Chat with us, powered by LiveChat

Hertta-testi ennustaa lähivuosien (1-10 vuotta) sy­dänkohtaus- ja diabetesriskiä yhdellä verinäytteellä. Mitä aikaisem­min riski havaitaan, sitä paremmin siihen on mahdollista vaikuttaa muun muassa omilla elintavoilla tai lääkehoidolla.

  • Hertta-testi ennustaa lähivuosien sy­dänkohtaus- ja diabetesriskiä yhdellä verinäytteellä.
  • Testiä suositellaan henkilöille, joilla on sukurasitteena sydän- ja verisuonitauteja, kohonnut kolesteroli, korkea verenpaine tai diabetes.
  • Elämäntapamuutokset, kuten tupakoinnin lopettaminen, ruokavalion muuttaminen ja liikunnan lisääminen alentavat riskiä.

Hertta on verinäytteeseen perustuva testi, jonka avulla voidaan arvioida henkilön sydäninfarktiriskiä tarkemmin kuin yleisesti käytetyillä kolesterolimittauksilla. Lisäksi Hertta-testi kertoo riskistä sairastua tyypin 2 diabetekseen. Hertta on tieteelliseltä nimeltään CERT eli Coronary Event Risk Test.

Tässä artikkelissa kerromme, kenelle Hertta-testiä suositellaan ja, miten testin tutkimustuloksia voidaan tulkita.

Mikä on Hertta-testi?

Hertta-testi ennustaa lähivuosien (1-10 vuotta) sy­dänkohtaus- ja diabetesriskiä yhdellä verinäytteellä. Tunnistat testin koodista Pt-Cert. Mitä aikaisem­min riski havaitaan, sitä paremmin siihen on mahdollista vaikuttaa muun muassa omilla elintavoilla tai lääkehoidolla.

Hertta-testillä verinäytteestä mitataan veren keramidimolekyylien pitoisuuksia massaspektrometrillä. Keramidimolekyylien perusteella saadaan laskettua riskiluku. Testi antaa sydänriskiluvun ja diabetesriskiluvun sekä riskilukuihin perustuvat lausunnot.

Keramidit ovat solukalvolla sijaitsevia rasvoja. Kun ihminen on stressitilassa esimerkiksi tulehdusreaktion tai kudosten hapenpuutteen takia, keramidien seerumipitoisuudet kohoavat. Keramidit liittyvät useisiin sepelvaltimotaudin syntymekanismeihin. Ne muun muassa kerääntyvät verisuonten seinämien plakkeihin, voimistavat tulehdusprosesseja ja aiheuttavat solukuolemaa.

Testin etuna esimerkiksi kolesterolimittaukseen verrattuna on, että sen avulla tunnistetaan henkilöitä, joilla on kohonnut sydäninfarktiriski ilman aiempaa sydän- tai verisuonitaustaa tai kohonneita kolesteroliarvoja. Tavallinen kolesterolimittaus kertoo vain veren HDL– ja LDL-kolesterolin pitoisuudet, kun taas Hertta mittaa eri molekyylejä, jotka voivat aiheuttaa vakavan sydäninfarktin. Kolesteroliarvot saattavat pysyä normaaleina, vaikka riski saada sydäninfarkti voi olla kohonnut.

Lisäksi Hertta-testin avulla tunnistetaan lääkehoidon tehostamista tarvitsevat henkilöt, joilla on korkea riski saada sydäninfarkti. Testillä havaitaan myös henkilöt, joilla on jo käytössä olevasta kolesterolia alentavasta lääkityksestä huolimatta kohonnut riski saada sydäninfarkti ja vaarallisia komplikaatioita.

Kenen kannattaa tehdä Hertta-testi?

Henkilöt, joilla on sukurasitteena sydän- ja verisuonitauteja, kuten sepelvaltimotauti, kohonnut kolesteroli, korkea verenpaine tai diabetes. Suomessa on arviolta 660 000 henkilöä, joilla on riski sairastua sepelvaltimotautiin. Riski ei välttämättä ilmene kohonneena kolesterolina, vaan se selviää vasta riskitestin avulla. Lisäksi Suomessa on tyypin 2 diabeetikoita noin 300 000 ja noin 150 000 suomalaista sairastaa diabetesta tietämättään.

