Puhdin toiminnan pääasiallisena tarkoituksena on edistää ihmisten kokonaisvaltaista hyvinvointia, jonka mukaan ihminen on fyysisen, emotionaalisen, henkisen ja sosiaalisen ulottuvuuden muodostama kokonaisuus. Puhdin osalta toiminnan painopiste on fyysinen hyvinvointi.

Apuraha on tarkoitettu tutkijoille, joiden tutkimuskohde liittyy ennaltaehkäisevään terveydenhoitoon, terveyden mittaamiseen ja eri biomarkkereiden merkitykseen hyvinvoinnissa (esimerkiksi D-vitamiini, B12-vitamiini, ferritiini tai kolesteroli). Tutkimus voi käsitellä myös biomarkkereiden merkitystä yritysten työhyvinvoinnin ja työvireyden seurannassa ja kehittämisessä.

Yhdelle henkilölle jaettava apuraha on maksimissaan 1000 €. Kyseessä on jatkuva haku.

Kyseeseen tulevat henkilökohtaiset apurahat tutkimustyöhön sekä matka-apurahat uusimman tiedon hankkimiseksi ja omien tulosten esittelemiseksi.

Valittu hakija voidaan kutsua haastatteluun esittelemään tutkimustuloksiaan.

Apurahaa haetaan alla olevalla hakemuslomakkeella.

Hakemukseen on liitettävä riittävä kuvaus hakijan taustasta sekä kuvaus tutkimuksesta ja sen tavoitteista.