Hoppa till sidans innehåll
Hem / Artiklar / Albumin återspeglar vätskebalansen i kroppen
Albumin återspeglar vätskebalansen i kroppen

Albumin återspeglar vätskebalansen i kroppen

Albumin produceras i levern och har två viktiga funktioner, att reglera kroppens vätskenivåer samt att transportera viktiga näringsämnen till kroppens vävnader. Sänkta nivåer av albumin kan ses vid bland annat fysisk inaktivitet och näringsbrist.

Kort om albumin

  • Albuminprover återspeglar kroppens vätskebalans, näringsstatus samt lever- och njurfunktion.
  • Vid uttorkning stiger albuminnivåerna i blodet.
  • Vid tillstånd av undernäring sjunker albuminnivåerna i blodet.

Vad är albumin? 

Albumin är det vanligast förekommande proteinet i plasma. Det produceras i levern och har två viktiga funktioner. Dels har albumin en stor betydelse för fördelningen av vatten mellan plasma och kroppsvävnader. Likaså fungerar albumin som en transportör för andra substanser såsom fettsyror, kalcium, koppar, zink och många läkemedel. 

Mängden albumin i blodet regleras främst genom att få i sig protein och sammansättningen av proteiner i plasma.  

Vilka funktioner har albumin i kroppen? 

Albumin har många viktiga fysiologiska funktioner och används som ett mått på olika sjukdomar. 

Varför undersöks albumin? 

Albuminnivåer kan användas för att dra slutsatser om prognosen för akut och kroniskt sjuka patienter, vilket gör det till ett utmärkt mått på den allmänna hälsan. 

Albuminanalysen används för att få en uppfattning kring kroppens vätskebalans, leverfunktion, näringsstatus och några vanliga sjukdomar. Analysen används också om en person upplever oavsiktlig viktminskning eller trötthet. 

En tredjedel av det kalcium som finns i blodet är bundet till albumin, vilket gör att det alltid är viktigt att relatera kalciumvärden till albuminnivåerna i blodet. 

Vilka är referensintervallen för albumin? 

Referensintervallen för albumin är olika beroende på åldersgrupp: 

18-39 år: 36-48 g/l

40-69 år: 36-45 g/l

≥ 70 år: 34-45 g/l 

Referensvärden kan skilja sig åt beroende på var analysen utförs och vilken analysmetod som används.

Vad innebär ett högt albuminvärde? 

Ett högt albuminvärde indikerar vanligtvis uttorkning. För att ytterligare bekräfta en misstänkt uttorkning kan man undersöka värdena för hemoglobin. Vid uttorkning är värdena för hemoglobin och hematokrit (andelen röda blodkroppar i blodet) förhöjda.  

Vissa läkemedel kan också öka albuminnivåerna, exempelvis anabola steroider, androgener, insulin och kortikosteroider.  

Vad innebär ett lågt albuminvärde? 

Vid låga nivåer av albumin i blodet tappar kroppen förmågan att reglera sin vätskebalans, vilket kan resultera i att det ansamlas vätska i kroppen. Detta kallas för ödem. 

Den vanligaste orsaken till låga albuminvärden är att kroppen exponeras för någon form av stress eller störning, såsom inflammation vid en infektion. Vid en infektion svarar kroppen med det som kallas inflammation och ökar bland annat produktionen av flera skyddande proteiner i kroppen. Ett utav dessa skyddande proteiner kallas C-reaktivt protein (CRP) och förutom att skydda kroppen sänker CRP även leverns produktion av albumin. 

Läckande blodkärl eller direkta skador på njurarna kan också vara orsaken till låga albuminnivåer.  

Likaså kan ett flertal andra tillstånd orsaka låga albuminnivåer, såsom: 

    Puhti laboratoriepaket är ett grundläggande laboratoriepaket för dig som vill ha koll på de viktigaste områdena som påverkar ditt allmänna hälsotillstånd​. Laboratoriepaketet innehåller värden för blodstatus, ferritin, hjärta samt lever-, njur- och sköldkörtelfunktion.

    Puhti laboratoriepaket Plus (Kvinna) är en extra omfattande laboratoriepaket för dig som vill ha en ännu djupare insikt i hur din kropp mår och större möjligheter att göra bättre val för att förbättra din hälsa. Inkluderar bland annat blodstatus, kolesterol, blodsocker, vitamin D och B12, ferritin och natrium.

Artikel

Kalium är nödvändigt för hjärtat, nervsystemet och musklerna

Kalium är ett salt som fyller livsviktiga funktioner för den mänskliga kroppen. 

I denna artikel förklarar vi vad kalium är, hur det påverkar kroppen, varför det undersöks samt hur referensintervallen ligger. Dessutom förklarar vi vad för höga eller för låga kaliumnivåer i blodet kan betyda.

munuaiset ja munuaisten vajaatoiminta
Artikel

Njurarna och njurinsufficiens

Njurarna har flera livsviktiga funktioner i kroppen. Vid njursvikt kan njurarna inte längre filtrera blodets slaggprodukter ordentligt, och då avlägsnas inte tillräckligt med vätska från kroppen.

B12-vitamiini lähteet, saantisuositus, puutos oireet ja viitearvot
Artikel

Vitamin B12 är viktigt för vår hjärnas hälsa

Vitamin B12 eller kobalamin som det också kallas behövs för att kroppen ska kunna bilda röda blodkroppar som ger kroppen syre och är också nödvändigt för det centrala nervsystemets funktion. Vitamin B12 är med andra ord helt nödvändigt för ett hälsosamt liv.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Gå till varukorgen: : 0,00