför allt hittas i celler runt gallgångarna ökar det också extra mycket när olika sjukdomsprocesser tar plats just där.

En GT-analys är därför användbar både för att upptäcka sjukdomar i lever och gallvägar samt för att bedöma alkoholism och riskbruk. GT-värdet undersöks genom ett vanligt blodprov.

Vilka är referensvärden för GT-värdet?

Referensvärden kan skilja sig åt beroende på var analysen utförs och vilken analysmetod som används.

Vad innebär ett högt GT-värde?

Höga värden kan bland annat uppstå vid följande tillstånd:

Vissa personer, särskilt äldre, kan ibland ha förhöjda levervärden utan att det finns någon påvisbar orsak eller påverkan på hälsan.

Vad innebär ett lågt GT-värde?

Ett lågt GT-värde är normalt och är vad som förväntas hittas hos en frisk person.

Hur tolkar man GT-värdet?

Alkohol ökar produktionen av GT i levercellerna, så ett blodprov kan användas för att bedöma alkoholkonsumtion. Eftersom värdet inte alltid säger allt om alkoholkonsumtionen och vissa individer dessutom inte ser samma ökning av GT på grund av alkohol, behövs vidare undersökningar för att ge ett fullständigt resultat.

Ofta lägger man ihop resultatet av en AUDIT (test för att bedöma alkoholbruk) med resultatet på ett GT-prov när man bedömer eventuellt alkoholmissbruk.

Kopplat till alkohol och vikt

Generellt gäller att:

GT-värdet ökar i samband med sjukdomstillstånd som levertumörer och blockerad gallgång. Värdet ökar också något vid hepatit. Vid infektiös hepatit är GT en bra indikator på förbättring eftersom det normaliseras långsammare än leverenzymer.

Ett enskilt prov av GT ger inte så mycket specifik information. När det gäller sjukdomstillstånd i levern tar man därför alltid flera olika leverprover vars resultat vägs ihop av läkaren. Ofta tar man vid undersökning av levern ALAT, ASAT och ALP utöver GT, ibland ännu fler.

Hur kan jag påverka mitt GT-värde?

Det finns vissa saker man kan göra för att förbättra sitt GT-värde, några listas nedan:

    Puhti laboratoriepaket är ett grundläggande laboratoriepaket för dig som vill ha koll på de viktigaste områdena som påverkar ditt allmänna hälsotillstånd​. Laboratoriepaketet innehåller värden för blodstatus, ferritin, hjärta samt lever-, njur- och sköldkörtelfunktion.

    Puhti laboratoriepaket Plus (Kvinna) är en extra omfattande laboratoriepaket för dig som vill ha en ännu djupare insikt i hur din kropp mår och större möjligheter att göra bättre val för att förbättra din hälsa. Inkluderar bland annat blodstatus, kolesterol, blodsocker, vitamin D och B12, ferritin och natrium.

Alaniiniaminotransferaasi ALAT, maksan terveys ja maksa-arvot
Artikel

ALAT och leverhälsa

Levern är kroppens största inre organ och har flera viktiga funktioner i kroppen. Sjukdomsprocesser i levern hinner ofta pågå länge innan de ger märkbara symptom. Genom att mäta levervärden som ALAT kan man ofta upptäcka och förebygga dessa sjukdomar i ett tidigt stadium.

Albumiini P -Alb verikoe
Artikel

Albumin återspeglar vätskebalansen i kroppen

Albumin produceras i levern och har två viktiga funktioner, att reglera kroppens vätskenivåer samt att transportera viktiga näringsämnen till kroppens vävnader. Sänkta nivåer av albumin kan ses vid bland annat fysisk inaktivitet och näringsbrist.

ASAT aspartaattiaminotransferaasi
Artikel

ASAT-värdet kan indikera leverskada

ASAT, eller aspartataminotransferas, är ett enzym som finns i hjärta, lever, skelettmuskulatur och njurar. Dess koncentration i blodet är förhöjd vid vävnadsskador på dessa organ vid bland annat levercirros (skrumplever) och hjärtinfarkt. Kliniskt används ASAT oftast för att utvärdera leverskada.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Gå till varukorgen: : 0,00