Chat with us, powered by LiveChat

Eturauhanen on miehillä virtsarakon alapuolella sijaitseva lisäsukupuolirauhanen, jonka läpi virtsaputki kulkee. Eturauhasen tärkein tehtävä on siemennesteen tuottaminen.

 • Eturauhasen liikakasvusta kärsii valtaosa ikääntyneistä miehistä.
 • Eturauhasen hyvänlaatuinen liikakasvu on normaali ikääntymiseen liittyvä ilmiö.
 • Eturauhassyövän perinnöllisen riskin vuoksi PSA:n tutkimista suositellaan 1-4 vuoden välein miehille, joiden lähisuvussa on ollut kaksi tai enemmän eturauhassyöpätapausta.

Jos ikää on kertynyt ja virtsaamisongelmat vaivaavat, syynä voivat olla eturauhasen sairaudet.

Eturauhanen on miehillä virtsarakon alapuolella sijaitseva lisäsukupuolirauhanen, jonka läpi virtsaputki kulkee. Eturauhasen tärkein tehtävä on siemennesteen tuottaminen.

Tässä artikkelissa käsittelemme eturauhasen tärkeimpiä sairauksia eli eturauhasen liikakasvua ja eturauhassyöpää sekä niiden tutkimista prostataspesifisellä antigeenillä eli PSA-testillä (S-PSA, P-PSA).

Eturauhasen sairaudet

Eturauhasen merkittävimmät sairaudet ovat eturauhasen liikakasvu (prostatahyperplasia) ja eturauhassyöpä. Eturauhasen liikakasvusta kärsii valtaosa ikääntyneistä miehistä ja eturauhassyöpä on miesten yleisin syöpätyyppi.

Eturauhasen liikakasvu

Virtsaamisvaivat ja heikko virtsasuihku ovat merkkejä eturauhasen hyvälaatuisesta liikakasvusta. Jopa 80 prosentilla yli 60-vuotiaista miehistä on todettavissa eturauhasen liikakasvua. Oireita liikakasvu aiheuttaa noin 40 prosentille.

Liikakasvun syyt

Eturauhasen hyvänlaatuinen liikakasvu on normaali ikääntymiseen liittyvä ilmiö, jonka tärkein tunnettu riskitekijä on ikä.

Kun eturauhanen kasvaa, se painaa virtsarakon pohjaa ja ahtauttaa eturauhasen läpi kulkevan virtsaputken. Lisäksi eturauhasen kasvu vaikeuttaa rauhasen lihaksiston ja virtsarakon kaulan toimintaa.

Iän lisäksi eturauhasen liikakasvun riskitekijöitä ovat normaali miessukuhormonin tuotanto ja mahdollisesti perinnöllinen alttius. Miessukupuolihormonien tuotannon vähentyminen alentaa eturauhasen liikakasvun riskiä.

Oireet

Eturauhasen liikakasvu aiheuttaa virtsaamiseen liittyviä ongelmia. Näitä ovat:

 • virtsaamisen aloituksen vaikeutuminen
 • virtsasuihkun heikkeneminen
 • tiheämpi virtsaustarve, myös öisin
 • tunne, että rakko ei tyhjenny kunnolla
 • tiputtelu virtsaamisen jälkeen
 • toistuvat virtsatietulehdukset
 • virtsan pakkokarkailu
 • virtsaamispakko ja virtsaumpi (pakottava virtsaustarve, mutta virtsaus ei onnistu)

Äärimmillään eturauhasen liikakasvu johtaa virtsaumpeen ja tilanteeseen, jossa virtsaus ei enää onnistu ilman apuvälineitä.

Tutkimukset

Eturauhasen liikakasvun tutkimus- ja hoitotarve määräytyy oireiden perusteella. Oireita voidaan arvioida oirekyselyllä ja eturauhanen tutkitaan lääkärin vastaanotolla sormella peräsuolen kautta tunnustellen. Lisäksi voidaan tehdä virtsa- ja kaikututkimuksia.

Eturauhasen liikakasvun diagnosointiin voidaan myös käyttää verikokeesta tehtävää PSA-testiä.

Hoito

Mikäli oireet ovat lieviä, hoitoa ei välttämättä tarvita, mutta tilannetta voidaan alkaa seurata. Varsinaisia hoitomuotoja eturauhasen liikakasvuun on useita.

Lääkehoitoa voidaan käyttää, mikäli potilaan oireet ovat kohtalaisia. Lääkehoidon tuloksena oireet vähenevät tai voivat jopa kadota. Käytössä on kahdentyyppisiä lääkkeitä: 5-alfareduktaasin estäjiä (5ARI), jotka helpottavat oireita ja pienentävät eturauhasta tai alfasalpaajia, jotka rentouttavat eturauhasen lihasta (tamsulosiini, alfutsosiini ja pratsosiini). Tehokkainta on käyttää kumpaakin lääketyyppiä yhdessä.