Testi sopii myös sepelvaltimotautipotilaille. Heidän kohdallaan arvioidaan uusintakohtauksen riskiä. Testin avulla voidaan tehdä muutoksia lääkitykseen ja tehostaa taudin seurantaa.

Miksi oma riski kannattaa selvittää?

  • Suomessa noin 30 prosenttia työikäisten kuolemista aiheuttavat sydän- ja verisuonitaudit. Mitä aikaisemmin riski huomataan, sitä paremmin siihen voidaan vaikuttaa esimerkiksi elintavoilla, lääkehoidolla ja tiiviillä seurannalla.
  • Lähes puolet sydänkohtauksista ilmaantuu ihmisille, joilla kolesteroliarvot ovat normaalit ja jopa 20 %:ssa tapauksista ihmisille, joilla ei ole mitään tunnettua riskitekijää.
  • Tutkimusten mukaan pelkkä kolesterolimittaus ei ole riittävä mittari riskin selvittämiseksi. Riski ei välttämättä ilmene kohonneena kolesterolina tai muina tunnettuina vaaratekijöinä, mutta se voi selvitä Hertta-testillä.

Mistä voin tilata Hertta-testin?

Voit tilata Hertta-testin Puhdin verkkokaupasta. Kaikki Puhdin testit ovat tilattavissa ilman lääkärin lähetettä.

Tutkimustulosten tulkinta

Tutkimus antaa sydänriskiluvun ja riskilukuun perustuvan lausunnon, sekä diabetesriskiluvun ja riskilukuun perustuvan lausunnon. Diabetesriskiluku kuvastaa henkilön prosentuaalista todennäköisyyttä (0-100%) sairastua tyypin 2 diabetekseen seuraavan kymmenen vuoden aikana.

Sydänriskiluku:

RiskilukuTulkinta
0-2Matala riski
3-6Keskitason riski
7-9Kohonnut riski
10-12Korkea riski

Diabetesriskiluku:

RiskilukuRiskiluokka
0-4Matala
5-14Keskimääräinen
15+Korkea

Hertta-testi antaa tilastollisen riskinarvion. Matalat pisteet testissä eivät sataprosenttisella varmuudella tarkoita sitä, että henkilö ei saa sydänkohtausta tai diabetesta tulevaisuudessa. Riskinarvio peilaa näytteenoton hetkistä tilaa. Elämäntapa- ja hoitomuutokset voivat vaikuttaa riskiarvioon, jonka takia kaikista muutoksista on aina keskusteltava lääkärin kanssa. Lisäksi iän myötä riski voi kasvaa.

Kohonnut riski

Jos Hertta-testissä sydänkohtauksen riski todetaan kohonneeksi, kannattaa jatkotoimenpiteistä keskustella lääkärin kanssa. Lääkärin tehtävä on arvioida tilanne ja tarvittavat toimenpiteet tapauskohtaisesti. Elämäntapamuutokset, kuten tupakoinnin lopettaminen, ruokavalion muuttaminen ja liikunnan lisääminen alentavat riskiä. Myös lääkehoitoa voidaan harkita hoitomuodoksi.

Lähteet

Hertan nettisivut, lisätietoja testistä: Mikä Hertta on?

Synlab: Keramidit, sydänkohtausriskitesti (10202 Pt-Hertta)

Zora Biosciences: Sydän- ja diabetesriskitesti

Yhtyneet Medix Laboratoriot: Uusi Suomessa kehitetty sydänkohtausriskitesti vihdoin saatavilla kotimaan markkinoilla

Teksti

Kirjoittajan avatar

Mikaela on toiminut Puhdin sisällöntuottajana hyvinvointiin, jaksamiseen ja terveyteen liittyvissä aiheissa.


Päivitetty: 12.12.2019

Onko sinulla kokemuksia aiheesta, joita haluaisit jakaa?

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Takaisin ylös