Negen 360 genomianalyysi

Testi selvittää perimäsi ja elintapojesi vaikutusta diabetekseen ja sepelvaltimotautiin.

Testin avulla saat lisäymmärrystä Puhdin tarjoamiin tuttuihin laboratoriotesteihin kuten kolesteroli- tai sokeriarvoihin. Testin tarkoitus on edistää terveyttäsi varhaisen tunnistamisen keinoin ja auttaa sinua saavuttamaan lisää terveitä elinvuosia.

Genomitestin toteuttaa Negen, joka on suomalainen, geneetikkojen ja lääkäreiden perustama genetiikan teknologiayritys. Testi on ainutlaatuinen maailmassa ja kattavin Negenin analyysipaketeista.

349,00 

Negen 360

Testi selvittää perimäsi vaikutusta aikuisiän diabetekseen ja sepelvaltimotautiin. Testi laskee polygeenisen riskisumman (polygenic risk score, PRS) kummallekin taudille. PRS summaa tuhansia geneettisiä riskivariantteja (diabetes 1000kpl ja sepelvaltimotauti 49 000kpl). Sepelvaltimotaudin osalta testi kattaa myös korkean sairastumisriskin aiheuttavia yksittäisiä, familiaaliseen hyperlipidemiaan liittyviä mutaatioita (6kpl suomalaisia FH-valtamutaatioita). 

Puhtaan geneettisen riskin lisäksi testi laskee sekä geenit että elintavat huomioivan kokonaisriskin. Testitulosten mukana saat käyttöösi interaktiivisen riskilaskurin, jonka avulla voit nähdä elintapojesi vaikutuksen sairastumisriskiin. Laskuri havainnollistaa elintapamuutosten vaikutuksen ja voit itse kokeilla millainen muutos juuri sinun kannaltasi vaikuttaa riskiin eniten. Testitulokset saat käyttöösi digitaalisen käyttöliittymän kautta.

Testi kattaa lisäksi yleisimmät syviä laskimotukoksia aiheuttavat geenimutaatiot (FV Leiden ja FII) sekä geeniperimän vaikutuksen statiinien ja klopidogreelin lääkeainevasteeseen. Saat myös monipuolista tietoa perimäsi vaikutuksesta eri ominaisuuksiisi kuten verenpaineeseen, kolesteroliarvoihin ja ylipainotaipumukseen.

Negenin analyysin laatu ja oikeellisuus suomalaisväestössä on validoitu THL:n suomalaista väestöaineistoa vasten. THL:n väestöaineisto kattaa yli 20 000 suomalaisen pitkän ajan elintapa- ja terveystiedot. 

Genomianalyysin sisältö:

 • Aikuisiän diabeteksen ja sepelvaltimotaudin genominlaajuinen geneettinen riskiarvio sekä geenit ja elintavat huomioiva sairastumisen kokonaisriski molempien sairauksien osalta.
 • 6kpl suomalaisia FH-valtamutaatioita (familiaalinen hyperlipidemia)
 • Geneettinen taipumus kolesteroliin, verenpaineeseen ja ylipainoon
 • Yksittäiset geenimutaatiot syvän laskimotukoksen sekä lääkeaineista statiinin ja klopidogreelin osalta

Lisätietoa testistä voit lukea täältä

Miten testi tehdään?

 1. Tilauksen tehtyäsi saat sähköpostilla ohjeet Negen-käyttäjätilin luomiseen.
 2. Tämän jälkeen täytät elintapakyselyn Negenin portaalissa.
 3. Elintapakyselyssä kysytään kolesteroliarvosi. Mikäli olet käynyt kolesterolikokeissa puolen vuoden sisällä, voit liittää tuloksesi kyselyyn. Mikäli kolesteroliarvot eivät ole tiedossa, voit tilata lipidit– testin Puhdin kautta ja käydä kokeissa. Lipidit- testi kuuluu osaksi pakettia glukoosi- ja kolesteroliarvot sekä Puhti-terveystarkastus
 4. Saat postissa Negenin testipaketin noin viikon sisällä tilauksesta.
 5. Kyse on kotitestistä, jolloin sylkinäyte otetaan itse kotona ja palautetaan postissa Negenille (postimaksu on maksettu). Näytepaketissa on selkeät ohjeet näytteenottoa varten.

Mistä näen tulokset?

Saat selkokielisen raportin Negenin portaaliin noin 4-8 viikon kuluttua siitä, kun Negen on vastaanottanut näytteesi. Raportti sisältää geneettisen perimätiedon ja riskiarvion lisäksi konkreettisia ohjeita mahdollisten riskitekijöiden minimoimiseen:

 • Lausunto tuloksista
 • Ravitsemus- ja liikuntaohjeet
 • Ravitsemuksen vaikutus kolesteroliin, verenpaineeseen ja ylipainoon
 • Henkilökohtaisen genomin ja elintavat yhdistävä riskiarviolaskuri

Voit katsoa malliraportin pdf-tiedostona tästä: Negen360

Miten geenitietojani käsitellään ja säilytetään?

Geenitestin analysoinnista ja raportoinnista vastaa Negen. Puhti ei saa tuloksiasi miltään osin ja niitä ei raportoida Puhdin palvelussa.

Näyte käsitellään anonymisoituna koko prosessin läpi. Palvelun tuottaminen ja henkilötietojen käsittely tapahtuu EU:n tietosuoja-asetusten (GDPR) mukaisesti.

Negen toimittaa analyysin tulokset ainoastaan henkilölle itselleen palveluportaalin kautta, eikä luovuta tietoja ulkopuolisille ilman henkilön nimenomaista suostumusta. Tiedot eivät mene esimerkiksi KANTA-järjestelmään. Henkilö päättää itse tietojen jatkohyödyntämisestä oman terveytensä ja hyvinvointinsa edistämiseksi.

Negenin rekisteri- ja tietosuojaseloste löytyy täältä.

Negenin sopimus- ja käyttöehdot löytyvät täältä.