Lääkehoidon vaikutus kestää vain sen aikaa, kun lääkkeitä käytetään, ja se voi sivuvaikutuksena aiheuttaa häiriöitä sukupuolitoimintoihin. Mahdollisia haittavaikutuksia ovat esimerkiksi seksuaalisen halun vähentyminen, erektio-ongelmat ja siemensyöksyyn liittyvät häiriöt.

Höyläysleikkausta käytetään niiden potilaiden kohdalla, joilla on toistuvasti virtsatietulehduksia tai virtsaumpea, verta virtsassa, toistuvasti runsaasti jäännösvirtsaa tai joille lääkehoidosta ei ole ollut apua. Leikkauksessa eturauhasen kokoa pienennetään. Leikkaustulokset ovat yleensä hyviä ja potilaat tyytyväisiä lopputulokseen.

Laserhoito on vaihtoehto höyläys- tai avoleikkaukselle. Sitä pidetään tehokkaana hoitomuotona, jonka seurauksena virtsaamisoireet ja jäännösvirtsan määrä vähenevät merkittävästi. Haittavaikutuksina voi kuitenkin esiintyä virtsaamisen aikaista kirvelyä, verta virtsassa tai virtsaumpea.

Muita hoitomuotoja ovat mm. eturauhasen sisäinen laajennin, jota ei kuitenkaan suositella pitkäaikaiseen käyttöön sekä erilaiset lämpöhoidot.

Itsehoitona voi välttää runsasta alkoholinkäyttöä ja kylmettymistä. Virtsaamista ei kannata viivyttää tarpeen ilmaantuessa, ja rakon tulee antaa rauhassa tyhjentyä mahdollisimman tyhjäksi.

Eturauhassyöpä

Suomessa diagnosoidaan vuosittain noin 5000 eturauhassyöpää ja eturauhassyöpä on miesten yleisin syöpätyyppi. Havaittujen syöpätapausten määrä on kasvanut nopeasti eturauhastesti PSA:n lisääntyneen käytön jälkeen.

Riskitekijät

Eturauhassyövän tärkein riskitekijä on ikä. Sairastuneiden keski-ikä on diagnoosihetkellä noin 70 vuotta.

Näytöt ympäristötekijöiden merkityksestä eturauhassyövän synnylle ovat puutteellisia. Vaikuttaisi kuitenkin siltä, että eturauhassyövän vaaraa lisäävät erityisesti runsas rasvan ja lihan käyttö, tupakointi ja lihavuus. Joissain tutkimuksissa on havaittu yhteys eturauhassyövällä ja D-vitamiinin puutteella sekä liiallisella monivitamiinivalmisteiden käytöllä.

Noin 2–5 prosenttia eturauhassyövistä on perinnöllistä tyyppiä.

Oireet

Eturauhassyövän oireet ovat samankaltaisia kuin eturauhasen liikakasvun oireet. Yleisimpiä oireita ovat virtsaamisongelmat, kuten virtsan tulon häiriöt, virtsaamistarpeen lisääntyminen ja virtsateiden tulehdukset. Eturauhasen liikakasvussa oireet kehittyvät yleensä vähitellen vuosien mittaan, kun taas syöpäoireet voivat kehittyä paljon nopeammin.

Syöpäoireisiin voi virtsaamisongelmien lisäksi liittyä verivirtsaisuutta tai verta siemennesteessä. Jos syöpä on ehtinyt pidemmälle ja tehnyt etäpesäkkeitä, ensimmäiset oireet voivat olla luustokipu tai luun poikkeava murtuminen.

Tutkimukset

Jos virtsaamisoireet ovat kehittyneet nopeasti, on hyödyllistä tutkia PSA-arvo.  Merkittävästi suurentunut arvo (> 10 µg/l) viittaa vahvasti eturauhassyöpään.

Lääkärin tutkimuksissa virtsarakko tunnustellaan peräsuolen kautta, tutkitaan virtsa ja otetaan verikokeita. Jatkotutkimuksiin sairaalan poliklinikalla kuuluvat tarkemmat kaikututkimukset ja koepalan otto.

Tutkimusten perusteella  voidaan määritellä syövän tyyppi, levinneisyys ja ennuste. Tarvittaessa voidaan tehdä luuston kuvantamistutkimuksia (gammakuvaus), mikäli epäillään etäpesäkkeitä.

Hoito

Hoito määräytyy yksilöllisesti syövän koon ja levinneisyyden sekä potilaan iän ja muiden sairauksien mukaan. Hoitona voi olla pelkkä seuranta silloin, kun hoidon ei odoteta parantavan ennustetta. Muita hoitomuotoja ovat sädehoito, hormonihoito ja leikkaus.

Eturauhassyövän ennuste on hyvä, jos syöpäkasvain on paikallinen ja syöpäkudos erilaistunutta. Tällaisista potilaista yli 90 % elää vähintään 10 vuotta syöpädiagnoosin jälkeen hoitomuodosta riippumatta.

