Hoppa till sidans innehåll
Hem / Artiklar / Urea är en restprodukt i kroppen
Urea är en restprodukt i kroppen

Urea är en restprodukt i kroppen

Urea är en restprodukt som bildas när kroppen bryter ner aminosyror och proteiner från mat vi har fått i oss,

Kort om urea

  • Urea är en restprodukt som bildas när kroppen bryter ner aminosyror och proteiner från mat vi har fått i oss.
  • Friska njurar tar effektivt bort urea från kroppen.
  • Män har en något högre ureakoncentration i blodet än kvinnor.

Vad är urea?

Urea är en restprodukt som bildas när kroppen bryter ner aminosyror och proteiner efter att vi har ätit. Kroppen kan inte använda urea varför det måste tas bort från kroppen. Det mesta utsöndras genom njurarna i urinen och en liten del utsöndras genom huden och matsmältningskanalen.

Genom att analysera P-Urea kan man få en uppfattning om njurfunktionen. Normalt finns små mängder urea kvar i blodomloppet. Vid större mängder urea i blodomloppet kan det vara ett tecken på nedsatt njurfunktion.  

Vad innebär ett högt värde?

Ett högt värde kan ses vid exempelvis

Vad innebär ett lågt värde?

Ett lågt värde kan ses vid exempelvis

Vilka referensvärden gäller för P-Urea?

Kvinnor 18–49 år                      2,6–6,4 mmol/l

Kvinnor > 50 år                        3,1–7,9 mmol/l

Män 18–50 år                          3,2–8,1 mmol/l

Män > 50 år 3,5–8,1 mmol/l

Referensvärden kan skilja sig åt beroende på var analysen utförs och vilken analysmetod som används.

    Puhti laboratoriepaket är ett grundläggande laboratoriepaket för dig som vill ha koll på de viktigaste områdena som påverkar ditt allmänna hälsotillstånd​. Laboratoriepaketet innehåller värden för blodstatus, ferritin, hjärta samt lever-, njur- och sköldkörtelfunktion.

    Puhti laboratoriepaket Plus (Kvinna) är en extra omfattande laboratoriepaket för dig som vill ha en ännu djupare insikt i hur din kropp mår och större möjligheter att göra bättre val för att förbättra din hälsa. Inkluderar bland annat blodstatus, kolesterol, blodsocker, vitamin D och B12, ferritin och natrium.

munuaiset ja munuaisten vajaatoiminta
Artikel

Njurarna och njurinsufficiens

Njurarna har flera livsviktiga funktioner i kroppen. Vid njursvikt kan njurarna inte längre filtrera blodets slaggprodukter ordentligt, och då avlägsnas inte tillräckligt med vätska från kroppen.

Alaniiniaminotransferaasi ALAT, maksan terveys ja maksa-arvot
Artikel

ALAT och leverhälsa

Levern är kroppens största inre organ och har flera viktiga funktioner i kroppen. Sjukdomsprocesser i levern hinner ofta pågå länge innan de ger märkbara symptom. Genom att mäta levervärden som ALAT kan man ofta upptäcka och förebygga dessa sjukdomar i ett tidigt stadium.

ASAT aspartaattiaminotransferaasi
Artikel

ASAT-värdet kan indikera leverskada

ASAT, eller aspartataminotransferas, är ett enzym som finns i hjärta, lever, skelettmuskulatur och njurar. Dess koncentration i blodet är förhöjd vid vävnadsskador på dessa organ vid bland annat levercirros (skrumplever) och hjärtinfarkt. Kliniskt används ASAT oftast för att utvärdera leverskada.

Albumiini P -Alb verikoe
Artikel

Albumin återspeglar vätskebalansen i kroppen

Albumin produceras i levern och har två viktiga funktioner, att reglera kroppens vätskenivåer samt att transportera viktiga näringsämnen till kroppens vävnader. Sänkta nivåer av albumin kan ses vid bland annat fysisk inaktivitet och näringsbrist.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Gå till varukorgen: : 0,00