Eturauhasen PSA-testi

Prostataspesifinen antigeeni (PSA) on prostata- eli eturauhassolujen tuottama valkuaisaine, jota löytyy pieniä määriä veriplasmasta. Veressä oleva PSA on peräisin aina eturauhasesta, koska muiden kudosten solut eivät tuota samaa proteiinia.

Eturauhasen prostataspesifistä antigeeniä voidaan tutkia, kun halutaan diagnosoida eturauhasen hyvänlaatuinen liikakasvu tai todeta varhainen eturauhassyöpä. Testiä käytetään myös todetun eturauhassyövän seurantaan ja hoidon tehokkuuden arviointiin.

Mistä voin tilata PSA-testin?

Voit tilata PSA-testin Puhdin verkkokaupasta. Testi kuuluu myös 50+ miehen terveystarkastuspakettiin. Kaikki Puhdin testit ovat tilattavissa ilman lääkärin lähetettä.

Viitearvot

Prostaspesifisen antigeenin (PSA) viitearvot vaihtelevat iän mukaan seuraavasti:

IkäViitearvoYksikkö
< 50 v<2,5µg/l
50-59 v<3,5µg/l
60-69 v<4,5µg/l
>69 v<6,5µg/l

PSA-arvo suurenee yli viitearvojen sekä eturauhasen liikakasvun, että eturauhassyövän vuoksi. Yleisimmin kyseessä on eturauhasen liikakasvu.

Eturauhassyövän todennäköisyys on sitä suurempi, mitä suurempi PSA-arvo on. Arvolla 4-10 µg/l syövän mahdollisuus on noin 25 % ja yli 10 µg/l arvo merkitsee hieman yli 50 prosentin todennäköisyyttä eturauhassyöpään.

Alhainen PSA-arvo ei kuitenkaan täydellä varmuudella sulje pois syövän mahdollisuutta, sillä joskus syöpäsolut eivät tuota tavallista suurempia määriä PSA-proteiinia vereen.

Kohonneen PSA-arvon selvittämiseen voidaan joskus käyttää monimutkaisempaa tutkimusta, jossa mitataan veressä vapaana liikkuvan PSA:n ja proteiineihin kiinnittyneen PSA:n suhde (P-PSA-suh). Eturauhassyövän yhteydessä vapaan PSA:n osuus on tavallista pienempi, jolloin P-PSA-suhde on keskimäärin 15 %. Mikäli PSA:n nousu johtuu muista syistä kuin syövästä, suhdeluku on keskimäärin 22 %.

Vaikka eturauhassyövän mahdollisuutta voidaan tutkia verikokeilla, diagnoosin varmistaminen vaatii aina koepalan oton.

Eturauhassyövän seulonta

Eturauhassyövän perinnöllisen riskin vuoksi PSA:n tutkimista suositellaan 1-4 vuoden välein miehille, joiden lähisuvussa on ollut kaksi tai enemmän eturauhassyöpätapausta. Seulontaa suositellaan myös, mikäli lähisukulaisen eturauhassyöpä on todettu keskimääräistä nuorempana eli alle 55-vuotiaana.

Eturauhassyövän mahdollisuus kannattaa testata PSA-testillä myös silloin, jos virtsaamisoireet ovat kehittyneet nopeasti.

Täysin terveille miehille PSA-tutkimuksella tehtävää syöpäseulontaa ei erikseen suositella, sillä seulonnan tulokset eivät ole osoittautuneet riittävän hyviksi. Suurentuneet PSA-arvot voivat johtua myös muista syistä kuin syövästä, eikä PSA-arvo aina suurene syövästä huolimatta. Lisäksi hidaskasvuinen eturauhassyöpä on usein niin paikallinen, ettei siitä aiheudu haittaa, vaikka hoitoa ei annettaisi.

Lähteet

American Cancer Society: American Cancer Society recommendations for prostate cancer early detection. Viitattu 3.7.2018

Duodecim Terveyskirjasto: Eturauhasen hyvänlaatuinen liikakasvu yleistyy iän myötä. Viitattu 3.7.2018

Duodecim Terveyskirjasto: Eturauhassyöpä, miesten yleisin syöpä Suomessa. Viitattu 3.7.2018

Duodecim Terveyskirjasto: Prostataspesifinen antigeeni, ”eturauhaskoe” (P-PSA). Viitattu 3.7.2018

MedicalNewsToday: Prostate cancer in detail. Viitattu 3.7.2018

Synlab: Prostataspesifinen antigeeni. Viitattu 3.7.2018

Teksti

Kirjoittajan avatar

Sofia on toiminut Puhdin sisällöntuottajana hyvinvointiin, jaksamiseen ja terveyteen liittyvissä aiheissa.


Päivitetty: 03.12.2018

Onko sinulla kokemuksia aiheesta, joita haluaisit jakaa?

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Takaisin ylös